เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม = Engineering economy / บุษบา พฤกษาพันธุรัตน์.  (Text) (Text)

บุษบา พฤกษาพันธุ์รัตน์
Call no.: TA177.4 .บ735 2555Publication: กรุงเทพฯ : ท้อป, 2555 [2012]Description: xiv, 408 หน้า : ภาพสีประกอบISBN: 9789749918838Other title: Engineering economy [Parallel title]Subject(s): เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมLOC classification: TA177.4 | .บ735 2555
Contents:บทที่ 1 บทนำ -- บทที่ 2 แผนผังกระแสเงินสด -- บทที่ 3 แฟกเตอร์ต่าง ๆ และการใช้งาน -- บทที่ 4 การใช้แฟกเตอร์หลายตัว -- บทที่ 5 อัตราดอกเบี้ยตามที่ระบุและอัตราดอกเบี้ยจ่ายจริง -- บทที่ 6 การประเมินด้วยมูลค่าปัจจุบันและต้นทุนนิรันดร์ -- บทที่ 7 การประเมินด้วยอนุกรมมูลค่ารายปี -- บทที่ 8 การพิจารณาผลตอบแทนของโครงการเดี่ยว -- บทที่ 9 การพิจารณาอัตราผลตอบแทนสำหรับหลายทางเลือก -- บทที่ 10 การประเมินโครงการด้วยอัตราส่วนของผลประโยชน์ต่อเงินทุน -- บทที่ 11 การวิเคราะห์การแทนที่ -- บทที่ 12 การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน -- บทที่ 13 การประมาณค่าใช้จ่ายและการจัดสัดส่วนต้นทุนทางอ้อม -- บทที่ 14 ค่าเสื่อมราคา -- บทที่ 15 การวิเคราะห์ความไว -- บทที่ 16 ภาษีเงินได้ -- บทที่ 17 การตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยง -- บทที่ 18 การตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอน -- บทที่ 19 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks TA177.4 .บ735 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 26/02/2020 31379013276069
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks TA177.4 .บ735 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 03/02/2022 31379013276077
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks ENGIN TA 2012 604733 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014353594
รายการจองทั้งหมด: 0

บทที่ 1 บทนำ -- บทที่ 2 แผนผังกระแสเงินสด -- บทที่ 3 แฟกเตอร์ต่าง ๆ และการใช้งาน -- บทที่ 4 การใช้แฟกเตอร์หลายตัว -- บทที่ 5 อัตราดอกเบี้ยตามที่ระบุและอัตราดอกเบี้ยจ่ายจริง -- บทที่ 6 การประเมินด้วยมูลค่าปัจจุบันและต้นทุนนิรันดร์ -- บทที่ 7 การประเมินด้วยอนุกรมมูลค่ารายปี -- บทที่ 8 การพิจารณาผลตอบแทนของโครงการเดี่ยว -- บทที่ 9 การพิจารณาอัตราผลตอบแทนสำหรับหลายทางเลือก -- บทที่ 10 การประเมินโครงการด้วยอัตราส่วนของผลประโยชน์ต่อเงินทุน -- บทที่ 11 การวิเคราะห์การแทนที่ -- บทที่ 12 การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน -- บทที่ 13 การประมาณค่าใช้จ่ายและการจัดสัดส่วนต้นทุนทางอ้อม -- บทที่ 14 ค่าเสื่อมราคา -- บทที่ 15 การวิเคราะห์ความไว -- บทที่ 16 ภาษีเงินได้ -- บทที่ 17 การตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยง -- บทที่ 18 การตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอน -- บทที่ 19 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544