ธรรมาภิบาล : เพื่อการบริหารภาครัฐและภาคเอกชน / รัชยา ภักดีจิตต์.  (Text) (Text)

รัชยา ภักดีจิตต์
Call no.: JF1358 .ร622 2555Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555 [2012]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Description: 176 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9789740330240Subject(s): การบริหารรัฐกิจการบริหารรัฐกิจ -- ไทยการควบคุมการบริหารองค์การLOC classification: JF1358 | .ร622 2555
Contents:บทที่ 1 กรอบความคิดธรรมาภิบาล -- บทที่ 2 การบริหารภาครัฐแบบดั้งเดิมหรือแบบประเพณีนิยม -- บทที่ 3 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ -- บทที่ 4 องค์การสาธารณะ: ระบบราชการไทย รัฐวิสาหกิจองค์การมหาชน -- บทที่ 5 การจัดการภาคเอกชน (private management) -- บทที่ 6 บรรษัทภิบาล (corporate governance): การกำกับดูแลกิจการที่ดี -- บทที่ 7 ความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มบรรษัทและกิจการธุรกิจ.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JF1358 .ร622 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 31/05/2022 31379013266557
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JF1358 .ร622 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 31/05/2022 31379013266565
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks PLSC JF 2012 603955 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014759501
รายการจองทั้งหมด: 0

บทที่ 1 กรอบความคิดธรรมาภิบาล -- บทที่ 2 การบริหารภาครัฐแบบดั้งเดิมหรือแบบประเพณีนิยม -- บทที่ 3 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ -- บทที่ 4 องค์การสาธารณะ: ระบบราชการไทย รัฐวิสาหกิจองค์การมหาชน -- บทที่ 5 การจัดการภาคเอกชน (private management) -- บทที่ 6 บรรษัทภิบาล (corporate governance): การกำกับดูแลกิจการที่ดี -- บทที่ 7 ความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มบรรษัทและกิจการธุรกิจ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544