คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมัดจำและเบี้ยปรับและพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 ในส่วนที่เกี่ยวข้อง / เรียบเรียงโดย เพ็ง เพ็งนิติ.  (Text) (Text)

เพ็ง เพ็งนิติ
Call no.: KPT871 .พ72 2555Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2555 [2012]Description: 275 หน้าISBN: 9785501424685Subject(s): มัดจำ -- ไทยเบี้ยปรับ -- ไทยLOC classification: KPT871 | .พ72 2555
Contents:มัดจำเบี้ยปรับ ข้อความทั่วไป -- ลักษณะ 1 มัดจำ ข้อความทั่วไป -- ส่วนที่ 1 ลักษณะของมัดจำ -- บทที่ 1 ความหมายของมัดจำ -- บทที่ 2 วัตถุประสงค์ในการวางมัดจำ -- ส่วนที่ 2 ผลของมัดจำ -- บทที่ 1 กรณีชำระหนี้ถูกต้อง -- บทที่ 2 กรณีผู้วางผิด -- บทที่ 3 กรณีผู้รับผิด -- บทที่ 4 กรณีไม่มีผู้ผิด -- ส่วนที่ 3 การลดมัดจำ -- ส่วนที่ 4 อายุความมัดจำ -- ลักษณะ 2 เบี้ยปรับ ข้อความทั่วไป -- ส่วนที่ 1 ความหมายของเบี้ยปรับ -- ส่วนที่ 2 ลักษณะของเบี้ยปรับ -- บทที่ 1 เบี้ยปรับเป็นค่าเสียหายที่กำหนดกันไว้ล่วงหน้า -- บทที่ 2 เบี้ยปรับไม่จำต้องมีการส่งมอบให้แก่กัน -- บทที่ 3 เบี้ยปรับอาจเป็นเงินหรืออย่างอื่นก็ได้ -- บทที่ 4 เบี้ยปรับเป็นสัญญาอุปกรณ์ -- บทที่ 5 หนี้ที่ให้งดเว้นกระทำ -- ส่วนที่ 3 เงื่อนไขการเรียกเบี้ยปรับ -- บทที่ 1 เจ้าหนี้ต้องมีอำนาจกำหนดเบี้ยปรับ -- บทที่ 2 ต้องมีข้อตกลงกำหนดเรื่องเบี้ยปรับ -- บทที่ 3 ต้องเป็นเบี้ยปรับ -- บทที่ 4 สัญญาประธานและสัญญาอุปกรณ์ต้องสมบูรณ์ -- บทที่ 5 ลูกหนี้ต้องผิดนัด -- บทที่ 6 ต้องไม่ขาดอายุความ -- บทที่ 7 เจ้าหนี้ต้องเสียหาย -- บทที่ 8 รับชำระหนี้แล้วอาจเรียกเบี้ยปรับไม่ได้ -- บทที่ 9 เจ้าหนี้ต้องแสดงว่าจะริบหรือเรียกเบี้ยปรับ -- บทที่ 10 เรียกเบี้ยปรับมีทั้งตอนเลิกและไม่เลิกสัญญา -- ลักษณะ 3 ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม -- บทที่ 1 สัญญาที่ได้เปรียบอีกฝ่ายหนึ่ง -- บทที่ 2 ข้อตกลงจำกัดอาชีพ -- บทที่ 3 ข้อตกลงไม่รับผิดในความชำรุดบกพร่องหรือรอนสิทธิ -- บทที่ 4 ข้อตกลงไม่รับผิดเพื่อละเมิดหรือผิดสัญญา.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
    Average rating: 0.0 (0 votes)
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT871 .พ72 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013820817
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT871 .พ72 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013820833
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT871 .พ72 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013820825
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT871 .พ72 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 01/02/2021 31379008419799
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT871 .พ72 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013820791
รายการจองทั้งหมด: 0

มัดจำเบี้ยปรับ ข้อความทั่วไป -- ลักษณะ 1 มัดจำ ข้อความทั่วไป -- ส่วนที่ 1 ลักษณะของมัดจำ -- บทที่ 1 ความหมายของมัดจำ -- บทที่ 2 วัตถุประสงค์ในการวางมัดจำ -- ส่วนที่ 2 ผลของมัดจำ -- บทที่ 1 กรณีชำระหนี้ถูกต้อง -- บทที่ 2 กรณีผู้วางผิด -- บทที่ 3 กรณีผู้รับผิด -- บทที่ 4 กรณีไม่มีผู้ผิด -- ส่วนที่ 3 การลดมัดจำ -- ส่วนที่ 4 อายุความมัดจำ -- ลักษณะ 2 เบี้ยปรับ ข้อความทั่วไป -- ส่วนที่ 1 ความหมายของเบี้ยปรับ -- ส่วนที่ 2 ลักษณะของเบี้ยปรับ -- บทที่ 1 เบี้ยปรับเป็นค่าเสียหายที่กำหนดกันไว้ล่วงหน้า -- บทที่ 2 เบี้ยปรับไม่จำต้องมีการส่งมอบให้แก่กัน -- บทที่ 3 เบี้ยปรับอาจเป็นเงินหรืออย่างอื่นก็ได้ -- บทที่ 4 เบี้ยปรับเป็นสัญญาอุปกรณ์ -- บทที่ 5 หนี้ที่ให้งดเว้นกระทำ -- ส่วนที่ 3 เงื่อนไขการเรียกเบี้ยปรับ -- บทที่ 1 เจ้าหนี้ต้องมีอำนาจกำหนดเบี้ยปรับ -- บทที่ 2 ต้องมีข้อตกลงกำหนดเรื่องเบี้ยปรับ -- บทที่ 3 ต้องเป็นเบี้ยปรับ -- บทที่ 4 สัญญาประธานและสัญญาอุปกรณ์ต้องสมบูรณ์ -- บทที่ 5 ลูกหนี้ต้องผิดนัด -- บทที่ 6 ต้องไม่ขาดอายุความ -- บทที่ 7 เจ้าหนี้ต้องเสียหาย -- บทที่ 8 รับชำระหนี้แล้วอาจเรียกเบี้ยปรับไม่ได้ -- บทที่ 9 เจ้าหนี้ต้องแสดงว่าจะริบหรือเรียกเบี้ยปรับ -- บทที่ 10 เรียกเบี้ยปรับมีทั้งตอนเลิกและไม่เลิกสัญญา -- ลักษณะ 3 ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม -- บทที่ 1 สัญญาที่ได้เปรียบอีกฝ่ายหนึ่ง -- บทที่ 2 ข้อตกลงจำกัดอาชีพ -- บทที่ 3 ข้อตกลงไม่รับผิดในความชำรุดบกพร่องหรือรอนสิทธิ -- บทที่ 4 ข้อตกลงไม่รับผิดเพื่อละเมิดหรือผิดสัญญา.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544