เศรษฐกิจโลกถดถอยครั้งใหญ่ : ความรุ่งเรืองและล่มจมของเสรีนิยมใหม่/โลกาภิวัฒน์ = The world's great recession : the rise and fall of neoliberalism/globalization : รายงานการวิจัย / โดย เกษียร เตชะพีระ.  (Text) (Text)

เกษียร เตชะพีระ
Call no.: HB3743 .ก75 2555Publication: [กรุงเทพฯ] : Openbooks, 2555 [2012]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Description: 239 หน้า : ภาพประกอบNotes: พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2554 ของ โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.; มีเอกสารฉบับเต็ม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องสมุดISBN: 9786163058102Subject(s): วิกฤตการณ์ทางการเงิน -- สหรัฐอเมริกา -- ประวัติ -- ศตวรรษที่ 21ภาวะเศรษฐกิจซบเซา -- สหรัฐอเมริกา -- ประวัติ -- ศตวรรษที่ 21วิกฤตการณ์ทางการเงินโลก, ค.ศ. 2008-2009งานวิจัย / ResearchLOC classification: HB3743 | .ก75 2555
Contents:ภาค 1 วิกฤตซับไพรม์ -- จากวิกฤตซับไพรม์สู่วิกฤตเศรษฐกิจโลก -- กำเนิดวิกฤตซับไพรม์ : ภาพจุลภาค -- อวสาน 5 ยักษ์วาณิชธนกิจอเมริกัน -- กลุ่มชนชั้นนำทางอำนาจแห่งภาคการเงินอเมริกัน -- จากบ่อเงินยักษ์ของโลกถึงฟองสบู่การเคหะอเมริกัน -- ตราสารอนุพันธ์ (Derivatives)-อาวุธมหาวินาศทางการเงินกับนักค้านอกคอก -- CDSs กับ AIG -- ภาค 2 ระเบียบการเงินโลกเบรตตัน วูดส์หลังสงครามโลกครั้งที่สอง -- วิกฤตการเงินโลก-วิกฤตทุนนิยมตลาดเสรี -- ฉันทมติเคนเชียน -- ข้อตกลงเบรตตัน วูดส์ในระเบียบโลกภายใต้อเมริกา -- ภาค 3 ระเบียบการเงินโลกาภิวัตน์/เสรีนิยมใหม่ ค.ศ. 1975-2008 -- เสรีนิยมใหม่ /โลกาภิวัตน์ : นิยาม -- ภูมิหลังทางแนวคิดของเสรีนิยมใหม่ -- ลัทธิช็อก : ยุทธศาสตร์ยุทธวิธีของเสรีนิยมใหม่ -- กรณีตัวอย่างลัทธิช็อก : ชิลี -- จากอุดมการณ์เสรีนิยมใหม่สู่เมนูนโยบายฉันทมติวอชิงตัน : ประเมินวิเคราะห์วิจารณ์ -- ภาคผนวก : คู่มือซับไพรม์.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HB3743 .ก75 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 09/08/2021 31379012339165
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HB3743 .ก75 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013953980
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HB3743 .ก75 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015488894
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HB3743 .ก75 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 27/07/2021 31379013851622
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks HB3743 .ก75 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 09/08/2021 31379015202386
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HB3743 .ก75 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 05/04/2021 31379013276747
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HB3743 .ก75 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 17/12/2020 31379013276754
รายการจองทั้งหมด: 0

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2554 ของ โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

มีเอกสารฉบับเต็ม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องสมุด

ภาค 1 วิกฤตซับไพรม์ -- จากวิกฤตซับไพรม์สู่วิกฤตเศรษฐกิจโลก -- กำเนิดวิกฤตซับไพรม์ : ภาพจุลภาค -- อวสาน 5 ยักษ์วาณิชธนกิจอเมริกัน -- กลุ่มชนชั้นนำทางอำนาจแห่งภาคการเงินอเมริกัน -- จากบ่อเงินยักษ์ของโลกถึงฟองสบู่การเคหะอเมริกัน -- ตราสารอนุพันธ์ (Derivatives)-อาวุธมหาวินาศทางการเงินกับนักค้านอกคอก -- CDSs กับ AIG -- ภาค 2 ระเบียบการเงินโลกเบรตตัน วูดส์หลังสงครามโลกครั้งที่สอง -- วิกฤตการเงินโลก-วิกฤตทุนนิยมตลาดเสรี -- ฉันทมติเคนเชียน -- ข้อตกลงเบรตตัน วูดส์ในระเบียบโลกภายใต้อเมริกา -- ภาค 3 ระเบียบการเงินโลกาภิวัตน์/เสรีนิยมใหม่ ค.ศ. 1975-2008 -- เสรีนิยมใหม่ /โลกาภิวัตน์ : นิยาม -- ภูมิหลังทางแนวคิดของเสรีนิยมใหม่ -- ลัทธิช็อก : ยุทธศาสตร์ยุทธวิธีของเสรีนิยมใหม่ -- กรณีตัวอย่างลัทธิช็อก : ชิลี -- จากอุดมการณ์เสรีนิยมใหม่สู่เมนูนโยบายฉันทมติวอชิงตัน : ประเมินวิเคราะห์วิจารณ์ -- ภาคผนวก : คู่มือซับไพรม์.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544