กฎหมายมหาชน. เล่ม 1, วิวัฒนาการทางปรัชญาและลักษณะของกฎหมายมหาชนยุคต่าง ๆ / บวรศักดิ์ อุวรรณโณ.  (Text) (Text)

บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
Call no.: K3150 .บ54 2554Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554 [2011]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 11Description: 123 หน้าNotes: พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์แก้ไขและเพิ่มเติม 2552.ISBN: 9789740325086Other title: วิวัฒนาการทางปรัชญาและลักษณะของกฎหมายมหาชนยุคต่างๆ [Portion of title]Subject(s): กฎหมายมหาชนLOC classification: K3150 | .บ54 2554
Contents:ความเบื้องต้น -- ประวัติและวิวัฒนาการของปรัชญาและลักษณะของกฎหมายมหาชนในยุคต่าง ๆ โดยสังเขป -- บทที่ 1 พัฒนาการของกฎหมายมหาชนในยุคการแบ่งประเภทกฎหมายมหาชน/เอกชนในยุคโรมัน -- บทที่ 2 ยุคกลาง : กฎหมายเอกชนครอบงำกฎหมายมหาชน -- บทที่ 3 การแสวงหาแนวทางใหม่เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อย และการเคารพกฎหมาย : กำเนิดทฤษฎีเกี่ยวกับรัฐและอำนาจอธิปไตย -- บทที่ 4 กำเนิดกฎหมายมหาชนยุคใหม่ : การจำกัดอำนาจสูงสุดและการปกครองโดยประชาชน -- บทที่ 5 กฎหมายมหาชนยุคปัจจุบัน : กฎหมายมหาชนครอบงำกฎหมายเอกชนเพื่อความเป็นธรรมของสังคม -- บทที่ 6 กฎหมายมหาชนในอนาคตจะไปทางใด?
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks K3150 .บ54 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013834503
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books K3150 .บ54 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013834511
รายการจองทั้งหมด: 0

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์แก้ไขและเพิ่มเติม 2552.

ความเบื้องต้น -- ประวัติและวิวัฒนาการของปรัชญาและลักษณะของกฎหมายมหาชนในยุคต่าง ๆ โดยสังเขป -- บทที่ 1 พัฒนาการของกฎหมายมหาชนในยุคการแบ่งประเภทกฎหมายมหาชน/เอกชนในยุคโรมัน -- บทที่ 2 ยุคกลาง : กฎหมายเอกชนครอบงำกฎหมายมหาชน -- บทที่ 3 การแสวงหาแนวทางใหม่เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อย และการเคารพกฎหมาย : กำเนิดทฤษฎีเกี่ยวกับรัฐและอำนาจอธิปไตย -- บทที่ 4 กำเนิดกฎหมายมหาชนยุคใหม่ : การจำกัดอำนาจสูงสุดและการปกครองโดยประชาชน -- บทที่ 5 กฎหมายมหาชนยุคปัจจุบัน : กฎหมายมหาชนครอบงำกฎหมายเอกชนเพื่อความเป็นธรรมของสังคม -- บทที่ 6 กฎหมายมหาชนในอนาคตจะไปทางใด?

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544