คำสอนว่าด้วยรัฐและหลักกฎหมายมหาชน / วรเจตน์ ภาคีรัตน์.  (Text) (Text)

วรเจตน์ ภาคีรัตน์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน
Call no.: K3150 .ว427 2555Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555 [2012]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Description: 258 หน้าNotes: มีเอกสารฉบับเต็ม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องสมุดISBN: 9789744666413Other title: รัฐและหลักกฎหมายมหาชน [Portion of title]Subject(s): กฎหมายมหาชนLOC classification: K3150 | .ว427 2555
Contents:บทที่ 1 คำสอนว่าด้วยรัฐและหลักกฎหมายมหาชนกับวิชาการทางนิติศาสตร์ -- บทที่ 2 วิวัฒนาการของรัฐ -- บทที่ 3 องค์ประกอบของรัฐ -- บทที่ 4 การเกิดขึ้นและการดับสูญของรัฐ -- บทที่ 5 ลักษณะทางกฎหมายของรัฐ -- บทที่ 6 วัตถุประสงค์ ความชอบธรรม และภารกิจของรัฐ -- บทที่ 7 การปฏิวัติ การรัฐประหาร และการต่อต้านอำนาจรัฐ -- บทที่ 8 รูปแบบของรัฐและรูปแบบการปกครอง -- บทที่ 9 องค์กรของรัฐ -- บทที่ 10 รัฐกับการแบ่งแยกกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน -- บทที่ 11 บ่อเกิดของกฎหมาย -- บทที่ 12 การแบ่งแยกสาขาและลักษณะของกฎหมายมหาชน -- บทที่ 13 หลักนิติรัฐ -- บทที่ 14 หลักนิติธรรมและข้อพิจารณาเปรียบเทียบกับหลักนิติรัฐ -- 15 หลักประชาธิปไตย -- บทที่ 16 สิทธิมนุษยชนและสิทธิทางรัฐธรรมนูญ -- บทที่ 17 การกระทำของรัฐ -- บทที่ 18 รัฐกับสถานการณ์ฉุกเฉิน -- บทที่ 19 การใช้และการตีความกฎหมาย : พิเคราะห์ในทางกฎหมายมหาชน.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
    Average rating: 0.0 (0 votes)
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K3150 .ว427 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 15/12/2020 31379013841029
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K3150 .ว427 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013841045
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K3150 .ว427 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 15/12/2020 31379013841060
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K3150 .ว427 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013841037
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K3150 .ว427 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 14/12/2020 31379013841102
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K3150 .ว427 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 12/12/2020 31379013841011
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K3150 .ว427 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013841094
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K3150 .ว427 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013841052
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K3150 .ว427 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013841086
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K3150 .ว427 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013841078
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks K3150 .ว427 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก หนังสือมีรอยเปียกน้ำ 14/12/2020 31379013840948
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks K3150 .ว427 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 14/12/2020 31379013840997
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks K3150 .ว427 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 13/12/2020 31379013840914
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks K3150 .ว427 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 16/12/2020 31379013840955
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks K3150 .ว427 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 12/12/2020 31379013840930
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks K3150 .ว427 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 11/12/2020 31379013840971
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks K3150 .ว427 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 13/12/2020 31379013840963
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks K3150 .ว427 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 13/12/2020 31379013840872
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks K3150 .ว427 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 07/12/2020 31379013840922
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks K3150 .ว427 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 31/01/2021 31379013841003
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks K3150 .ว427 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 14/12/2020 31379013840989
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks K3150 .ว427 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 17/12/2020 31379013840849
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K3150 .ว427 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 17/12/2020 31379014352034
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K3150 .ว427 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 03/12/2020 31379013840815
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books K3150 .ว427 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) อยู่ระหว่างการนำส่งจาก Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus ไปยัง Sanya Dharmasakti Library ตั้งแต่วันที่ 30/11/2020 31379013840880
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K3150 .ว427 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 11/12/2020 31379013840823
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K3150 .ว427 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 02/09/2014 31379013840856
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K3150 .ว427 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013840898
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K3150 .ว427 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 16/12/2020 31379013840864
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K3150 .ว427 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013840831
รายการจองทั้งหมด: 0

มีเอกสารฉบับเต็ม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องสมุด

บทที่ 1 คำสอนว่าด้วยรัฐและหลักกฎหมายมหาชนกับวิชาการทางนิติศาสตร์ -- บทที่ 2 วิวัฒนาการของรัฐ -- บทที่ 3 องค์ประกอบของรัฐ -- บทที่ 4 การเกิดขึ้นและการดับสูญของรัฐ -- บทที่ 5 ลักษณะทางกฎหมายของรัฐ -- บทที่ 6 วัตถุประสงค์ ความชอบธรรม และภารกิจของรัฐ -- บทที่ 7 การปฏิวัติ การรัฐประหาร และการต่อต้านอำนาจรัฐ -- บทที่ 8 รูปแบบของรัฐและรูปแบบการปกครอง -- บทที่ 9 องค์กรของรัฐ -- บทที่ 10 รัฐกับการแบ่งแยกกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน -- บทที่ 11 บ่อเกิดของกฎหมาย -- บทที่ 12 การแบ่งแยกสาขาและลักษณะของกฎหมายมหาชน -- บทที่ 13 หลักนิติรัฐ -- บทที่ 14 หลักนิติธรรมและข้อพิจารณาเปรียบเทียบกับหลักนิติรัฐ -- 15 หลักประชาธิปไตย -- บทที่ 16 สิทธิมนุษยชนและสิทธิทางรัฐธรรมนูญ -- บทที่ 17 การกระทำของรัฐ -- บทที่ 18 รัฐกับสถานการณ์ฉุกเฉิน -- บทที่ 19 การใช้และการตีความกฎหมาย : พิเคราะห์ในทางกฎหมายมหาชน.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544