รวมกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา / คณะวิชาการ The Justice Group.  (Text) (Text)

ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ
จัสทิส กรุ๊ป
Call no.: KPT1155.ก28 2555Publication: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์อักษร, 2555 [2012]Edition: ฉบับจัดพิมพ์ใหม่ พ.ศ. 2555Description: 281 หน้าISBN: 9786162600333Subject(s): ทรัพย์สินทางปัญญา -- ไทยลิขสิทธิ์ -- ไทยกฎหมายสิทธิบัตร -- ไทยเครื่องหมายการค้า -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยกฎหมายพาณิชยนาวี -- ไทยระเบียบการค้าต่างประเทศ -- ไทยความลับทางการค้า -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยLOC classification: KPT1155.ก28 | 2555
Contents:พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 -- พระราชกฤษฎีกา กำหนดเงื่อนไขเพื่อคุ้มครองลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2536 -- บัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกา กำหนดเงื่อนไขเพื่อคุ้มครองลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2536 -- พระราชกฤษฎีกา กำหนดเงื่อนไขเพื่อคุ้มครองลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 -- พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2542) -- พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2543) -- พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 -- พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ และวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539 -- พระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2545.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Reference Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Books Reference Stacks KPT1155.ก28 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013822086
Reference Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Books Reference Stacks KPT1155.ก28 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013822078
รายการจองทั้งหมด: 0

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 -- พระราชกฤษฎีกา กำหนดเงื่อนไขเพื่อคุ้มครองลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2536 -- บัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกา กำหนดเงื่อนไขเพื่อคุ้มครองลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2536 -- พระราชกฤษฎีกา กำหนดเงื่อนไขเพื่อคุ้มครองลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 -- พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2542) -- พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2543) -- พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 -- พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ และวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539 -- พระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2545.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544