สถิติสำหรับงานวิจัย / กัลยา วานิชย์บัญชา.  (Text) (Text)

กัลยา วานิชย์บัญชา
Call no.: HA29.5 .ก544 2554Publication: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554 [2011]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6Description: 317 หน้า : ภาพประกอบNotes: พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ 2548.; ชื่อเรื่องรองที่ปกนอก: หลักการเลือกใช้เทคนิคทางสถิติในงานวิจัย พร้อมทั้งอธิบายผลลัพธ์ที่ได้จาก SPSS.ISBN: 9789748349565Subject(s): สังคมศาสตร์ -- ระเบียบวิธีทางสถิติLOC classification: HA29.5 | .ก544 2554
Contents:บทที่ 1 ความสำคัญและขั้นตอนการนำสถิติไปใช้ในงานวิจัย -- บทที่ 2 ประเภทของข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูล -- บทที่ 3 การตรวจสอบความเชื่อถือได้ -- บทที่ 4 สถิติเชิงพรรณนาที่ใช้งานวิจัย -- บทที่ 5 การทดสอบสมมติฐานกับงานวิจัย -- บทที่ 6 การวิเคราะห์ตัวแปร 1 ตัว -- บทที่ 7 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปร 2 ตัว -- บทที่ 8 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปร 3 ตัวขึ้นไป ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ความแปรปรวน -- บทที่ 9 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรหลายตัวด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ -- บทที่ 10 การวิเคราะห์ปัจจัย (Factor analysis) -- บทที่ 11 การจัดกลุ่มด้วยเทคนิค Cluster analysis -- บทที่ 12 การแบ่งกลุ่มด้วยเทคนิคการจำแนกกลุ่มด้วยเทคนิค (Discriminant analysis) -- บทที่ 13 การทดสอบที่ไม่ใช้พารามิเตอร์ -- บทที่ 14 สรุปเทคนิคทางสถิติที่ใช้ในงานวิจัย.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HA29.5 .ก544 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014713789
Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Books General Stacks HA29.5 .ก544 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013858361
Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Books General Stacks HA29.5 .ก544 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 16/07/2021 31379013858353
Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Books General Stacks HA29.5 .ก544 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/08/2021 31379013858379
Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Books General Stacks HA29.5 .ก544 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013858338
Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Books General Stacks HA29.5 .ก544 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013858387
Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Books General Stacks HA29.5 .ก544 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/08/2021 31379013858346
Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Books General Stacks HA29.5 .ก544 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/08/2021 31379013858395
Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Books General Stacks HA29.5 .ก544 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013842969
Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Books General Stacks HA29.5 .ก544 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013842944
Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Books General Stacks HA29.5 .ก544 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/08/2021 31379013842951
Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Books General Stacks HA29.5 .ก544 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013842985
Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Books General Stacks HA29.5 .ก544 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013842977
Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Books General Stacks HA29.5 .ก544 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013842993
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HA29.5 .ก544 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 16/07/2021 31379013842936
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HA29.5 .ก544 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 15/06/2021 31379014713771
รายการจองทั้งหมด: 0

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ 2548.

ชื่อเรื่องรองที่ปกนอก: หลักการเลือกใช้เทคนิคทางสถิติในงานวิจัย พร้อมทั้งอธิบายผลลัพธ์ที่ได้จาก SPSS.

บทที่ 1 ความสำคัญและขั้นตอนการนำสถิติไปใช้ในงานวิจัย -- บทที่ 2 ประเภทของข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูล -- บทที่ 3 การตรวจสอบความเชื่อถือได้ -- บทที่ 4 สถิติเชิงพรรณนาที่ใช้งานวิจัย -- บทที่ 5 การทดสอบสมมติฐานกับงานวิจัย -- บทที่ 6 การวิเคราะห์ตัวแปร 1 ตัว -- บทที่ 7 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปร 2 ตัว -- บทที่ 8 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปร 3 ตัวขึ้นไป ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ความแปรปรวน -- บทที่ 9 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรหลายตัวด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ -- บทที่ 10 การวิเคราะห์ปัจจัย (Factor analysis) -- บทที่ 11 การจัดกลุ่มด้วยเทคนิค Cluster analysis -- บทที่ 12 การแบ่งกลุ่มด้วยเทคนิคการจำแนกกลุ่มด้วยเทคนิค (Discriminant analysis) -- บทที่ 13 การทดสอบที่ไม่ใช้พารามิเตอร์ -- บทที่ 14 สรุปเทคนิคทางสถิติที่ใช้ในงานวิจัย.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544