กฎหมายสื่อสารมวลชน / พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช.  (Text) (Text)

พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช, 2484-
Call no.: PN4748 .พ62 2555Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2555 [2012]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 17, แก้ไขเพิ่มเติม ปรับปรุงใหม่Description: ก-ป, 479 หน้าNotes: แก้ไขและปรับปรุงจาก: กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน.ISBN: 9789742035501Subject(s): สื่อมวลชน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยจรรยาบรรณทางวารสารศาสตร์ -- ไทยLOC classification: PN4748 | .พ62 2555
Contents:บทที่ 1 แนวคิด ทฤษฎี ว่าด้วย สิทธิ และเสรีภาพ -- บทที่ 2 สื่อสารมวลชนกับความรับผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ ความมั่นคงของรัฐ ศาสนา การปกครอง การยุติธรรม -- บทที่ 3 สื่อสารมวลชนกับความรับผิดต่อชื่อเสียง การละเมิด การละเมิดอำนาจศาล การคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนและผู้ถูกกระทำ ความรุนแรงในครอบครัว -- บทที่ 4 สื่อสารมวลชนกับสิทธิได้รู้ข้อมูลหรือข่าวสารของราชการ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540 -- บทที่ 5 รัฐกับสื่อสารมวลชน -- ส่วนที่ 1 การกำกับดูแลการประกอบกิจการสื่อภาครัฐ -- ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลการประกอบกิจการสื่อภาคเอกชน -- บทที่ 6 สื่อสารมวลชนกับการละเมิดงานอันมีลิขสิทธิ์.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks PN4748 .พ62 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013848222
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks PN4748 .พ62 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013848214
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks PN4748 .พ62 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013822201
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks PN4748 .พ62 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 10/03/2022 31379013822193
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks PN4748 .พ62 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013822177
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books PN4748 .พ62 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) อยู่ระหว่างการนำส่งจาก Pridi Banomyong Library ไปยัง Sanya Dharmasakti Library ตั้งแต่วันที่ 13/06/2022 31379013822185
รายการจองทั้งหมด: 0

แก้ไขและปรับปรุงจาก: กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน.

บทที่ 1 แนวคิด ทฤษฎี ว่าด้วย สิทธิ และเสรีภาพ -- บทที่ 2 สื่อสารมวลชนกับความรับผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ ความมั่นคงของรัฐ ศาสนา การปกครอง การยุติธรรม -- บทที่ 3 สื่อสารมวลชนกับความรับผิดต่อชื่อเสียง การละเมิด การละเมิดอำนาจศาล การคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนและผู้ถูกกระทำ ความรุนแรงในครอบครัว -- บทที่ 4 สื่อสารมวลชนกับสิทธิได้รู้ข้อมูลหรือข่าวสารของราชการ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540 -- บทที่ 5 รัฐกับสื่อสารมวลชน -- ส่วนที่ 1 การกำกับดูแลการประกอบกิจการสื่อภาครัฐ -- ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลการประกอบกิจการสื่อภาคเอกชน -- บทที่ 6 สื่อสารมวลชนกับการละเมิดงานอันมีลิขสิทธิ์.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544