คู่มือการบริหารงานพนักงานราชการ 2555 / [สำนักงาน ก.พ.].  (Text) (Text)

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
Call no.: KPT2970.ก33 2555Publication: นนทบุรี : สำนักงาน ก.พ., [2555] [2012]Description: 200 หน้า : ภาพประกอบSubject(s): ไทย -- ข้าราชการและพนักงาน -- สถานภาพทางกฎหมายเจ้าหน้าที่ของรัฐ -- สถานภาพทางกฎหมาย -- ไทยราชการพลเรือน -- ไทยLOC classification: KPT2970.ก33 | 2555
Contents:ส่วนที่ 1 ความเป็นมาของระบบพนักงานราชการ -- ส่วนที่ 2 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ 2547 -- สาระสำคัญของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 -- หมวด 1 พนักงานราชการ -- หมวด 2 ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ -- หมวด 3 การประเมินผลการปฏิบัติงาน -- หมวด 4 วินัยและการรักษาวินัย -- หมวด 5 การสิ้นสุดสัญญาจ้าง -- หมวด 6 คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ -- บทเฉพาะกาล -- คำอธิบายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 -- ส่วนที่ 3 ประกาศและข้อกำหนดเกี่ยวกับพนักงานราชการ -- การกำหนดลักษณะงานคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ -- การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ -- การสรรหาและเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการ -- ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ -- สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ -- แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ -- เครื่องแบบพิธีการของพนักงานราชการ -- การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่พนักงานราชการ -- การเทียบตำแหน่งของพนักงานราชการ -- บัตรประจำตัวของพนักงานราชการ.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks KPT2970.ก33 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013824918
Reference Reference Pridi Banomyong Library
Reference Books Reference Stacks KPT2970.ก33 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013824876
Reference Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Books Reference Stacks KPT2970.ก33 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013824892
Reference Reference Thammasat Library, Pattaya Campus
Reference Books Reference Stacks KPT2970.ก33 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013824900
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
KPT2970.ก33 2548 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ เรื่องค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ เรื่องค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ / KPT2970.ก33 2551 ประมวลกฎหมายระเบียบข้าราชการพลเรือน พุทธศักราช 2471-2551. KPT2970.ก33 2555 คู่มือการบริหารงานพนักงานราชการ 2555 / KPT2970.ก33 2555 คู่มือการบริหารงานพนักงานราชการ 2555 / KPT2970 .ก94 2548 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับระบบพนักงานราชการ / KPT2970 .ก924 กฎระเบียบลูกจ้างราชการและพนักงานราชการ. KPT2970 .ก924 กฎระเบียบลูกจ้างราชการและพนักงานราชการ.

ส่วนที่ 1 ความเป็นมาของระบบพนักงานราชการ -- ส่วนที่ 2 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ 2547 -- สาระสำคัญของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 -- หมวด 1 พนักงานราชการ -- หมวด 2 ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ -- หมวด 3 การประเมินผลการปฏิบัติงาน -- หมวด 4 วินัยและการรักษาวินัย -- หมวด 5 การสิ้นสุดสัญญาจ้าง -- หมวด 6 คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ -- บทเฉพาะกาล -- คำอธิบายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 -- ส่วนที่ 3 ประกาศและข้อกำหนดเกี่ยวกับพนักงานราชการ -- การกำหนดลักษณะงานคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ -- การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ -- การสรรหาและเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการ -- ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ -- สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ -- แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ -- เครื่องแบบพิธีการของพนักงานราชการ -- การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่พนักงานราชการ -- การเทียบตำแหน่งของพนักงานราชการ -- บัตรประจำตัวของพนักงานราชการ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544