กุมารเวชศาสตร์. 2 / บรรณาธิการ สมบูรณ์ จันทร์สกุลพร ... [และคนอื่น ๆ].  (Text) (Text)

สมบูรณ์ จันทร์สกุลพร | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
Call no.: WS200 .ก7364 2555 ล. 2Publication: [นครนายก] : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2555 [2012]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Description: หน้า 581-1100 : ภาพประกอบISBN: 9789743652165Subject(s): กุมารเวชศาสตร์
Contents:10 ปัญหาโรคติดเชื้อในเด็ก -- บทที่ 40 ภาวะไข้เฉียบพลัน / โอฬาร พรหมาลิขิต -- บทที่ 41 โรคติดเชื้อไวรัสเดงกี / โอฬาร พรหมาลิขิต -- บทที่ 42 วัณโรคในเด็ก / โอฬาร พรหมาลิขิต -- บทที่ 43 การติดเชื้อเอชไอวีและโรคเอดส์ในเด็ก / โอฬาร พรหมาลิขิต -- 11 ปัญหาทางด้านตจวิทยา -- บทที่ 44 โรคผิวหนังในทารกแรกเกิดที่พบบ่อย / อรุชา ตรีศิริโชติ -- บทที่ 45 โรคติดเชื้อที่ผิวหนังในเด็กที่พบบ่อย / อรุชา ตรีศิริโชติ, สุธิดา ชัยธีระยานนท์ -- บทที่ 46 ไข้ออกผื่น / สุธิดา ชัยธีระยานนท์ -- บทที่ 47 ผื่นผิวหนังอักเสบ / สุธิดา ชัยธีระยานนท์ -- 12 ปัญหาทางด้านโลหิตวิทยาและโรคมะเร็งในเด็ก -- บทที่ 48 ภาวะซีดในเด็ก / สะการะ หัศภาดล -- บทที่ 49 ภาวะเลือดออกง่าย / สะการะ หัศภาดล -- บทที่ 50 โรคมะเร็งในเด็ก / สะการะ หัศภาดล -- บทที่ 51 ภาวะฉุกเฉินทางมะเร็งวิทยาที่พบบ่อยในผู้ป่วยเด็ก / สะการะ หัศภาดล -- บทที่ 52 การดูแลรักษาแบบประคับประคองด้านโลหิตวิทยาสำหรับผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็ง /ฉัตรชัย ธำรงอาจริยกุล, ชนะภัย ไชยกุลศิลป์, สะการะ หัศภาดล -- 13 ปัญหาของระบบประสาทในเด็ก -- บทที่ 53 การตรวจร่างกายทางระบบประสาท / อัจฉราพร เมฆศิขริน -- บทที่ 54 อาการชักและโรคลมชัก / อัจฉราพร เมฆศิขริน -- บทที่ 55 อาการอ่อนแรง / อัจฉราพร เมฆศิขริน -- บทที่ 56 การติดเชื้อในระบบประสาทส่วนกลาง / อัจฉราพร เมฆศิขริน -- 14 ปัญหาของระบบทางเดินหายใจในเด็ก -- บทที่ 57 ภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจส่วนบน / สรวุฒิ พงศ์โรจน์เผ่าบทที่ 58 โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนบน / ภัทรพร วิลาวรรณ์ -- บทที่ 59 โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง / สุมาลี ฮั่นตระกูล -- บทที่ 60 ภาวะช็อก / สุมาลี ฮั่นตระกูล -- บทที่ 61 การบำบัดรักษาโรคทางระบบหายใจโดยใช้ยาพ่นสูดและออกซิเจน / สมบูรณ์ จันทร์สกุลพร, สุมาลี ฮั่นตระกูล -- 15 ปัญหาของระบบหัวใจและหลอดเลือดในเด็ก -- บทที่ 62 ภาวะหัวใจล้มเหลว / ชนาธิป ลือวิเศษไพบูลย์ -- บทที่ 63 โรคหัวใจพิการแต่กำเนิดชนิดเขียว / ศรัยอร ธงอินเนตร -- บทที่ 64 โรคหัวใจพิการแต่กำเนิดชนิดไม่เขียว / ศรัยอร ธงอินเนตร -- บทที่ 65 โรคหัวใจที่เกิดภายหลัง / ชนาธิป ลือวิเศษไพบูลย์ -- 16 ปัญหาของระบบทางเดินอาหารในเด็ก -- บทที่ 66 อาหารปวดท้องในเด็ก / สงวนศักดิ์ ฤกษ์ศุภผล -- บทที่ 67 โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน / ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ -- บทที่ 68 ภาวะน้ำดีคั่ง / ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
    Average rating: 0.0 (0 votes)
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ หนังสืออ่านประกอบรายวิชา
Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Books General Stacks WS200 .ก7364 2555 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/08/2021 31379013821914
Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Books General Stacks WS200 .ก7364 2555 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013821906

พย. 323

พย. 393

Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Books General Stacks WS200 .ก7364 2555 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013821922
รายการจองทั้งหมด: 0

10 ปัญหาโรคติดเชื้อในเด็ก -- บทที่ 40 ภาวะไข้เฉียบพลัน / โอฬาร พรหมาลิขิต -- บทที่ 41 โรคติดเชื้อไวรัสเดงกี / โอฬาร พรหมาลิขิต -- บทที่ 42 วัณโรคในเด็ก / โอฬาร พรหมาลิขิต -- บทที่ 43 การติดเชื้อเอชไอวีและโรคเอดส์ในเด็ก / โอฬาร พรหมาลิขิต -- 11 ปัญหาทางด้านตจวิทยา -- บทที่ 44 โรคผิวหนังในทารกแรกเกิดที่พบบ่อย / อรุชา ตรีศิริโชติ -- บทที่ 45 โรคติดเชื้อที่ผิวหนังในเด็กที่พบบ่อย / อรุชา ตรีศิริโชติ, สุธิดา ชัยธีระยานนท์ -- บทที่ 46 ไข้ออกผื่น / สุธิดา ชัยธีระยานนท์ -- บทที่ 47 ผื่นผิวหนังอักเสบ / สุธิดา ชัยธีระยานนท์ -- 12 ปัญหาทางด้านโลหิตวิทยาและโรคมะเร็งในเด็ก -- บทที่ 48 ภาวะซีดในเด็ก / สะการะ หัศภาดล -- บทที่ 49 ภาวะเลือดออกง่าย / สะการะ หัศภาดล -- บทที่ 50 โรคมะเร็งในเด็ก / สะการะ หัศภาดล -- บทที่ 51 ภาวะฉุกเฉินทางมะเร็งวิทยาที่พบบ่อยในผู้ป่วยเด็ก / สะการะ หัศภาดล -- บทที่ 52 การดูแลรักษาแบบประคับประคองด้านโลหิตวิทยาสำหรับผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็ง /ฉัตรชัย ธำรงอาจริยกุล, ชนะภัย ไชยกุลศิลป์, สะการะ หัศภาดล -- 13 ปัญหาของระบบประสาทในเด็ก -- บทที่ 53 การตรวจร่างกายทางระบบประสาท / อัจฉราพร เมฆศิขริน -- บทที่ 54 อาการชักและโรคลมชัก / อัจฉราพร เมฆศิขริน -- บทที่ 55 อาการอ่อนแรง / อัจฉราพร เมฆศิขริน -- บทที่ 56 การติดเชื้อในระบบประสาทส่วนกลาง / อัจฉราพร เมฆศิขริน -- 14 ปัญหาของระบบทางเดินหายใจในเด็ก -- บทที่ 57 ภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจส่วนบน / สรวุฒิ พงศ์โรจน์เผ่า

บทที่ 58 โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนบน / ภัทรพร วิลาวรรณ์ -- บทที่ 59 โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง / สุมาลี ฮั่นตระกูล -- บทที่ 60 ภาวะช็อก / สุมาลี ฮั่นตระกูล -- บทที่ 61 การบำบัดรักษาโรคทางระบบหายใจโดยใช้ยาพ่นสูดและออกซิเจน / สมบูรณ์ จันทร์สกุลพร, สุมาลี ฮั่นตระกูล -- 15 ปัญหาของระบบหัวใจและหลอดเลือดในเด็ก -- บทที่ 62 ภาวะหัวใจล้มเหลว / ชนาธิป ลือวิเศษไพบูลย์ -- บทที่ 63 โรคหัวใจพิการแต่กำเนิดชนิดเขียว / ศรัยอร ธงอินเนตร -- บทที่ 64 โรคหัวใจพิการแต่กำเนิดชนิดไม่เขียว / ศรัยอร ธงอินเนตร -- บทที่ 65 โรคหัวใจที่เกิดภายหลัง / ชนาธิป ลือวิเศษไพบูลย์ -- 16 ปัญหาของระบบทางเดินอาหารในเด็ก -- บทที่ 66 อาหารปวดท้องในเด็ก / สงวนศักดิ์ ฤกษ์ศุภผล -- บทที่ 67 โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน / ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ -- บทที่ 68 ภาวะน้ำดีคั่ง / ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544