ภูมิปัญญาเกษตรอินทรีย์ตามวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง / จัดทำโดย กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ; บรรณาธิการ เบญจรัตน์ อนันต์พงษ์สุข.  (Text) (Text)

เบญจรัตน์ อนันต์พงษ์สุข | กรมพัฒนาที่ดิน
Call no.: S605.5 .ภ736 2549Publication: กรุงเทพฯ : กรม, 2549 [2006]Description: 80 หน้า : ภาพสีประกอบISBN: 9749537467Subject(s): เกษตรกรรมเชิงชีวภาพ -- ไทยเกษตรกร -- ไทยLOC classification: S605.5 | .ภ736 2549
Contents:1 ภูมิปัญญาเกษตรผสมผสาน สู่วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง / เหรียญ เจียมทอง -- 2 ความภาคภูมิใจที่ทำได้และดำรงตนตามแนวทางพระราชดำรัส "เศรษฐกิจพอเพียง" / สุรชัย มรกตวิจิตรการ -- 3 แปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ทำได้ไม่จน / มานพ ภาระเปลื้อง -- 4 เกษตรธรรมชาติ (ที่ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมี)-- กาลเวลาพิสูจน์ว่ามีเกษตรกรทำอยู่และทำได้จริง / อมรา ชูเสน และสนอง สุภาผล -- 5 ครูภูมิปัญญาไทย ผู้ประจักษ์ชัดในวิถีทางการทำนาอินทรีย์ / ทองเหมาะ แจ่มแจ้ง -- 6 น้ำหมักสมุนไพรต้นแสงจันทร์ สารอินทรีย์ที่ใช้ทดแทนสารเคมีกำจัดหอยเชอรี่ตายภายใน 24 ชั่วโมง / วิจิตร ภาชนะปรีดา -- 7 นาผักกระเฉด เกื้อกูลนาข้าว สวนผลไม้และเลี้ยงปลา / วันชัย สวัสดิ์แดง -- 8 เทคนิคการปรับปรุงบำรุงดินให้พืชผักงาม ลดการใช้ปุ๋ยและสารเคมี / ขันติ หนูแดง -- 9 องุ่นปลอดสารพิษและลดต้นทุนค่าสารเคมีได้ด้วยสารเร่ง พด. 2 / วันชัย บวบงาม -- 10 แตงโมปลอดภัย ไร้สารเคมี เนื้อแดงผลโต ด้วยผลิตภัณฑ์สารเร่ง พด. ของกรมพัฒนาที่ดิน / สุเทพ น้อยช่อ11 ปลูกหญ้าแฝกในสวนพริกไทย แก้จนได้ / บัญชัย กิ่งมณี -- 12 ลำไยจัมโบ้ ผลโต รสดี งดใช้เคมี สุขภาพดี 100 เปอร์เซ็นต์ / สุรัตน์ รุกขรัตน์ -- 13 พด. 1 และ พด. 3 ป้องกันโรครากและโคนเน่าของชมพู่ทับทิมจันทร์ที่ปลูกในพื้นที่ดินเปรี้ยว-- ปทุมธานี / บุญปรุง พวงศิลป์ -- 14 สมุนไพร "มหาปราบ" ปราบโรคไฟท็อบโทร่าของทุเรียน / ฉลวย จันทแสง -- 15 ผู้คิดค้นวิธีผลิตมะม่วงแบบชีวภาพ-- ช่วยอนุรักษ์แมงมุมควบคุมสมดุลธรรมชาติ / วิเชียร มงคล -- 16 มหาโชคของผู้บริโภคมะม่วงและมะนาวอินทรีย์ นอกฤดูกาลที่มีทั้งรสชาติและคุณภาพปลอดภัย / พร อนุพันธ์ -- 17 สวรรค์บนดิน-- สวรรค์(ในสวน)ของคนเดินดินที่บุรีรัมย์ / คำเดื่อง ภาษี -- 18 ฮอร์โมนไข่จากสารเร่ง พด.2 กรมพัฒนาที่ดินช่วยบำรุงต้น ยอด และเร่งการออกดอกของเงาะกับมังคุด / พีระ แก้วสุขสี -- 19 เอาชนะปัญหาพื้นฐานการเกษตรได้ เพราะปรับปรุงบำรุงดินด้วยสารอินทรีย์ / สมศักดิ์ เครือวัลย์ -- 20 ฟางข้าวหมัก พด.2 เพิ่มมูลค่า นำมาผลิตก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า ขายได้ราคาดี / บุญเพ็ง ลาแสดง -- 21 เลี้ยงกุ้งกุลาดำ ลดค่าลอกดินเลนด้วยสารเร่ง พด. 6 ของกรมพัฒนาที่ดิน / ทันชัย ชัยณรงค์.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks S605.5 .ภ736 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013795035
รายการจองทั้งหมด: 0

1 ภูมิปัญญาเกษตรผสมผสาน สู่วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง / เหรียญ เจียมทอง -- 2 ความภาคภูมิใจที่ทำได้และดำรงตนตามแนวทางพระราชดำรัส "เศรษฐกิจพอเพียง" / สุรชัย มรกตวิจิตรการ -- 3 แปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ทำได้ไม่จน / มานพ ภาระเปลื้อง -- 4 เกษตรธรรมชาติ (ที่ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมี)-- กาลเวลาพิสูจน์ว่ามีเกษตรกรทำอยู่และทำได้จริง / อมรา ชูเสน และสนอง สุภาผล -- 5 ครูภูมิปัญญาไทย ผู้ประจักษ์ชัดในวิถีทางการทำนาอินทรีย์ / ทองเหมาะ แจ่มแจ้ง -- 6 น้ำหมักสมุนไพรต้นแสงจันทร์ สารอินทรีย์ที่ใช้ทดแทนสารเคมีกำจัดหอยเชอรี่ตายภายใน 24 ชั่วโมง / วิจิตร ภาชนะปรีดา -- 7 นาผักกระเฉด เกื้อกูลนาข้าว สวนผลไม้และเลี้ยงปลา / วันชัย สวัสดิ์แดง -- 8 เทคนิคการปรับปรุงบำรุงดินให้พืชผักงาม ลดการใช้ปุ๋ยและสารเคมี / ขันติ หนูแดง -- 9 องุ่นปลอดสารพิษและลดต้นทุนค่าสารเคมีได้ด้วยสารเร่ง พด. 2 / วันชัย บวบงาม -- 10 แตงโมปลอดภัย ไร้สารเคมี เนื้อแดงผลโต ด้วยผลิตภัณฑ์สารเร่ง พด. ของกรมพัฒนาที่ดิน / สุเทพ น้อยช่อ

11 ปลูกหญ้าแฝกในสวนพริกไทย แก้จนได้ / บัญชัย กิ่งมณี -- 12 ลำไยจัมโบ้ ผลโต รสดี งดใช้เคมี สุขภาพดี 100 เปอร์เซ็นต์ / สุรัตน์ รุกขรัตน์ -- 13 พด. 1 และ พด. 3 ป้องกันโรครากและโคนเน่าของชมพู่ทับทิมจันทร์ที่ปลูกในพื้นที่ดินเปรี้ยว-- ปทุมธานี / บุญปรุง พวงศิลป์ -- 14 สมุนไพร "มหาปราบ" ปราบโรคไฟท็อบโทร่าของทุเรียน / ฉลวย จันทแสง -- 15 ผู้คิดค้นวิธีผลิตมะม่วงแบบชีวภาพ-- ช่วยอนุรักษ์แมงมุมควบคุมสมดุลธรรมชาติ / วิเชียร มงคล -- 16 มหาโชคของผู้บริโภคมะม่วงและมะนาวอินทรีย์ นอกฤดูกาลที่มีทั้งรสชาติและคุณภาพปลอดภัย / พร อนุพันธ์ -- 17 สวรรค์บนดิน-- สวรรค์(ในสวน)ของคนเดินดินที่บุรีรัมย์ / คำเดื่อง ภาษี -- 18 ฮอร์โมนไข่จากสารเร่ง พด.2 กรมพัฒนาที่ดินช่วยบำรุงต้น ยอด และเร่งการออกดอกของเงาะกับมังคุด / พีระ แก้วสุขสี -- 19 เอาชนะปัญหาพื้นฐานการเกษตรได้ เพราะปรับปรุงบำรุงดินด้วยสารอินทรีย์ / สมศักดิ์ เครือวัลย์ -- 20 ฟางข้าวหมัก พด.2 เพิ่มมูลค่า นำมาผลิตก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า ขายได้ราคาดี / บุญเพ็ง ลาแสดง -- 21 เลี้ยงกุ้งกุลาดำ ลดค่าลอกดินเลนด้วยสารเร่ง พด. 6 ของกรมพัฒนาที่ดิน / ทันชัย ชัยณรงค์.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544