เศรษฐกิจโลกถดถอยครั้งใหญ่ : ความรุ่งเรืองและล่มจมของเสรีนิยมใหม่/โลกาภิวัฒน์ = The world's great recession : the rise and fall of neoliberalism/globalization : รายงานการวิจัย / โดย เกษียร เตชะพีระ.  (Text) (Text)

เกษียร เตชะพีระ
Call no.: HB3743 .ก75 2555Publication: [กรุงเทพฯ] : Openbooks, 2555 [2012]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Description: 239 หน้า : ภาพประกอบNotes: พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2554 ของ โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.; มีเอกสารฉบับเต็ม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องสมุดISBN: 9786163058102Subject(s): วิกฤตการณ์ทางการเงิน -- สหรัฐอเมริกา -- ประวัติ -- ศตวรรษที่ 21ภาวะเศรษฐกิจซบเซา -- สหรัฐอเมริกา -- ประวัติ -- ศตวรรษที่ 21วิกฤตการณ์ทางการเงินโลก, ค.ศ. 2008-2009งานวิจัย / ResearchLOC classification: HB3743 | .ก75 2555
Contents:ภาค 1 วิกฤตซับไพรม์ -- จากวิกฤตซับไพรม์สู่วิกฤตเศรษฐกิจโลก -- กำเนิดวิกฤตซับไพรม์ : ภาพจุลภาค -- อวสาน 5 ยักษ์วาณิชธนกิจอเมริกัน -- กลุ่มชนชั้นนำทางอำนาจแห่งภาคการเงินอเมริกัน -- จากบ่อเงินยักษ์ของโลกถึงฟองสบู่การเคหะอเมริกัน -- ตราสารอนุพันธ์ (Derivatives)-อาวุธมหาวินาศทางการเงินกับนักค้านอกคอก -- CDSs กับ AIG -- ภาค 2 ระเบียบการเงินโลกเบรตตัน วูดส์หลังสงครามโลกครั้งที่สอง -- วิกฤตการเงินโลก-วิกฤตทุนนิยมตลาดเสรี -- ฉันทมติเคนเชียน -- ข้อตกลงเบรตตัน วูดส์ในระเบียบโลกภายใต้อเมริกา -- ภาค 3 ระเบียบการเงินโลกาภิวัตน์/เสรีนิยมใหม่ ค.ศ. 1975-2008 -- เสรีนิยมใหม่ /โลกาภิวัตน์ : นิยาม -- ภูมิหลังทางแนวคิดของเสรีนิยมใหม่ -- ลัทธิช็อก : ยุทธศาสตร์ยุทธวิธีของเสรีนิยมใหม่ -- กรณีตัวอย่างลัทธิช็อก : ชิลี -- จากอุดมการณ์เสรีนิยมใหม่สู่เมนูนโยบายฉันทมติวอชิงตัน : ประเมินวิเคราะห์วิจารณ์ -- ภาคผนวก : คู่มือซับไพรม์.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HB3743 .ก75 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 05/11/2021 31379012339165
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HB3743 .ก75 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 01/11/2021 31379013953980
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HB3743 .ก75 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 14/11/2021 31379015488894
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HB3743 .ก75 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 11/11/2021 31379013851622
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks HB3743 .ก75 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 24/11/2021 31379015202386
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HB3743 .ก75 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 05/04/2021 31379013276747
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HB3743 .ก75 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 18/10/2021 31379013276754
รายการจองทั้งหมด: 0

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2554 ของ โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

มีเอกสารฉบับเต็ม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องสมุด

ภาค 1 วิกฤตซับไพรม์ -- จากวิกฤตซับไพรม์สู่วิกฤตเศรษฐกิจโลก -- กำเนิดวิกฤตซับไพรม์ : ภาพจุลภาค -- อวสาน 5 ยักษ์วาณิชธนกิจอเมริกัน -- กลุ่มชนชั้นนำทางอำนาจแห่งภาคการเงินอเมริกัน -- จากบ่อเงินยักษ์ของโลกถึงฟองสบู่การเคหะอเมริกัน -- ตราสารอนุพันธ์ (Derivatives)-อาวุธมหาวินาศทางการเงินกับนักค้านอกคอก -- CDSs กับ AIG -- ภาค 2 ระเบียบการเงินโลกเบรตตัน วูดส์หลังสงครามโลกครั้งที่สอง -- วิกฤตการเงินโลก-วิกฤตทุนนิยมตลาดเสรี -- ฉันทมติเคนเชียน -- ข้อตกลงเบรตตัน วูดส์ในระเบียบโลกภายใต้อเมริกา -- ภาค 3 ระเบียบการเงินโลกาภิวัตน์/เสรีนิยมใหม่ ค.ศ. 1975-2008 -- เสรีนิยมใหม่ /โลกาภิวัตน์ : นิยาม -- ภูมิหลังทางแนวคิดของเสรีนิยมใหม่ -- ลัทธิช็อก : ยุทธศาสตร์ยุทธวิธีของเสรีนิยมใหม่ -- กรณีตัวอย่างลัทธิช็อก : ชิลี -- จากอุดมการณ์เสรีนิยมใหม่สู่เมนูนโยบายฉันทมติวอชิงตัน : ประเมินวิเคราะห์วิจารณ์ -- ภาคผนวก : คู่มือซับไพรม์.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544