ตำรากุมารเวชศาสตร์สำหรับเวชปฏิบัติ / บรรณาธิการ วนิดา เปาอินทร์ ... [และคนอื่น ๆ].  (Text) (Text)

วนิดา เปาอินทร์
Call no.: WS200 .ต648 2554Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท ไอกรุ๊ป เพรส จำกัด, 2554 [2011]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Description: vii, 414 หน้า : ภาพประกอบNotes: พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ 2550 ของ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.ISBN: 9789746520969Subject(s): กุมารเวชศาสตร์เด็ก -- โรค
Contents:บทที่ 1 ภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด / สุธิดา ศรีทิพย์สุโข, ศริยา ประจักษ์ธรรม -- บทที่ 2 ภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมน / วิราภรณ์ ยอดวิศิษฎ์ศักดิ์ -- บทที่ 3 โรคหัวใจพิการแต่กำเนิดชนิดเขียวในทารกแรกเกิด / บุญชู ศิริจงกลทอง -- บทที่ 4 ภาวะหัวใจล้มเหลวที่ไม่ได้ยินเสียงฟู่หัวใจในเด็กทารก / บุญชู ศิริจงกลทอง -- บทที่ 5 Viral croup / วนิดา เปาอินทร์ -- บทที่ 6 ภาวะน้ำและหนองในช่องเยื่อหุ้มปอด / อารยา ศรัทธาพุทธ -- บทที่ 7 หลอดลมฝอยอักเสบ / วนิดา เปาอินทร์ -- บทที่ 8 โรคหืดในเด็ก / อรพรรณ โพชนุกูล -- บทที่ 9 Anaphylaxis / อรพรรณ โพชนุกูล -- บทที่ 10 ไซนัสอักเสบในเด็ก / มาลีวรรณ กิจเจริญศักดิ์กุล, อรพรรณ โพชนุกูล -- บทที่ 11 โรคติดเชื้อ Group B streptococcus / อัจฉรา ตั้งสถาพรพงษ์ -- บทที่ 12 โรคอุจจาระร่วงจากเชื้อไวรัสโรต้า / อัจฉรา ตั้งสถาพรพงษ์ -- บทที่ 13 โรคเอดส์ในเด็ก / อัจฉรา ตั้งสถาพรพงษ์ -- บทที่ 14 มะเร็งเม็ดเลือดขาวในเด็ก / พชรพรรณ สุรพลชัย -- บทที่ 15 ภาวะซีดจากการขาดธาตุเหล็ก / วัลลี สัตยาศัย -- บทที่ 16 ภาวะเกล็ดเลือดต่ำ / ผกาทิพย์ ศิลปมงคลกุล, วัลลี สัตยาศัย -- บทที่ 17 Acquired platelet dysfunction with eosinophilia / ผกาทิพย์ ศิลปมงคลกุล -- บทที่ 18 อาการปวดศีรษะในเด็ก / สุดาทิพย์ ผาติชีพ -- บทที่ 19 ภาวะชักและโรคลมชัก / สุดา จิรสกุลเดช -- บทที่ 20 โรคสมองพิการ / อิสราภา ชื่นสุวรรณ, ทิพวรรณ หรรษคุณาชัย -- บทที่ 21 ออทิสติก / ทิพวรรณ หรรษคุณาชัย -- บทที่ 22 ปัสสาวะรดที่นอน / ทิพวรรณ หรรษคุณาชัยบทที่ 23 ท้องผูกในเด็ก / ศุกระวรรณ อินทรขาว -- บทที่ 24 โปรตีนในปัสสาวะ / สุขเกษม โฆษิตเศรษฐ -- บทที่ 25 ปัสสาวะเป็นเลือด / จักรชัย จึงธีรพานิช -- บทที่ 26 โรคไตเนฟโฟรติค / สุขเกษม โฆษิตเศรษฐ -- บทที่ 27 เด็กเลี้ยงไม่โต / พัชราภา ทวีกุล.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Books General Stacks WS200 .ต648 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013821716
Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Books General Stacks WS200 .ต648 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013821724
Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Books General Stacks WS200 .ต648 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013821732
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Nongyao Chaiseri Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
WS200 .ต648 ตำรากุมารเวชศาสตร์สำหรับเวชปฏิบัติ / WS200 .ต648 2550 ตำรากุมารเวชศาสตร์สำหรับเวชปฏิบัติ / WS200 .ต648 2554 ตำรากุมารเวชศาสตร์สำหรับเวชปฏิบัติ / WS200 .ต648 2554 ตำรากุมารเวชศาสตร์สำหรับเวชปฏิบัติ / WS200 .ต652 2557 ตำราประกอบภาพ โรคทางพันธุกรรมและความพิการแต่กำเนิดที่พบบ่อย = Color atlas of common genetic disorders and congenital malformations / WS200 .ต652 2557 ตำราประกอบภาพ โรคทางพันธุกรรมและความพิการแต่กำเนิดที่พบบ่อย = Color atlas of common genetic disorders and congenital malformations / WS200 .ต652 2557 ตำราประกอบภาพ โรคทางพันธุกรรมและความพิการแต่กำเนิดที่พบบ่อย = Color atlas of common genetic disorders and congenital malformations /

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ 2550 ของ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

บทที่ 1 ภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด / สุธิดา ศรีทิพย์สุโข, ศริยา ประจักษ์ธรรม -- บทที่ 2 ภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมน / วิราภรณ์ ยอดวิศิษฎ์ศักดิ์ -- บทที่ 3 โรคหัวใจพิการแต่กำเนิดชนิดเขียวในทารกแรกเกิด / บุญชู ศิริจงกลทอง -- บทที่ 4 ภาวะหัวใจล้มเหลวที่ไม่ได้ยินเสียงฟู่หัวใจในเด็กทารก / บุญชู ศิริจงกลทอง -- บทที่ 5 Viral croup / วนิดา เปาอินทร์ -- บทที่ 6 ภาวะน้ำและหนองในช่องเยื่อหุ้มปอด / อารยา ศรัทธาพุทธ -- บทที่ 7 หลอดลมฝอยอักเสบ / วนิดา เปาอินทร์ -- บทที่ 8 โรคหืดในเด็ก / อรพรรณ โพชนุกูล -- บทที่ 9 Anaphylaxis / อรพรรณ โพชนุกูล -- บทที่ 10 ไซนัสอักเสบในเด็ก / มาลีวรรณ กิจเจริญศักดิ์กุล, อรพรรณ โพชนุกูล -- บทที่ 11 โรคติดเชื้อ Group B streptococcus / อัจฉรา ตั้งสถาพรพงษ์ -- บทที่ 12 โรคอุจจาระร่วงจากเชื้อไวรัสโรต้า / อัจฉรา ตั้งสถาพรพงษ์ -- บทที่ 13 โรคเอดส์ในเด็ก / อัจฉรา ตั้งสถาพรพงษ์ -- บทที่ 14 มะเร็งเม็ดเลือดขาวในเด็ก / พชรพรรณ สุรพลชัย -- บทที่ 15 ภาวะซีดจากการขาดธาตุเหล็ก / วัลลี สัตยาศัย -- บทที่ 16 ภาวะเกล็ดเลือดต่ำ / ผกาทิพย์ ศิลปมงคลกุล, วัลลี สัตยาศัย -- บทที่ 17 Acquired platelet dysfunction with eosinophilia / ผกาทิพย์ ศิลปมงคลกุล -- บทที่ 18 อาการปวดศีรษะในเด็ก / สุดาทิพย์ ผาติชีพ -- บทที่ 19 ภาวะชักและโรคลมชัก / สุดา จิรสกุลเดช -- บทที่ 20 โรคสมองพิการ / อิสราภา ชื่นสุวรรณ, ทิพวรรณ หรรษคุณาชัย -- บทที่ 21 ออทิสติก / ทิพวรรณ หรรษคุณาชัย -- บทที่ 22 ปัสสาวะรดที่นอน / ทิพวรรณ หรรษคุณาชัย

บทที่ 23 ท้องผูกในเด็ก / ศุกระวรรณ อินทรขาว -- บทที่ 24 โปรตีนในปัสสาวะ / สุขเกษม โฆษิตเศรษฐ -- บทที่ 25 ปัสสาวะเป็นเลือด / จักรชัย จึงธีรพานิช -- บทที่ 26 โรคไตเนฟโฟรติค / สุขเกษม โฆษิตเศรษฐ -- บทที่ 27 เด็กเลี้ยงไม่โต / พัชราภา ทวีกุล.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544