15 ปี สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ / บรรณาธิการ จักร์กฤษ เพิ่มพูล.  (Text) (Text)

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
จักร์กฤษ เพิ่มพูล, 2503-
Call no.: PN4756 .ก645 2555Publication: กรุงเทพฯ : สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ, 2555 [2012]Description: 138 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)Other title: สิบห้าปีสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ | 15 สภาการหนังสือพิมพ์ฯ ยุคหลอมรวมสื่อ [Cover title]Subject(s): สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติจรรยาบรรณทางวารสารศาสตร์ -- ไทยสื่อมวลชน -- ไทยLOC classification: PN4756 | .ก645 2555
Contents:บทนำ: สภาการหนังสือพิมพ์ฯ ยุคหลอมรวมสื่อ -- บทความ: สู่ยุคหลอมรวมสื่อ -- Digital age ผู้บริโภค-- เจ้าของเนื้อหา ผู้สร้างคุณค่าแบรนด์ของสื่อ -- นักข่าวไทยในยุคเปลี่ยนผ่าน -- เมื่อสวมบท "สื่อ" จะผ่านช่องทางไหน ต้องสื่ออย่างรับผิดชอบต่อสังคม -- ธุรกิจข้ามสื่อจำเป็นหรือไม่ในสังคมไทยปัจจุบัน -- ยุทธศาสตร์การปรับตัวองค์กรสื่อสู่ Convergence media -- "กรณีศึกษา เครือเนชั่น เดลินิวส์ และเครือผู้จัดการ" -- สื่อกับการคุ้มครองผู้บริโภค สื่อมวลชนไม่เพียงแต่มีหน้าที่ "สื่อสาร" เท่านั้น แต่จะต้อง "ยกระดับความคิด" ของคนในสังคมด้วย -- เกี่ยวกับสภาการหนังสือพิมพ์ฯ: กำเนิดสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ -- บันทึกเจตนารมณ์ -- ธรรมนูญสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมฯ -- ข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ฯ -- ข้อบังคับว่าด้วยวิธีพิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์ -- ข้อบังคับว่าด้วยการเป็นสมาชิกฯ -- ประกาศสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ: แนวปฏิบัติสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เรื่อง การใช้สื่อสังคมออนไลน์ของสื่อมวลชน พ.ศ. 2553 -- แนวปฏิบัติ เรื่อง การพาดหัวข่าวและตัวโปรยที่ใช้ภาษารุนแรง หยาบคาย -- แนวปฏิบัติ เรื่อง การปฏิบัติตนของผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ -- แนวปฏิบัติ เรื่อง การเสนอข่าวกีฬา -- แนวปฏิบัติ เรื่อง การเสนอข่าวเกี่ยวกับชาติพันธุ์และศาสนา -- แนวปฏิบัติ เรื่อง การรับเชิญไปทำข่าวในประเทศและต่างประเทศ -- แนวปฏิบัติ เรื่อง การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แนวปฏิบัติ เรื่อง การเสนอข่าวและภาพข่าวผู้หญิงและเด็กถูกละเมิดทางเพศ -- แนวปฏิบัติ เรื่อง การเสนอภาพข่าวที่ไม่เหมาะสม -- แนวปฏิบัติ เรื่อง การนำเสนอข่าวและภาพข่าวบุคคลสาธารณะ -- แนวปฏิบัติ เรื่อง แนวทางการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับผู้ติดเชื้อเอชไอวีฯ -- สรุปเรื่องร้องเรียนสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ปี 2554: คำวินิจฉัยฯ เรื่องร้องเรียนหนังสือพิมพ์มติชน -- คำวินิจฉัยฯ เรื่องร้องเรียนหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ -- คำวินิจฉัยฯ เรื่องร้องเรียนหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เดลินิวส์ มติชน ข่าวสด และเนชั่น -- คำวินิจฉัยฯ เรื่องร้องเรียนหนังสือพิมพ์เกียรติภูมิ จังหวัดสระบุรี -- คำวินิจฉัยฯ เรื่องร้องเรียนหนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์ และคม ชัด ลึก (เวอร์ชั่นออนไลน์) -- คำวินิจฉัยฯ เรื่องร้องเรียนหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ และหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- สถิติการพิจารณาเรื่องร้องเรียนของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ปี 2546-2554.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
    Average rating: 0.0 (0 votes)
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Reference Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Books Reference Stacks PN4756 .ก645 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ 31379013847844
รายการจองทั้งหมด: 0

บทนำ: สภาการหนังสือพิมพ์ฯ ยุคหลอมรวมสื่อ -- บทความ: สู่ยุคหลอมรวมสื่อ -- Digital age ผู้บริโภค-- เจ้าของเนื้อหา ผู้สร้างคุณค่าแบรนด์ของสื่อ -- นักข่าวไทยในยุคเปลี่ยนผ่าน -- เมื่อสวมบท "สื่อ" จะผ่านช่องทางไหน ต้องสื่ออย่างรับผิดชอบต่อสังคม -- ธุรกิจข้ามสื่อจำเป็นหรือไม่ในสังคมไทยปัจจุบัน -- ยุทธศาสตร์การปรับตัวองค์กรสื่อสู่ Convergence media -- "กรณีศึกษา เครือเนชั่น เดลินิวส์ และเครือผู้จัดการ" -- สื่อกับการคุ้มครองผู้บริโภค สื่อมวลชนไม่เพียงแต่มีหน้าที่ "สื่อสาร" เท่านั้น แต่จะต้อง "ยกระดับความคิด" ของคนในสังคมด้วย -- เกี่ยวกับสภาการหนังสือพิมพ์ฯ: กำเนิดสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ -- บันทึกเจตนารมณ์ -- ธรรมนูญสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมฯ -- ข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ฯ -- ข้อบังคับว่าด้วยวิธีพิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์ -- ข้อบังคับว่าด้วยการเป็นสมาชิกฯ -- ประกาศสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ: แนวปฏิบัติสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เรื่อง การใช้สื่อสังคมออนไลน์ของสื่อมวลชน พ.ศ. 2553 -- แนวปฏิบัติ เรื่อง การพาดหัวข่าวและตัวโปรยที่ใช้ภาษารุนแรง หยาบคาย -- แนวปฏิบัติ เรื่อง การปฏิบัติตนของผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ -- แนวปฏิบัติ เรื่อง การเสนอข่าวกีฬา -- แนวปฏิบัติ เรื่อง การเสนอข่าวเกี่ยวกับชาติพันธุ์และศาสนา -- แนวปฏิบัติ เรื่อง การรับเชิญไปทำข่าวในประเทศและต่างประเทศ -- แนวปฏิบัติ เรื่อง การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์

แนวปฏิบัติ เรื่อง การเสนอข่าวและภาพข่าวผู้หญิงและเด็กถูกละเมิดทางเพศ -- แนวปฏิบัติ เรื่อง การเสนอภาพข่าวที่ไม่เหมาะสม -- แนวปฏิบัติ เรื่อง การนำเสนอข่าวและภาพข่าวบุคคลสาธารณะ -- แนวปฏิบัติ เรื่อง แนวทางการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับผู้ติดเชื้อเอชไอวีฯ -- สรุปเรื่องร้องเรียนสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ปี 2554: คำวินิจฉัยฯ เรื่องร้องเรียนหนังสือพิมพ์มติชน -- คำวินิจฉัยฯ เรื่องร้องเรียนหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ -- คำวินิจฉัยฯ เรื่องร้องเรียนหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เดลินิวส์ มติชน ข่าวสด และเนชั่น -- คำวินิจฉัยฯ เรื่องร้องเรียนหนังสือพิมพ์เกียรติภูมิ จังหวัดสระบุรี -- คำวินิจฉัยฯ เรื่องร้องเรียนหนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์ และคม ชัด ลึก (เวอร์ชั่นออนไลน์) -- คำวินิจฉัยฯ เรื่องร้องเรียนหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ และหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- สถิติการพิจารณาเรื่องร้องเรียนของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ปี 2546-2554.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544