การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับประเทศไทย : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / โดย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ; คณะผู้วิจัย อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ... [และคนอื่น ๆ].  (Text) (Text)

อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา | สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
Call no.: HC445.ฮ9ม4 ก614 2555Series: ชุดโครงการพัฒนาความรู้และยุทธศาสตร์ความตกลงพหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อม: Publication: กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2555 [2012]Description: x, 123 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)Subject(s): การลดก๊าซเรือนกระจก -- แง่เศรษฐกิจ -- ไทยการลดก๊าซเรือนกระจก -- ไทยงานวิจัย / Researchสิ่งพิมพ์ สกวLOC classification: HC445.ฮ9ม4 | ก614 2555
Contents:บทสรุปผู้บริหาร -- บทที่ 1 บทนำ -- บทที่ 2 การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในต่างประเทศ -- บทที่ 3 ทบทวนแนวทางการดำเนินการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย -- บทที่ 4 การศึกษาเรื่องต้นทุนในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก -- บทที่ 5 แนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย -- ภาคผนวก การศึกษาต้นทุนสังคมของการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ในสาขาการผลิตต่าง ๆ.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HC445.ฮ9ม4 ก614 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013836508
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HC445.ฮ9ม4 ก614 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013836524
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
HC445.ฮ9ป5 ป46 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของค่าใช้จ่ายเพื่อการป้องกันประเทศกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2525-2540 / HC445.ฮ9ผ7 ภ753 Ricardian equivalence และการบริโภคมวลรวมของครัวเรือนไทย = HC445.ฮ9พ7 อ74 เอกสารการศึกษาเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การเพิ่มผลผลิตของประเทศ / HC445.ฮ9ม4 ก614 2555 การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับประเทศไทย : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / HC445.ฮ9ม4 ก614 2555 การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับประเทศไทย : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / HC445.ฮ9ม4 ก622 การวิเคราะห์การให้สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ไทยสำหรับโครงการประเภทลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก : HC445.ฮ9ม4 ก622 การวิเคราะห์การให้สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ไทยสำหรับโครงการประเภทลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก :

บทสรุปผู้บริหาร -- บทที่ 1 บทนำ -- บทที่ 2 การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในต่างประเทศ -- บทที่ 3 ทบทวนแนวทางการดำเนินการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย -- บทที่ 4 การศึกษาเรื่องต้นทุนในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก -- บทที่ 5 แนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย -- ภาคผนวก การศึกษาต้นทุนสังคมของการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ในสาขาการผลิตต่าง ๆ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544