เกษตรอินทรีย์กับเศรษฐกิจการค้าที่ยั่งยืน / คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  (Text) (Text)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์
Call no.: S605.5 .ก753 2549Series: เอกสารชุดความรู้ (โครงการนโยบายสาธารณะเพื่อความปลอดภัยด้านอาหารและเศรษฐกิจการค้าที่ยั่งยืน): ลำดับที่ 2.Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะ, 2549 [2006]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Description: 114 หน้าISBN: 9749980832Other title: โครงการนโยบายสาธารณะเพื่อความปลอดภัยด้านอาหารและเศรษฐกิจการค้าที่ยั่งยืน [Running title]Subject(s): เกษตรกรรมเชิงชีวภาพเกษตรกรรมเชิงชีวภาพ -- แง่เศรษฐกิจ -- ไทยLOC classification: S605.5 | .ก753 2549
Contents:บทที่ 1 ทำไมต้องเกษตรอินทรีย์ -- บทที่ 2 หลักการและแนวทางเกษตรอินทรีย์ -- บทที่ 3 การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ -- บทที่ 4 เกษตรอินทรีย์กับความปลอดภัยต่อผู้บริโภค -- บทที่ 5 เกษตรอินทรีย์กับสภาวะแวดล้อม -- บทที่ 6 เศรษฐกิจการค้ากับความยั่งยืน -- บทที่ 7 ข้อเสนอแนะทางนโยบายการผลิตและการค้าเกษตรอินทรีย์.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks S605.5 .ก753 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014128673
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks S605.5 .ก753 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013795027
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks S605.5 .ก753 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014506084
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
S604.3 .O685 Options for soil and farmer friendly agriculture in the highlands of Northern Thailand / S605.5 .ก643 2553 การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของไทย = S605.5 .ก645 2552 การศึกษาศักยภาพการผลิตผักอินทรีย์และแนวทางการสร้างรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างภาคการผลิตและการตลาดผักอินทรีย์อย่างครบวงจร = S605.5 .ก753 2549 เกษตรอินทรีย์กับเศรษฐกิจการค้าที่ยั่งยืน / S605.5 .ก6435 2557 การพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์แบบยั่งยืนเพื่อการพึ่งพาตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของบ้านทัพไทย ตำบลทมอ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ = Development potential of sustainable organic agriculture for self sufficiency based on sufficiency economy at Bann ThapThai, Tambon Thamo, Amphoe Prasat, Surin Province : รายงานการวิจัย / S605.5 .ข73 เขตนิเวศก์เกษตรประเภทฟาร์ม-ฟาร์มขนาดเล็ก และกิจกรรมทางเลือก (โครงการสนับสนุนแผนการผลิตของเกษตรกร ตามแผนฟื้นฟูการเกษตร) / S605.5 .ค942 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการตลาดผักสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ =

บทที่ 1 ทำไมต้องเกษตรอินทรีย์ -- บทที่ 2 หลักการและแนวทางเกษตรอินทรีย์ -- บทที่ 3 การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ -- บทที่ 4 เกษตรอินทรีย์กับความปลอดภัยต่อผู้บริโภค -- บทที่ 5 เกษตรอินทรีย์กับสภาวะแวดล้อม -- บทที่ 6 เศรษฐกิจการค้ากับความยั่งยืน -- บทที่ 7 ข้อเสนอแนะทางนโยบายการผลิตและการค้าเกษตรอินทรีย์.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544