กุมารเวชศาสตร์. 1 / บรรณาธิการ สมบูรณ์ จันทร์สกุลพร ... [และคนอื่น ๆ].  (Text) (Text)

สมบูรณ์ จันทร์สกุลพร | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
Call no.: WS200 .ก7364 2555 ล. 1Publication: [นครนายก] : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2555 [2012]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Description: 578 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9789743652158Subject(s): กุมารเวชศาสตร์
Contents:1 ความรู้ทั่วไปทางกุมารเวชศาสตร์ -- บทที่ 1 การสัมภาษณ์ประวัติและการตรวจร่างกายเด็ก / ภัทรพร วิลาวรรณ์ -- บทที่ 2 การเจริญเติบโตของเด็กปกติ / บานชื่น เบญจสุวรรณเทพ -- บทที่ 3 พัฒนาการในเด็กปกติ / บานชื่น เบญจสุวรรณเทพ -- 2 ความผิดปกติด้านพัฒนาการและพฤติกรรม -- บทที่ 4 ปัญหาพฤติกรรมที่พบบ่อยในเด็กปฐมวัย / บานชื่น เบญจสุวรรณเทพ -- บทที่ 5 ปัญหาการเรียนในเด็ก / ทวิมา ศิริรัศมี -- บทที่ 6 ภาวะบกพร่องทางสติปัญญา / ทวิมา ศิริรัศมี -- 3 ปัญหาการดูแลเด็กด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม -- บทที่ 7 การทารุณกรรมและทอดทิ้งเด็ก / มนจุฑา เอี่ยมอุดมกาล -- บทที่ 8 การป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก / มนจุฑา เอี่ยมอุดมกาล -- บทที่ 9 ภาวะพิษเฉียบพลันในผู้ป่วยเด็ก / มนจุฑา เอี่ยมอุดมกาล -- 4 โภชนาการและปัญหาด้านโภชนาการในเด็ก -- บทที่ 10 การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ / มนจุฑา เอี่ยมอุดมกาล, จันทนา พันธ์บูรณะ -- บทที่ 11 การให้อาหารในเด็กทารก / บานชื่น เบญจสุวรรณเทพ -- บทที่ 12 การให้นมผสมสำหรับทารกเกิดก่อนกำหนด / สงวนศักดิ์ ฤกษ์ศุภผล -- บทที่ 13 ภาวะทุพโภชนาการ / สงวนศักดิ์ ฤกษ์ศุภผล -- บทที่ 14 โรคอ้วนในเด็ก / สงวนศักดิ์ ฤกษ์ศุภผล -- 5 ปัญหาและความผิดปกติในทารกแรกเกิด -- บทที่ 15 การช่วยฟื้นชีวิตทารกแรกเกิด / จันทนา พันธ์บูรณะ -- บทที่ 16 หลักการดูแลทารกแรกเกิดก่อนกำหนดและน้ำหนักตัวน้อย / ศุภวัชร บุญกษิดิ์เดช -- บทที่ 17 การดูแลทารกแรกเกิดระหว่างการส่งต่อ / ศุภวัชร บุญกษิดิ์เดชบทที่ 18 ปัญหาที่พบบ่อยในทารกแรกเกิด / กรรณิการ์ วงศ์ภาวิทย์, ศุภวัชร บุญกษิดิ์เดช -- บทที่ 19 ภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด / กรรณิการ์ วงศ์ภาวิทย์ -- บทที่ 20 ทารกแรกเกิดจากมารดาเบาหวานและภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ / ศุภวัชร บุญกษิดิ์เดช -- บทที่ 21 ภาวะหายใจลำบากในทารกแรกเกิด / ศุภวัชร บุญกษิดิ์เดช -- บทที่ 22 ภาวะขาดออกซิเจนของทารกระหว่างการคลอด / จันทนา พันธ์บูรณะ -- บทที่ 23 การติดเชื้อในทารกแรกเกิด / กรรณิการ์ วงศ์ภาวิทย์, จันทนา พันธ์บูรณะ -- 6 ปัญหาของสารน้ำและอิเล็กโตรไลต์ในเด็ก -- บทที่ 24 ความผิดปกติของโซเดียมในเลือด / เกศรา อัศดามงคล -- บทที่ 25 ความผิดปกติของโพแทสเซียมในเลือด / เกศรา อัศดามงคล -- บทที่ 26 ภาวะความเป็นกรดในเลือดจากการขาดไบคาร์บอเนต / เกศรา อัศดามงคล -- บทที่ 27 ภาวะความเป็นด่างในเลือดจากไบคาร์บอเนตเกิน / เกศรา อัศดามงคล -- 7 ปัญหาของไตและระบบทางเดินปัสสาวะในเด็ก -- บทที่ 28 ภาวะบวมน้ำ / ภัทรพร วิลาวรรณ์, เกศรา อัศดามงคล -- บทที่ 29 ภาวะเลือดออกในปัสสาวะในเด็ก / เกศรา อัศดามงคล -- บทที่ 30 การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ / ทวิมา ศิริรัศมี, เกศรา อัศดามงคล -- 8 ปัญหาของระบบต่อมไร้ท่อในเด็ก -- บทที่ 31 ภาวะตัวเตี้ย / นัฏกานต์ วงศ์จิตรัตน์ -- บทที่ 32 โรคเบาหวานในเด็ก / นัฏกานต์ วงศ์จิตรัตน์ -- บทที่ 33 ความผิดปกติของต่อมธัยรอยด์ / นัฏกานต์ วงศ์จิตรัตน์ -- บทที่ 34 โรคต่อมหมวกไตขนาดใหญ่แต่กำเนิด / นัฏกานต์ วงศ์จิตรัตน์ -- 9 ปัญหาโรคภูมิแพ้และอิมมูโนวิทยาในเด็กบทที่ 35 โรคเยื่อบุจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ / ยิ่งวรรณ เจริญยิ่ง -- บทที่ 36 โรคหืดในเด็ก / สมบูรณ์ จันทร์สกุลพร -- บทที่ 37 ภาวะแพ้รุนแรง / ยิ่งวรรณ เจริญยิ่ง -- บทที่ 38 โรคภูมิแพ้อาหารในเด็ก / สมบูรณ์ จันทร์สกุลพร -- บทที่ 39 ภาวะภูมิแพ้นมวัวและการดูแลทางด้านโภชนาการ / สงวนศักดิ์ ฤกษ์ศุภผล.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
    Average rating: 0.0 (0 votes)
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ หนังสืออ่านประกอบรายวิชา
Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Books General Stacks WS200 .ก7364 2555 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013821864
Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Books General Stacks WS200 .ก7364 2555 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
สันกาวหลุด ส่งซ่อม/เกณิภา 31379013821872

พย. 323

พย. 393

รายการจองทั้งหมด: 0

1 ความรู้ทั่วไปทางกุมารเวชศาสตร์ -- บทที่ 1 การสัมภาษณ์ประวัติและการตรวจร่างกายเด็ก / ภัทรพร วิลาวรรณ์ -- บทที่ 2 การเจริญเติบโตของเด็กปกติ / บานชื่น เบญจสุวรรณเทพ -- บทที่ 3 พัฒนาการในเด็กปกติ / บานชื่น เบญจสุวรรณเทพ -- 2 ความผิดปกติด้านพัฒนาการและพฤติกรรม -- บทที่ 4 ปัญหาพฤติกรรมที่พบบ่อยในเด็กปฐมวัย / บานชื่น เบญจสุวรรณเทพ -- บทที่ 5 ปัญหาการเรียนในเด็ก / ทวิมา ศิริรัศมี -- บทที่ 6 ภาวะบกพร่องทางสติปัญญา / ทวิมา ศิริรัศมี -- 3 ปัญหาการดูแลเด็กด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม -- บทที่ 7 การทารุณกรรมและทอดทิ้งเด็ก / มนจุฑา เอี่ยมอุดมกาล -- บทที่ 8 การป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก / มนจุฑา เอี่ยมอุดมกาล -- บทที่ 9 ภาวะพิษเฉียบพลันในผู้ป่วยเด็ก / มนจุฑา เอี่ยมอุดมกาล -- 4 โภชนาการและปัญหาด้านโภชนาการในเด็ก -- บทที่ 10 การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ / มนจุฑา เอี่ยมอุดมกาล, จันทนา พันธ์บูรณะ -- บทที่ 11 การให้อาหารในเด็กทารก / บานชื่น เบญจสุวรรณเทพ -- บทที่ 12 การให้นมผสมสำหรับทารกเกิดก่อนกำหนด / สงวนศักดิ์ ฤกษ์ศุภผล -- บทที่ 13 ภาวะทุพโภชนาการ / สงวนศักดิ์ ฤกษ์ศุภผล -- บทที่ 14 โรคอ้วนในเด็ก / สงวนศักดิ์ ฤกษ์ศุภผล -- 5 ปัญหาและความผิดปกติในทารกแรกเกิด -- บทที่ 15 การช่วยฟื้นชีวิตทารกแรกเกิด / จันทนา พันธ์บูรณะ -- บทที่ 16 หลักการดูแลทารกแรกเกิดก่อนกำหนดและน้ำหนักตัวน้อย / ศุภวัชร บุญกษิดิ์เดช -- บทที่ 17 การดูแลทารกแรกเกิดระหว่างการส่งต่อ / ศุภวัชร บุญกษิดิ์เดช

บทที่ 18 ปัญหาที่พบบ่อยในทารกแรกเกิด / กรรณิการ์ วงศ์ภาวิทย์, ศุภวัชร บุญกษิดิ์เดช -- บทที่ 19 ภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด / กรรณิการ์ วงศ์ภาวิทย์ -- บทที่ 20 ทารกแรกเกิดจากมารดาเบาหวานและภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ / ศุภวัชร บุญกษิดิ์เดช -- บทที่ 21 ภาวะหายใจลำบากในทารกแรกเกิด / ศุภวัชร บุญกษิดิ์เดช -- บทที่ 22 ภาวะขาดออกซิเจนของทารกระหว่างการคลอด / จันทนา พันธ์บูรณะ -- บทที่ 23 การติดเชื้อในทารกแรกเกิด / กรรณิการ์ วงศ์ภาวิทย์, จันทนา พันธ์บูรณะ -- 6 ปัญหาของสารน้ำและอิเล็กโตรไลต์ในเด็ก -- บทที่ 24 ความผิดปกติของโซเดียมในเลือด / เกศรา อัศดามงคล -- บทที่ 25 ความผิดปกติของโพแทสเซียมในเลือด / เกศรา อัศดามงคล -- บทที่ 26 ภาวะความเป็นกรดในเลือดจากการขาดไบคาร์บอเนต / เกศรา อัศดามงคล -- บทที่ 27 ภาวะความเป็นด่างในเลือดจากไบคาร์บอเนตเกิน / เกศรา อัศดามงคล -- 7 ปัญหาของไตและระบบทางเดินปัสสาวะในเด็ก -- บทที่ 28 ภาวะบวมน้ำ / ภัทรพร วิลาวรรณ์, เกศรา อัศดามงคล -- บทที่ 29 ภาวะเลือดออกในปัสสาวะในเด็ก / เกศรา อัศดามงคล -- บทที่ 30 การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ / ทวิมา ศิริรัศมี, เกศรา อัศดามงคล -- 8 ปัญหาของระบบต่อมไร้ท่อในเด็ก -- บทที่ 31 ภาวะตัวเตี้ย / นัฏกานต์ วงศ์จิตรัตน์ -- บทที่ 32 โรคเบาหวานในเด็ก / นัฏกานต์ วงศ์จิตรัตน์ -- บทที่ 33 ความผิดปกติของต่อมธัยรอยด์ / นัฏกานต์ วงศ์จิตรัตน์ -- บทที่ 34 โรคต่อมหมวกไตขนาดใหญ่แต่กำเนิด / นัฏกานต์ วงศ์จิตรัตน์ -- 9 ปัญหาโรคภูมิแพ้และอิมมูโนวิทยาในเด็ก

บทที่ 35 โรคเยื่อบุจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ / ยิ่งวรรณ เจริญยิ่ง -- บทที่ 36 โรคหืดในเด็ก / สมบูรณ์ จันทร์สกุลพร -- บทที่ 37 ภาวะแพ้รุนแรง / ยิ่งวรรณ เจริญยิ่ง -- บทที่ 38 โรคภูมิแพ้อาหารในเด็ก / สมบูรณ์ จันทร์สกุลพร -- บทที่ 39 ภาวะภูมิแพ้นมวัวและการดูแลทางด้านโภชนาการ / สงวนศักดิ์ ฤกษ์ศุภผล.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544