พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2479 / โดย สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง.  (Text) (Text)

ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ
กรมโยธาธิการและผังเมือง. สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร
Call no.: KPT3067.ก28 2553กPublication: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2553 [2010]Edition: [พิมพ์ครั้งที่ 7, แก้ไขและเพิ่มเติม]Description: 365 หน้าOther title: พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 [Cover title]Subject(s): กฎหมายการก่อสร้างอาคาร -- ไทยLOC classification: KPT3067.ก28 | 2553ก
Contents:พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 -- หมวด 1 บททั่วไป -- หมวด 2 คณะกรรมการควบคุมอาคาร -- หมวด 3 การก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย และใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร -- หมวด 3 ทวิ การอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการเกี่ยวกับโรงมหรสพ -- หมวด 4 อำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น -- หมวด 5 การอุทธรณ์ -- หมวด 6 นายช่าง นายตรวจ และผู้ตรวจสอบ -- หมวด 7 เขตเพลิงไหม้ -- หมวด 8 บทเบ็ดเตล็ด -- หมวด 9 บทกำหนดโทษ -- บทเฉพาะกาล -- อัตราค่าธรรมเนียม -- กฎกระทรวง.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Reference Reference Pridi Banomyong Library
Reference Books Reference Stacks KPT3067.ก28 2553ก (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013799466
Reference Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Books Reference Stacks KPT3067.ก28 2553ก (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013799474
รายการจองทั้งหมด: 0

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 -- หมวด 1 บททั่วไป -- หมวด 2 คณะกรรมการควบคุมอาคาร -- หมวด 3 การก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย และใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร -- หมวด 3 ทวิ การอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการเกี่ยวกับโรงมหรสพ -- หมวด 4 อำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น -- หมวด 5 การอุทธรณ์ -- หมวด 6 นายช่าง นายตรวจ และผู้ตรวจสอบ -- หมวด 7 เขตเพลิงไหม้ -- หมวด 8 บทเบ็ดเตล็ด -- หมวด 9 บทกำหนดโทษ -- บทเฉพาะกาล -- อัตราค่าธรรมเนียม -- กฎกระทรวง.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544