เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม = Engineering economy / บุษบา พฤกษาพันธุรัตน์.  (Text) (Text)

บุษบา พฤกษาพันธุ์รัตน์
Call no.: TA177.4 .บ735 2555Publication: กรุงเทพฯ : ท้อป, 2555 [2012]Description: xiv, 408 หน้า : ภาพสีประกอบISBN: 9789749918838Other title: Engineering economy [Parallel title]Subject(s): เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมLOC classification: TA177.4 | .บ735 2555
Contents:บทที่ 1 บทนำ -- บทที่ 2 แผนผังกระแสเงินสด -- บทที่ 3 แฟกเตอร์ต่าง ๆ และการใช้งาน -- บทที่ 4 การใช้แฟกเตอร์หลายตัว -- บทที่ 5 อัตราดอกเบี้ยตามที่ระบุและอัตราดอกเบี้ยจ่ายจริง -- บทที่ 6 การประเมินด้วยมูลค่าปัจจุบันและต้นทุนนิรันดร์ -- บทที่ 7 การประเมินด้วยอนุกรมมูลค่ารายปี -- บทที่ 8 การพิจารณาผลตอบแทนของโครงการเดี่ยว -- บทที่ 9 การพิจารณาอัตราผลตอบแทนสำหรับหลายทางเลือก -- บทที่ 10 การประเมินโครงการด้วยอัตราส่วนของผลประโยชน์ต่อเงินทุน -- บทที่ 11 การวิเคราะห์การแทนที่ -- บทที่ 12 การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน -- บทที่ 13 การประมาณค่าใช้จ่ายและการจัดสัดส่วนต้นทุนทางอ้อม -- บทที่ 14 ค่าเสื่อมราคา -- บทที่ 15 การวิเคราะห์ความไว -- บทที่ 16 ภาษีเงินได้ -- บทที่ 17 การตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยง -- บทที่ 18 การตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอน -- บทที่ 19 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books TA177.4 .บ735 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map อยู่ระหว่างการนำส่งจาก Pridi Banomyong Library ไปยัง Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus ตั้งแต่วันที่ 06/05/2022 31379013276069
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks TA177.4 .บ735 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013276077
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks ENGIN TA 2012 604733 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014353594
รายการจองทั้งหมด: 0

บทที่ 1 บทนำ -- บทที่ 2 แผนผังกระแสเงินสด -- บทที่ 3 แฟกเตอร์ต่าง ๆ และการใช้งาน -- บทที่ 4 การใช้แฟกเตอร์หลายตัว -- บทที่ 5 อัตราดอกเบี้ยตามที่ระบุและอัตราดอกเบี้ยจ่ายจริง -- บทที่ 6 การประเมินด้วยมูลค่าปัจจุบันและต้นทุนนิรันดร์ -- บทที่ 7 การประเมินด้วยอนุกรมมูลค่ารายปี -- บทที่ 8 การพิจารณาผลตอบแทนของโครงการเดี่ยว -- บทที่ 9 การพิจารณาอัตราผลตอบแทนสำหรับหลายทางเลือก -- บทที่ 10 การประเมินโครงการด้วยอัตราส่วนของผลประโยชน์ต่อเงินทุน -- บทที่ 11 การวิเคราะห์การแทนที่ -- บทที่ 12 การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน -- บทที่ 13 การประมาณค่าใช้จ่ายและการจัดสัดส่วนต้นทุนทางอ้อม -- บทที่ 14 ค่าเสื่อมราคา -- บทที่ 15 การวิเคราะห์ความไว -- บทที่ 16 ภาษีเงินได้ -- บทที่ 17 การตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยง -- บทที่ 18 การตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอน -- บทที่ 19 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544