การพยาบาลผู้สูงอายุ : ปัญหาที่พบบ่อยและแนวทางในการดูแล = Gerontological nursing : common problems and caring guideline / ศิริพันธุ์ สาสัตย์.  (Text) (Text)

ศิริพันธุ์ สาสัตย์
Call no.: WY152 .ศ646 2554Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554 [2011]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3Description: 331 หน้า : ภาพประกอบNotes: พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2549.ISBN: 9740318282; 9789740318286Other title: Gerontological nursing : common problems and caring guideline [Parallel title]Subject(s): การพยาบาลผู้สูงอายุ
Contents:1 ความเป็นมาของพยาบาลผู้สูงอายุ -- 2 ประเด็นทางด้านสังคมและวัฒนธรรมในการพยาบาลผู้สูงอายุ -- 3 เพศสัมพันธ์ในผู้สูงอายุ -- 4 การพยาบาลผู้สูงอายุที่ป่วยเรื้อรังและการดูแลระยะยาว -- 5 การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะสมองเสื่อม -- 6 การพยาบาลผู้สูงอายุที่มีภาวะพาร์กินโซนิซึม -- 7 การพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคองและการพยาบาลผู้ป่วยระยะสุดท้าย -- 8 การดูแลผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยเรื้อรังในครอบครัวและผู้ดูแล -- ภาคผนวก คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางด้านผู้สูงอายุ -- พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 -- แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545-2564) -- 10 อาการเตือนสำหรับผู้ป่วยอัลไซเมอร์ -- แบบทดสอบสมรรถภาพสมองเบื้องต้นฉบับภาษาไทย (MMSE-Thai 2002) -- แบบประเมินภาวะสมองด้วยตนเอง (สำหรับบุคคลในครอบครัวใช้ประเมินผู้สูงอายุ).
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ หนังสืออ่านประกอบรายวิชา
Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Books General Stacks WY152 .ศ646 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013858189

พย. 492

Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Books General Stacks WY152 .ศ646 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 12/11/2021 31379013845657
Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Books General Stacks WY152 .ศ646 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/01/2022 31379013845673
Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Books General Stacks WY152 .ศ646 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 12/11/2021 31379013845632
Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Books General Stacks WY152 .ศ646 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013845640
Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Books General Stacks WY152 .ศ646 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013845665
รายการจองทั้งหมด: 0

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2549.

1 ความเป็นมาของพยาบาลผู้สูงอายุ -- 2 ประเด็นทางด้านสังคมและวัฒนธรรมในการพยาบาลผู้สูงอายุ -- 3 เพศสัมพันธ์ในผู้สูงอายุ -- 4 การพยาบาลผู้สูงอายุที่ป่วยเรื้อรังและการดูแลระยะยาว -- 5 การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะสมองเสื่อม -- 6 การพยาบาลผู้สูงอายุที่มีภาวะพาร์กินโซนิซึม -- 7 การพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคองและการพยาบาลผู้ป่วยระยะสุดท้าย -- 8 การดูแลผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยเรื้อรังในครอบครัวและผู้ดูแล -- ภาคผนวก คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางด้านผู้สูงอายุ -- พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 -- แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545-2564) -- 10 อาการเตือนสำหรับผู้ป่วยอัลไซเมอร์ -- แบบทดสอบสมรรถภาพสมองเบื้องต้นฉบับภาษาไทย (MMSE-Thai 2002) -- แบบประเมินภาวะสมองด้วยตนเอง (สำหรับบุคคลในครอบครัวใช้ประเมินผู้สูงอายุ).

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544