อ่านเอาเรื่อง-- กฎหมายรัฐธรรมนูญ. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 / The Justice Group.  (Text) (Text)

จัสทิส กรุ๊ป
Call no.: KPT2070 .อ635 2555Publication: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์อักษร, 2555 [2012]Edition: แก้ไขเพิ่มเติม 2555Description: 306 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9786162600494Other title: กฎหมายรัฐธรรมนูญ [Portion of title] | รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 [Portion of title] | อ่านเอาเรื่อง ฉบับเตรียมสอบ. กฎหมายรัฐธรรมนูญ แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ 2555 [Cover title]Subject(s): กฎหมายรัฐธรรมนูญ -- ไทยLOC classification: KPT2070 | .อ635 2555
Contents:กฎหมายรัฐธรรมนูญ -- ความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ -- การอ้างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ -- การจำกัดสิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรอง -- การรับรองความเสมอภาคของบุคคล -- สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย -- เสรีภาพในเคหสถาน -- สิทธิในกระบวนการยุติธรรม -- เอกสิทธิ์และความคุ้มครองกันในที่ประชุมรัฐสภา -- เอกสิทธิ์และความคุ้มครองกันในระหว่างสมัยประชุม -- กระบวนการตราพระราชบัญญัติ -- กระบวนการภายหลังวุฒิสภาได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติเสร็จแล้ว -- การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ -- การควบคุมกฎหมายไม่ให้ข้ดรัฐธรรมนูญก่อนประกาศใช้ -- การตราพระราชกำหนด -- การควบคุมกฎหมายไม่ให้ขัดรัฐธรรมนูญภายหลังประกาศใช้ตามรัฐธรรมนูญ -- การยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญโดยตรง -- การวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ขององค์กรต่างๆ ตามรัฐธรรมนูญ -- ผลของคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ -- คดีผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง -- ผู้มีหน้าที่ยื่นแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน -- ระยะเวลาในการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน -- บัญชีที่ต้องเปิดเผยให้สาธารณชนทราบ -- การดำเนินคดีกับผู้ดำรงกับผู้จงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน -- การดำเนินคดีอาญากับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2070 .อ635 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013837159
รายการจองทั้งหมด: 0

กฎหมายรัฐธรรมนูญ -- ความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ -- การอ้างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ -- การจำกัดสิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรอง -- การรับรองความเสมอภาคของบุคคล -- สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย -- เสรีภาพในเคหสถาน -- สิทธิในกระบวนการยุติธรรม -- เอกสิทธิ์และความคุ้มครองกันในที่ประชุมรัฐสภา -- เอกสิทธิ์และความคุ้มครองกันในระหว่างสมัยประชุม -- กระบวนการตราพระราชบัญญัติ -- กระบวนการภายหลังวุฒิสภาได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติเสร็จแล้ว -- การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ -- การควบคุมกฎหมายไม่ให้ข้ดรัฐธรรมนูญก่อนประกาศใช้ -- การตราพระราชกำหนด -- การควบคุมกฎหมายไม่ให้ขัดรัฐธรรมนูญภายหลังประกาศใช้ตามรัฐธรรมนูญ -- การยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญโดยตรง -- การวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ขององค์กรต่างๆ ตามรัฐธรรมนูญ -- ผลของคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ -- คดีผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง -- ผู้มีหน้าที่ยื่นแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน -- ระยะเวลาในการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน -- บัญชีที่ต้องเปิดเผยให้สาธารณชนทราบ -- การดำเนินคดีกับผู้ดำรงกับผู้จงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน -- การดำเนินคดีอาญากับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544