วารสารวิชาการ รพีจันทรา'55 / สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ; บรรณาธิการ เจนพล ทองยืน.  (Text) (Text)

เจนพล ทองยืน | มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม. สาขาวิชานิติศาสตร์
Call no.: KPT68 .ว655 2555Publication: นนทบุรี : 2555 [2012] สัมปชัญญะ, Description: 218 หน้า : ภาพประกอบOther title: รพีจันทรา'55 [Portion of title]Subject(s): กฎหมาย -- ไทยราชบุรีดิเรกฤทธิ์, พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวง, 2417-2463LOC classification: KPT68 | .ว655 2555
Contents:พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย / เอกพงษ์ สารน้อย -- คำประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา -- หลักนิติธรรมกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย / บวรศักดิ์ อุวรรณโณ -- การบังคับใช้กฎหมายไทย / อธิราช มณีภาค -- การตีความกฎหมาย = Interpretation of law / เจนพล ทองยืน -- ปัญหาการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 / ภูริชญา วัฒนรุ่ง -- หลักพื้นฐานการปกครองในระบอบประชาธิปไตยกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา / พันตำรวจโทสมนึก เขมทองคำ -- "ข่มขืนเมียเด็กๆ ไม่ผิดกฎหมาย" / กรณัท สร้อยทอง -- รื้อฟื้นคดีอาญาใหม่ ทำได้หรือไม่ / สราวุธ เบญจกุล -- แบบของการหมั้น / พัชมณ ใจสอาด -- สิทธิในการสมรสของคนรักเพศเดียวกัน / วิมลศิริ ชำนาญเวช -- การผสมเทียมและการอุ้มบุญ / พิเศษ กุลพล พลวัน -- ข้อพิจารณาในการรับบุตรบุญธรรม / พรชัย สุนทรพันธุ์ -- แผนชำระหนี้ : ทางเลือกใหม่ของสังคมไทย / เอื้อน ขุนแก้ว -- การปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา/ จเร พันธุ์เปรื่องวิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งของไทย / ทวี ประจวบลาภ -- มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว: ศึกษากรณีการรบกวนสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวโดยธุรกิจขายตรง / คณาธิป ทองรวีวงศ์ -- กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม / ประพจน์ คล้ายสุบรรณ -- ปัญหาทางกฎหมายบางประการเกี่ยวกับ การดำเนินธุรกิจโฮมสเตย์ / ภูมิ มูลศิลป์ -- กฎระเบียบสหภาพยุโรปว่าด้วยไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ผลกระทบต่อการส่งออกไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ของไทยไปสหภาพยุโรป / กาญจนา ปาณะสิทธิ์ -- มาตรการทางกฎหมายในการปราบปรามอาชญากรรมการค้าสัตว์ป่าและพันธุ์พืชป่าแห่งภูมิภาคอาเซียน (ASEAN-widlife enforcement network) หรือ อาเซียนเวน (ASEAN-WEN) / อัครเดช มณีภาค -- มาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศกับการเคลื่อนย้ายแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน / เบญจวรรณ ธรรมรัตน์ -- ประมวลภาพกิจกรรมชีวิตนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม / พิชญา ราญสระน้อย.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT68 .ว655 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 07/02/2022 31379013830089
รายการจองทั้งหมด: 0

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย / เอกพงษ์ สารน้อย -- คำประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา -- หลักนิติธรรมกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย / บวรศักดิ์ อุวรรณโณ -- การบังคับใช้กฎหมายไทย / อธิราช มณีภาค -- การตีความกฎหมาย = Interpretation of law / เจนพล ทองยืน -- ปัญหาการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 / ภูริชญา วัฒนรุ่ง -- หลักพื้นฐานการปกครองในระบอบประชาธิปไตยกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา / พันตำรวจโทสมนึก เขมทองคำ -- "ข่มขืนเมียเด็กๆ ไม่ผิดกฎหมาย" / กรณัท สร้อยทอง -- รื้อฟื้นคดีอาญาใหม่ ทำได้หรือไม่ / สราวุธ เบญจกุล -- แบบของการหมั้น / พัชมณ ใจสอาด -- สิทธิในการสมรสของคนรักเพศเดียวกัน / วิมลศิริ ชำนาญเวช -- การผสมเทียมและการอุ้มบุญ / พิเศษ กุลพล พลวัน -- ข้อพิจารณาในการรับบุตรบุญธรรม / พรชัย สุนทรพันธุ์ -- แผนชำระหนี้ : ทางเลือกใหม่ของสังคมไทย / เอื้อน ขุนแก้ว -- การปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา/ จเร พันธุ์เปรื่อง

วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งของไทย / ทวี ประจวบลาภ -- มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว: ศึกษากรณีการรบกวนสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวโดยธุรกิจขายตรง / คณาธิป ทองรวีวงศ์ -- กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม / ประพจน์ คล้ายสุบรรณ -- ปัญหาทางกฎหมายบางประการเกี่ยวกับ การดำเนินธุรกิจโฮมสเตย์ / ภูมิ มูลศิลป์ -- กฎระเบียบสหภาพยุโรปว่าด้วยไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ผลกระทบต่อการส่งออกไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ของไทยไปสหภาพยุโรป / กาญจนา ปาณะสิทธิ์ -- มาตรการทางกฎหมายในการปราบปรามอาชญากรรมการค้าสัตว์ป่าและพันธุ์พืชป่าแห่งภูมิภาคอาเซียน (ASEAN-widlife enforcement network) หรือ อาเซียนเวน (ASEAN-WEN) / อัครเดช มณีภาค -- มาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศกับการเคลื่อนย้ายแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน / เบญจวรรณ ธรรมรัตน์ -- ประมวลภาพกิจกรรมชีวิตนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม / พิชญา ราญสระน้อย.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544