พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ; พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ; พระราชบัญญัติผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 : พร้อมแนวคำพิพากษาของศาลฎีการายมาตราและข้อสังเกต / สมชัย ทีฆาอุตมากร.  (Text) (Text)

สมชัย ฑีฆาอุตมากร
Call no.: KPT4720 .ส426 2555Publication: [กรุงเทพฯ] : พลสยาม พริ้นติ้ง, 2555 [2012]Description: 536 หน้าISBN: 9789748512778Subject(s): ศาลเยาวชนและครอบครัว -- ไทยการบริหารงานยุติธรรมด้านเยาวชน -- ไทยเด็ก -- สถานภาพทางกฎหมาย -- ไทยความรุนแรงในครอบครัว -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยLOC classification: KPT4720 | .ส426 2555
Contents:พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 -- พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 -- พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 -- ข้อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจำปี 2539 ถึง ปัจจุบัน -- ข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต (ปรับปรุงตามบทกฎหมายที่ใช้ในปัจจุบัน)
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT4720 .ส426 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012339207
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT4720 .ส426 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012339181
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT4720 .ส426 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012339199
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT4720 .ส426 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013836987
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT4720 .ส426 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013836979
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT4720 .ส63 การสอบสวนคดีในอำนาจศาลเยาวชนและครอบครัว / KPT4720 .ส73 2550 ข้อสังเกตทางกฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 / KPT4720 .ส73 2550 ข้อสังเกตทางกฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 / KPT4720 .ส426 2555 พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ; พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ; พระราชบัญญัติผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 : พร้อมแนวคำพิพากษาของศาลฎีการายมาตราและข้อสังเกต / KPT4720 .ส426 2555 พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ; พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ; พระราชบัญญัติผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 : พร้อมแนวคำพิพากษาของศาลฎีการายมาตราและข้อสังเกต / KPT4720 .ส426 2555 พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ; พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ; พระราชบัญญัติผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 : พร้อมแนวคำพิพากษาของศาลฎีการายมาตราและข้อสังเกต / KPT4720 .อ62 กฎหมายเกี่ยวกับคดีเด็ก เยาวชน และคดีครอบครัว /

พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 -- พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 -- พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 -- ข้อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจำปี 2539 ถึง ปัจจุบัน -- ข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต (ปรับปรุงตามบทกฎหมายที่ใช้ในปัจจุบัน)

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544