ตำรากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา / เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์.  (Text) (Text)

เนติบัณฑิตยสภา
Call no.: KPT1155 .ต646 2555Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทด่านสุทธาการพิมพ์, 2555 [2012]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Description: 444 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)ISBN: 9786167425429Other title: กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา [Portion of title]Subject(s): ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2470-ทรัพย์สินทางปัญญา -- ไทยลิขสิทธิ์ -- ไทยกฎหมายสิทธิบัตร -- ไทยเครื่องหมายการค้า -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยLOC classification: KPT1155 | .ต646 2555
Contents:ส่วนที่ 1 พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระราชดำรัสและประมวลภาพ และผลงานทรัพย์สินทางปัญญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว -- บทความเรื่อง "พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา" / โดย กนกวลี ชูชัยยะ -- ประมวลผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จดทะเบียนและจดแจ้งไว้ ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา / โดย วิชัย สุขลิ้ม -- ส่วนที่ 2 บทความด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและคำอธิบายหลักการสำคัญ คำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจและบรรณานุกรม -- บทความเรื่อง "ลิขสิทธิ์" / โดย สมหมาย จันทร์เรือง -- บทความเรื่อง "สิทธิบัตร" / โดย จักรกฤษณ์ ควรพจน์ -- บทความเรื่อง "กฎหมายเครื่องหมายการค้า" / โดย บุญมา เตชะวณิช -- บทความเรื่อง "ความลับทางการค้า" / โดย สุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล -- บทความเรื่อง "พระราชบัญญัติการผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี พ.ศ. 2548" / โดย วิชัย สุขลิ้ม -- บทความเรื่อง "กฎหมายคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์" / โดย ปัจฉิมา ธนสันติ -- บทความเรื่อง "กฎหมายคุ้มครองแบบผังภูมิของวงจรรวม" / โดย ร้อยโท ธนพจน เอกโยคยะ -- บทความเรื่อง "กฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชในประเทศไทย" / โดย ธนิต ชังถาวร -- บทความเรื่อง "ภูมิปัญญาท้องถิ่น" / โดย สุดเขต บริบูรณ์ศรี -- บทความเรื่อง "รวมกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา" / โดย สุดเขต บริบูรณ์ศรี -- ส่วนที่ 3 หลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศไทยและต่างประเทศ -- บทความเรื่อง "หลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศไทย" / โดย วิชัย สุขลิ้่ม -- บทความเรื่อง "หลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในต่างประเทศ" / โดย รตินุช ก้าวหน้าชัยมงคล.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT1155 .ต646 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013922472
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT1155 .ต646 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013957817
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT1155 .ต646 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013957825
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks KPT1155 .ต646 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013862769
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT1155 .ต646 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 31/05/2022 31379013957791
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT1155 .ต646 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 31/05/2022 31379013957783
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT1155 .ต646 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013957809
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT1155 .ต646 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013826178
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT1155 .ต646 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013826160
รายการจองทั้งหมด: 0

ส่วนที่ 1 พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระราชดำรัสและประมวลภาพ และผลงานทรัพย์สินทางปัญญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว -- บทความเรื่อง "พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา" / โดย กนกวลี ชูชัยยะ -- ประมวลผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จดทะเบียนและจดแจ้งไว้ ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา / โดย วิชัย สุขลิ้ม -- ส่วนที่ 2 บทความด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและคำอธิบายหลักการสำคัญ คำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจและบรรณานุกรม -- บทความเรื่อง "ลิขสิทธิ์" / โดย สมหมาย จันทร์เรือง -- บทความเรื่อง "สิทธิบัตร" / โดย จักรกฤษณ์ ควรพจน์ -- บทความเรื่อง "กฎหมายเครื่องหมายการค้า" / โดย บุญมา เตชะวณิช -- บทความเรื่อง "ความลับทางการค้า" / โดย สุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล -- บทความเรื่อง "พระราชบัญญัติการผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี พ.ศ. 2548" / โดย วิชัย สุขลิ้ม -- บทความเรื่อง "กฎหมายคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์" / โดย ปัจฉิมา ธนสันติ -- บทความเรื่อง "กฎหมายคุ้มครองแบบผังภูมิของวงจรรวม" / โดย ร้อยโท ธนพจน เอกโยคยะ -- บทความเรื่อง "กฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชในประเทศไทย" / โดย ธนิต ชังถาวร -- บทความเรื่อง "ภูมิปัญญาท้องถิ่น" / โดย สุดเขต บริบูรณ์ศรี -- บทความเรื่อง "รวมกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา" / โดย สุดเขต บริบูรณ์ศรี -- ส่วนที่ 3 หลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศไทยและต่างประเทศ -- บทความเรื่อง "หลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศไทย" / โดย วิชัย สุขลิ้่ม -- บทความเรื่อง "หลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในต่างประเทศ" / โดย รตินุช ก้าวหน้าชัยมงคล.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544