วารสารวิชาการ รพีจันทรา'55 / สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ; บรรณาธิการ เจนพล ทองยืน.  (Text) (Text)

เจนพล ทองยืน | มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม. สาขาวิชานิติศาสตร์
Call no.: KPT68 .ว655 2555Publication: นนทบุรี : 2555 [2012] สัมปชัญญะ, Description: 218 หน้า : ภาพประกอบOther title: รพีจันทรา'55 [Portion of title]Subject(s): กฎหมาย -- ไทยราชบุรีดิเรกฤทธิ์, พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวง, 2417-2463LOC classification: KPT68 | .ว655 2555
Contents:พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย / เอกพงษ์ สารน้อย -- คำประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา -- หลักนิติธรรมกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย / บวรศักดิ์ อุวรรณโณ -- การบังคับใช้กฎหมายไทย / อธิราช มณีภาค -- การตีความกฎหมาย = Interpretation of law / เจนพล ทองยืน -- ปัญหาการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 / ภูริชญา วัฒนรุ่ง -- หลักพื้นฐานการปกครองในระบอบประชาธิปไตยกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา / พันตำรวจโทสมนึก เขมทองคำ -- "ข่มขืนเมียเด็กๆ ไม่ผิดกฎหมาย" / กรณัท สร้อยทอง -- รื้อฟื้นคดีอาญาใหม่ ทำได้หรือไม่ / สราวุธ เบญจกุล -- แบบของการหมั้น / พัชมณ ใจสอาด -- สิทธิในการสมรสของคนรักเพศเดียวกัน / วิมลศิริ ชำนาญเวช -- การผสมเทียมและการอุ้มบุญ / พิเศษ กุลพล พลวัน -- ข้อพิจารณาในการรับบุตรบุญธรรม / พรชัย สุนทรพันธุ์ -- แผนชำระหนี้ : ทางเลือกใหม่ของสังคมไทย / เอื้อน ขุนแก้ว -- การปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา/ จเร พันธุ์เปรื่องวิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งของไทย / ทวี ประจวบลาภ -- มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว: ศึกษากรณีการรบกวนสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวโดยธุรกิจขายตรง / คณาธิป ทองรวีวงศ์ -- กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม / ประพจน์ คล้ายสุบรรณ -- ปัญหาทางกฎหมายบางประการเกี่ยวกับ การดำเนินธุรกิจโฮมสเตย์ / ภูมิ มูลศิลป์ -- กฎระเบียบสหภาพยุโรปว่าด้วยไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ผลกระทบต่อการส่งออกไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ของไทยไปสหภาพยุโรป / กาญจนา ปาณะสิทธิ์ -- มาตรการทางกฎหมายในการปราบปรามอาชญากรรมการค้าสัตว์ป่าและพันธุ์พืชป่าแห่งภูมิภาคอาเซียน (ASEAN-widlife enforcement network) หรือ อาเซียนเวน (ASEAN-WEN) / อัครเดช มณีภาค -- มาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศกับการเคลื่อนย้ายแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน / เบญจวรรณ ธรรมรัตน์ -- ประมวลภาพกิจกรรมชีวิตนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม / พิชญา ราญสระน้อย.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT68 .ว655 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013830089
รายการจองทั้งหมด: 0

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย / เอกพงษ์ สารน้อย -- คำประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา -- หลักนิติธรรมกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย / บวรศักดิ์ อุวรรณโณ -- การบังคับใช้กฎหมายไทย / อธิราช มณีภาค -- การตีความกฎหมาย = Interpretation of law / เจนพล ทองยืน -- ปัญหาการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 / ภูริชญา วัฒนรุ่ง -- หลักพื้นฐานการปกครองในระบอบประชาธิปไตยกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา / พันตำรวจโทสมนึก เขมทองคำ -- "ข่มขืนเมียเด็กๆ ไม่ผิดกฎหมาย" / กรณัท สร้อยทอง -- รื้อฟื้นคดีอาญาใหม่ ทำได้หรือไม่ / สราวุธ เบญจกุล -- แบบของการหมั้น / พัชมณ ใจสอาด -- สิทธิในการสมรสของคนรักเพศเดียวกัน / วิมลศิริ ชำนาญเวช -- การผสมเทียมและการอุ้มบุญ / พิเศษ กุลพล พลวัน -- ข้อพิจารณาในการรับบุตรบุญธรรม / พรชัย สุนทรพันธุ์ -- แผนชำระหนี้ : ทางเลือกใหม่ของสังคมไทย / เอื้อน ขุนแก้ว -- การปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา/ จเร พันธุ์เปรื่อง

วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งของไทย / ทวี ประจวบลาภ -- มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว: ศึกษากรณีการรบกวนสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวโดยธุรกิจขายตรง / คณาธิป ทองรวีวงศ์ -- กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม / ประพจน์ คล้ายสุบรรณ -- ปัญหาทางกฎหมายบางประการเกี่ยวกับ การดำเนินธุรกิจโฮมสเตย์ / ภูมิ มูลศิลป์ -- กฎระเบียบสหภาพยุโรปว่าด้วยไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ผลกระทบต่อการส่งออกไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ของไทยไปสหภาพยุโรป / กาญจนา ปาณะสิทธิ์ -- มาตรการทางกฎหมายในการปราบปรามอาชญากรรมการค้าสัตว์ป่าและพันธุ์พืชป่าแห่งภูมิภาคอาเซียน (ASEAN-widlife enforcement network) หรือ อาเซียนเวน (ASEAN-WEN) / อัครเดช มณีภาค -- มาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศกับการเคลื่อนย้ายแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน / เบญจวรรณ ธรรมรัตน์ -- ประมวลภาพกิจกรรมชีวิตนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม / พิชญา ราญสระน้อย.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544