การจัดการสารเคมีอย่างเหมาะสม = Chemical sound management / คณะผู้จัดทำ จารุพงศ์ บุญ-หลง ... [และคนอื่น ๆ].  (Text) (Text)

จารุพงศ์ บุญ-หลง | สำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย
Call no.: TP149 .ก642 2554Publication: กรุงเทพฯ : สำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ, [2554?] [2011?]Description: 40 หน้าOther title: Chemical sound management [Parallel title]Subject(s): สารเคมี -- การจัดการสารเคมี -- การวัดความปลอดภัยLOC classification: TP149 | .ก642 2554
Contents:1 การใช้สารเคมีเกษตรและอุตสาหกรรม -- 2 ความเป็นพิษของสารเคมีและผลกระทบต่อสุขภาพมนุษย์และสิ่งแวดล้อม -- 3 การขึ้นทะเบียนและการควบคุมสารเคมี -- 4 การกำหนดฉลากของสารเคมี -- 5 การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะของสารเคมีอันตราย -- 6 หลักปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการสารเคมีที่เหมาะสมในประเทศไทยและกรณีตัวอย่าง -- 7 ภาชนะบรรจุและการเก็บรักษาวัตถุอันตราย -- 8 การกำจัดของเสียอันตราย -- 9 บทสรุปและข้อเสนอแนะ.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks TP149 .ก642 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013795217
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
TP149 .ก65 รายงานการสัมมนาทางวิชาการเรื่องความปลอดภัยจากสารเคมีในห้องปฏิบัติการ วันที่ 24-25 มีนาคม พ.ศ. 2531 ณ สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ / TP149 .ก453 2555 กรอบแนวคิดที่ยืดหยุ่นสำหรับการป้องกันและการเตรียมความพร้อมรับอุบัติภัยสารเคมี : TP149 .ก453 2555 กรอบแนวคิดที่ยืดหยุ่นสำหรับการป้องกันและการเตรียมความพร้อมรับอุบัติภัยสารเคมี : TP149 .ก642 2554 การจัดการสารเคมีอย่างเหมาะสม = Chemical sound management / TP149 .ข62 ความปลอดภัยในกระบวนการเคมี = TP149 .ข62 ความปลอดภัยในกระบวนการเคมี = TP149 .ข62 ความปลอดภัยในกระบวนการเคมี =

1 การใช้สารเคมีเกษตรและอุตสาหกรรม -- 2 ความเป็นพิษของสารเคมีและผลกระทบต่อสุขภาพมนุษย์และสิ่งแวดล้อม -- 3 การขึ้นทะเบียนและการควบคุมสารเคมี -- 4 การกำหนดฉลากของสารเคมี -- 5 การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะของสารเคมีอันตราย -- 6 หลักปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการสารเคมีที่เหมาะสมในประเทศไทยและกรณีตัวอย่าง -- 7 ภาชนะบรรจุและการเก็บรักษาวัตถุอันตราย -- 8 การกำจัดของเสียอันตราย -- 9 บทสรุปและข้อเสนอแนะ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544