พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจาณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 / คณะวิชา The Justice Group.  (Text) (Text)

ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ
จัสทิส กรุ๊ป
Call no.: KPT2764.ก28 2555Publication: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์อักษร, 2555 [2012]Edition: ฉบับจัดพิมพ์ใหม่ พ.ศ. 2555Description: 279 หน้าISBN: 9786162600319Other title: รวมกฎหมายคดีปกครอง [Spine title]Subject(s): ศาลปกครอง -- ไทยวิธีพิจารณาคดีปกครอง -- ไทยความรับผิดของราชการ -- ไทยความรับผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ -- ไทยการกระทำในทางปกครอง -- ไทยข้อมูลข่าวสารของราชการ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยLOC classification: KPT2764.ก28 | 2555
Contents:พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจาณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 -- หมวด 1 การจัดตั้งและเขตอำนาจศาลปกครอง -- หมวด 2 ตุลาการศาลปกครอง -- หมวด 3 คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง -- หมวด 4 วิธีพิจารณาคดีปกครอง -- หมวด 5 สำนักงานศาลปกครอง -- บทเฉพาะกาล -- ภาคผนวก ระเบียบ และ ประกาศที่สำคัญบางส่วนของศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองกลาง -- ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543 -- ภาค 1 บททั่วไป -- ภาค 2 วิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองชั้นต้น -- หมวด 1 การเสนอคำฟ้องและตรวจคำฟ้อง -- หมวด 1/1 การขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล -- หมวด 2 การแสวงหาข้อเท็จจริง -- หมวด 3 การสรุปสำนวน -- หมวด 4 การรับฟังพยานหลักฐาน -- หมวด 5 วิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา -- หมวด 6 การร้องสอด การรวมคดี การแยกคดี การโอนคดี และการถอนคำฟ้อง -- หมวด 7 การนั่งพิจารณาคดีและการพิพากษาคดี -- ภาค 3 วิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองสูงสุด.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Reference Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Books Reference Stacks KPT2764.ก28 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013822052
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks KPT2764.ก28 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013822037
รายการจองทั้งหมด: 0

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจาณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 -- หมวด 1 การจัดตั้งและเขตอำนาจศาลปกครอง -- หมวด 2 ตุลาการศาลปกครอง -- หมวด 3 คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง -- หมวด 4 วิธีพิจารณาคดีปกครอง -- หมวด 5 สำนักงานศาลปกครอง -- บทเฉพาะกาล -- ภาคผนวก ระเบียบ และ ประกาศที่สำคัญบางส่วนของศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองกลาง -- ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543 -- ภาค 1 บททั่วไป -- ภาค 2 วิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองชั้นต้น -- หมวด 1 การเสนอคำฟ้องและตรวจคำฟ้อง -- หมวด 1/1 การขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล -- หมวด 2 การแสวงหาข้อเท็จจริง -- หมวด 3 การสรุปสำนวน -- หมวด 4 การรับฟังพยานหลักฐาน -- หมวด 5 วิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา -- หมวด 6 การร้องสอด การรวมคดี การแยกคดี การโอนคดี และการถอนคำฟ้อง -- หมวด 7 การนั่งพิจารณาคดีและการพิพากษาคดี -- ภาค 3 วิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองสูงสุด.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544