15 ปี สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ / บรรณาธิการ จักร์กฤษ เพิ่มพูล.  (Text) (Text)

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
จักร์กฤษ เพิ่มพูล, 2503-
Call no.: PN4756 .ก645 2555Publication: กรุงเทพฯ : สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ, 2555 [2012]Description: 138 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)Other title: สิบห้าปีสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ | 15 สภาการหนังสือพิมพ์ฯ ยุคหลอมรวมสื่อ [Cover title]Subject(s): สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติจรรยาบรรณทางวารสารศาสตร์ -- ไทยสื่อมวลชน -- ไทยLOC classification: PN4756 | .ก645 2555
Contents:บทนำ: สภาการหนังสือพิมพ์ฯ ยุคหลอมรวมสื่อ -- บทความ: สู่ยุคหลอมรวมสื่อ -- Digital age ผู้บริโภค-- เจ้าของเนื้อหา ผู้สร้างคุณค่าแบรนด์ของสื่อ -- นักข่าวไทยในยุคเปลี่ยนผ่าน -- เมื่อสวมบท "สื่อ" จะผ่านช่องทางไหน ต้องสื่ออย่างรับผิดชอบต่อสังคม -- ธุรกิจข้ามสื่อจำเป็นหรือไม่ในสังคมไทยปัจจุบัน -- ยุทธศาสตร์การปรับตัวองค์กรสื่อสู่ Convergence media -- "กรณีศึกษา เครือเนชั่น เดลินิวส์ และเครือผู้จัดการ" -- สื่อกับการคุ้มครองผู้บริโภค สื่อมวลชนไม่เพียงแต่มีหน้าที่ "สื่อสาร" เท่านั้น แต่จะต้อง "ยกระดับความคิด" ของคนในสังคมด้วย -- เกี่ยวกับสภาการหนังสือพิมพ์ฯ: กำเนิดสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ -- บันทึกเจตนารมณ์ -- ธรรมนูญสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมฯ -- ข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ฯ -- ข้อบังคับว่าด้วยวิธีพิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์ -- ข้อบังคับว่าด้วยการเป็นสมาชิกฯ -- ประกาศสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ: แนวปฏิบัติสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เรื่อง การใช้สื่อสังคมออนไลน์ของสื่อมวลชน พ.ศ. 2553 -- แนวปฏิบัติ เรื่อง การพาดหัวข่าวและตัวโปรยที่ใช้ภาษารุนแรง หยาบคาย -- แนวปฏิบัติ เรื่อง การปฏิบัติตนของผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ -- แนวปฏิบัติ เรื่อง การเสนอข่าวกีฬา -- แนวปฏิบัติ เรื่อง การเสนอข่าวเกี่ยวกับชาติพันธุ์และศาสนา -- แนวปฏิบัติ เรื่อง การรับเชิญไปทำข่าวในประเทศและต่างประเทศ -- แนวปฏิบัติ เรื่อง การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แนวปฏิบัติ เรื่อง การเสนอข่าวและภาพข่าวผู้หญิงและเด็กถูกละเมิดทางเพศ -- แนวปฏิบัติ เรื่อง การเสนอภาพข่าวที่ไม่เหมาะสม -- แนวปฏิบัติ เรื่อง การนำเสนอข่าวและภาพข่าวบุคคลสาธารณะ -- แนวปฏิบัติ เรื่อง แนวทางการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับผู้ติดเชื้อเอชไอวีฯ -- สรุปเรื่องร้องเรียนสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ปี 2554: คำวินิจฉัยฯ เรื่องร้องเรียนหนังสือพิมพ์มติชน -- คำวินิจฉัยฯ เรื่องร้องเรียนหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ -- คำวินิจฉัยฯ เรื่องร้องเรียนหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เดลินิวส์ มติชน ข่าวสด และเนชั่น -- คำวินิจฉัยฯ เรื่องร้องเรียนหนังสือพิมพ์เกียรติภูมิ จังหวัดสระบุรี -- คำวินิจฉัยฯ เรื่องร้องเรียนหนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์ และคม ชัด ลึก (เวอร์ชั่นออนไลน์) -- คำวินิจฉัยฯ เรื่องร้องเรียนหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ และหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- สถิติการพิจารณาเรื่องร้องเรียนของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ปี 2546-2554.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Reference Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Books Reference Stacks PN4756 .ก645 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013847844
รายการจองทั้งหมด: 0

บทนำ: สภาการหนังสือพิมพ์ฯ ยุคหลอมรวมสื่อ -- บทความ: สู่ยุคหลอมรวมสื่อ -- Digital age ผู้บริโภค-- เจ้าของเนื้อหา ผู้สร้างคุณค่าแบรนด์ของสื่อ -- นักข่าวไทยในยุคเปลี่ยนผ่าน -- เมื่อสวมบท "สื่อ" จะผ่านช่องทางไหน ต้องสื่ออย่างรับผิดชอบต่อสังคม -- ธุรกิจข้ามสื่อจำเป็นหรือไม่ในสังคมไทยปัจจุบัน -- ยุทธศาสตร์การปรับตัวองค์กรสื่อสู่ Convergence media -- "กรณีศึกษา เครือเนชั่น เดลินิวส์ และเครือผู้จัดการ" -- สื่อกับการคุ้มครองผู้บริโภค สื่อมวลชนไม่เพียงแต่มีหน้าที่ "สื่อสาร" เท่านั้น แต่จะต้อง "ยกระดับความคิด" ของคนในสังคมด้วย -- เกี่ยวกับสภาการหนังสือพิมพ์ฯ: กำเนิดสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ -- บันทึกเจตนารมณ์ -- ธรรมนูญสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมฯ -- ข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ฯ -- ข้อบังคับว่าด้วยวิธีพิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์ -- ข้อบังคับว่าด้วยการเป็นสมาชิกฯ -- ประกาศสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ: แนวปฏิบัติสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เรื่อง การใช้สื่อสังคมออนไลน์ของสื่อมวลชน พ.ศ. 2553 -- แนวปฏิบัติ เรื่อง การพาดหัวข่าวและตัวโปรยที่ใช้ภาษารุนแรง หยาบคาย -- แนวปฏิบัติ เรื่อง การปฏิบัติตนของผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ -- แนวปฏิบัติ เรื่อง การเสนอข่าวกีฬา -- แนวปฏิบัติ เรื่อง การเสนอข่าวเกี่ยวกับชาติพันธุ์และศาสนา -- แนวปฏิบัติ เรื่อง การรับเชิญไปทำข่าวในประเทศและต่างประเทศ -- แนวปฏิบัติ เรื่อง การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์

แนวปฏิบัติ เรื่อง การเสนอข่าวและภาพข่าวผู้หญิงและเด็กถูกละเมิดทางเพศ -- แนวปฏิบัติ เรื่อง การเสนอภาพข่าวที่ไม่เหมาะสม -- แนวปฏิบัติ เรื่อง การนำเสนอข่าวและภาพข่าวบุคคลสาธารณะ -- แนวปฏิบัติ เรื่อง แนวทางการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับผู้ติดเชื้อเอชไอวีฯ -- สรุปเรื่องร้องเรียนสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ปี 2554: คำวินิจฉัยฯ เรื่องร้องเรียนหนังสือพิมพ์มติชน -- คำวินิจฉัยฯ เรื่องร้องเรียนหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ -- คำวินิจฉัยฯ เรื่องร้องเรียนหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เดลินิวส์ มติชน ข่าวสด และเนชั่น -- คำวินิจฉัยฯ เรื่องร้องเรียนหนังสือพิมพ์เกียรติภูมิ จังหวัดสระบุรี -- คำวินิจฉัยฯ เรื่องร้องเรียนหนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์ และคม ชัด ลึก (เวอร์ชั่นออนไลน์) -- คำวินิจฉัยฯ เรื่องร้องเรียนหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ และหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- สถิติการพิจารณาเรื่องร้องเรียนของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ปี 2546-2554.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544