พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจาณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 / คณะวิชา The Justice Group.  (Text) (Text)

ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ
จัสทิส กรุ๊ป
Call no.: KPT2764.ก28 2555Publication: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์อักษร, 2555 [2012]Edition: ฉบับจัดพิมพ์ใหม่ พ.ศ. 2555Description: 279 หน้าISBN: 9786162600319Other title: รวมกฎหมายคดีปกครอง [Spine title]Subject(s): ศาลปกครอง -- ไทยวิธีพิจารณาคดีปกครอง -- ไทยความรับผิดของราชการ -- ไทยความรับผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ -- ไทยการกระทำในทางปกครอง -- ไทยข้อมูลข่าวสารของราชการ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยLOC classification: KPT2764.ก28 | 2555
Contents:พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจาณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 -- หมวด 1 การจัดตั้งและเขตอำนาจศาลปกครอง -- หมวด 2 ตุลาการศาลปกครอง -- หมวด 3 คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง -- หมวด 4 วิธีพิจารณาคดีปกครอง -- หมวด 5 สำนักงานศาลปกครอง -- บทเฉพาะกาล -- ภาคผนวก ระเบียบ และ ประกาศที่สำคัญบางส่วนของศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองกลาง -- ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543 -- ภาค 1 บททั่วไป -- ภาค 2 วิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองชั้นต้น -- หมวด 1 การเสนอคำฟ้องและตรวจคำฟ้อง -- หมวด 1/1 การขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล -- หมวด 2 การแสวงหาข้อเท็จจริง -- หมวด 3 การสรุปสำนวน -- หมวด 4 การรับฟังพยานหลักฐาน -- หมวด 5 วิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา -- หมวด 6 การร้องสอด การรวมคดี การแยกคดี การโอนคดี และการถอนคำฟ้อง -- หมวด 7 การนั่งพิจารณาคดีและการพิพากษาคดี -- ภาค 3 วิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองสูงสุด.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks KPT2764.ก28 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013822037
รายการจองทั้งหมด: 0

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจาณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 -- หมวด 1 การจัดตั้งและเขตอำนาจศาลปกครอง -- หมวด 2 ตุลาการศาลปกครอง -- หมวด 3 คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง -- หมวด 4 วิธีพิจารณาคดีปกครอง -- หมวด 5 สำนักงานศาลปกครอง -- บทเฉพาะกาล -- ภาคผนวก ระเบียบ และ ประกาศที่สำคัญบางส่วนของศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองกลาง -- ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543 -- ภาค 1 บททั่วไป -- ภาค 2 วิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองชั้นต้น -- หมวด 1 การเสนอคำฟ้องและตรวจคำฟ้อง -- หมวด 1/1 การขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล -- หมวด 2 การแสวงหาข้อเท็จจริง -- หมวด 3 การสรุปสำนวน -- หมวด 4 การรับฟังพยานหลักฐาน -- หมวด 5 วิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา -- หมวด 6 การร้องสอด การรวมคดี การแยกคดี การโอนคดี และการถอนคำฟ้อง -- หมวด 7 การนั่งพิจารณาคดีและการพิพากษาคดี -- ภาค 3 วิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองสูงสุด.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544