คู่มือการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน / สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ; คณะผู้จัดทำ กำธร ถาวรสถิตย์ ... [แลคนอื่น ๆ].  (Text) (Text)

กำธร ถาวรสถิตย์ | กรมการปกครอง. สำนักการสอบสวนและนิติการ
Call no.: KPT3036.5.พ36 ค74 2549Publication: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2549 [2006]Description: 319 หน้าSubject(s): การพนัน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยLOC classification: KPT3036.5.พ36 | ค74 2549
Contents:1 พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 -- 2 กฎกระทรวง ฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2503) -- 3 กฎกระทรวง ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2504) -- 4 กฎกระทรวง ฉบับที่ 19 (พ.ศ. 2523) -- 5 กฎกระทรวง ฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2524) -- 6 กฎกระทรวง ฉบับที่ 22 (พ.ศ. 2525) -- 7 กฎกระทรวง ฉบับที่ 23 (พ.ศ. 2530) -- 8 กฎกระทรวง ฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2534) -- 9 กฎกระทรวง ฉบับที่ 28 (พ.ศ. 2537) -- 10 กฎกระทรวง ฉบับที่ 43 (พ.ศ. 2543) -- 11 กฎกระทรวง ฉบับที่ 44 (พ.ศ. 2548) -- 12 พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยเงื่อนไขการพนันตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 (ฉบับที่ 2) -- 13 แบบพิมพ์คำขอและใบอนุญาต -- 14 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยขั้นตอนและระยะเวลาพิจารณาการขอรับใบอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 พ.ศ. 2532 -- 15 คำสั่ง -- 16 หนังสือสั่งการทั่วไป -- 17 การเล่นการพนันชนไก่ และกัดปลา -- 18 การเล่นการพนันชนโค -- 19 การเล่นการพนันแข่งม้า -- 20 การเล่นการพนันชกมวย/มวยปล้ำ -- 21 การเล่นการพนันสลาก -- 22 เครื่องเล่นไฟฟ้า -- 23 การเล่นการพนัน บิลเลียด -- 24 การแถมพกหรือให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชค -- 25 สรุปย่อข้อกฎหมายและการขออนุญาต -- 26 วิธีการเล่นการพนัน -- 27 แบบรายงาน.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT3036.5.พ36 ค74 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013827663
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT3036.5.พ36 ค74 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013827671
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
KPT3036.5.ส36 ส437 คู่มือในการปฏิบัติงานว่าด้วยกฎหมายสถานบริการ / KPT3036.5.ส36 ส437 คู่มือในการปฏิบัติงานว่าด้วยกฎหมายสถานบริการ / KPT3036.ม54ก3 2542 พระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. 2542 พร้อมด้วย : ฐานความผิดตั้งและแก้ข้อหา / KPT3036.5.พ36 ค74 2549 คู่มือการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน / KPT3037.ก31255ก4 2550 พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 : KPT3040.5 .ส42 2553 ปัญหากฏหมายในการออกเอกสารสิทธิทับที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน / KPT3042.ก33 2544 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 พร้อมด้วยประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดแบบเอกสารตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของราชการ พ.ศ. 2544 บทวิเคราะห์สรุป และ ข้อแนะนำ /

1 พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 -- 2 กฎกระทรวง ฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2503) -- 3 กฎกระทรวง ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2504) -- 4 กฎกระทรวง ฉบับที่ 19 (พ.ศ. 2523) -- 5 กฎกระทรวง ฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2524) -- 6 กฎกระทรวง ฉบับที่ 22 (พ.ศ. 2525) -- 7 กฎกระทรวง ฉบับที่ 23 (พ.ศ. 2530) -- 8 กฎกระทรวง ฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2534) -- 9 กฎกระทรวง ฉบับที่ 28 (พ.ศ. 2537) -- 10 กฎกระทรวง ฉบับที่ 43 (พ.ศ. 2543) -- 11 กฎกระทรวง ฉบับที่ 44 (พ.ศ. 2548) -- 12 พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยเงื่อนไขการพนันตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 (ฉบับที่ 2) -- 13 แบบพิมพ์คำขอและใบอนุญาต -- 14 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยขั้นตอนและระยะเวลาพิจารณาการขอรับใบอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 พ.ศ. 2532 -- 15 คำสั่ง -- 16 หนังสือสั่งการทั่วไป -- 17 การเล่นการพนันชนไก่ และกัดปลา -- 18 การเล่นการพนันชนโค -- 19 การเล่นการพนันแข่งม้า -- 20 การเล่นการพนันชกมวย/มวยปล้ำ -- 21 การเล่นการพนันสลาก -- 22 เครื่องเล่นไฟฟ้า -- 23 การเล่นการพนัน บิลเลียด -- 24 การแถมพกหรือให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชค -- 25 สรุปย่อข้อกฎหมายและการขออนุญาต -- 26 วิธีการเล่นการพนัน -- 27 แบบรายงาน.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544