คู่มือ การค้าและการลงทุน สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (The Republic of the Philippines) / จัดทำโดย กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์.  (Text) (Text)

กรมส่งเสริมการส่งออก
Call no.: HG5762 .ค747 2555Publication: นนทบุรี : กรม, 2555 [2012]Description: 93 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9786162650260Subject(s): การลงทุนของต่างประเทศ -- ฟิลิปปินส์การลงทุนของไทย -- ฟิลิปปินส์ไทย -- การค้า -- ฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์ -- การค้า -- ไทยLOC classification: HG5762 | .ค747 2555
Contents:1 ข้อมูลพื้นฐาน -- 1.1 สภาพภูมิประเทศ -- 1.2 สภาพภูมิอากาศ -- 1.3 เมืองหลวง/เมืองสำคัญ/เมืองท่า -- 1.4 การแบ่งเขตการปกครอง -- 1.5 ระบบการปกครอง -- 1.6 ประชากร/สังคม/วัฒนธรรม -- 1.7 ภาษาราชการ -- 1.8 สกุลเงิน -- 1.9 เวลา -- 1.10 วันหยุดนักขัตฤกษ์ -- 1.11 เส้นทางคมนาคม -- 1.12 อื่นๆ - การเป็นสมาชิกขององค์กรระหว่างประเทศ -- 2 เศรษฐกิจการค้า -- 2.1 ภาวะเศรษฐกิจ -- 2.2 เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจสำคัญ -- 2.3 นโยบายด้านเศรษฐกิจการค้า -- 2.4 การค้าระหว่างประเทศ -- 2.5 การค้ากับประเทศไทย -- 2.6 กฎระเบียบการนำสินค้าเข้า -- 2.7 โอกาสทางการค้าและปัญหาอุปสรรค -- 2.8 ระบบโลจิสติกส์ การขนส่งสินค้า (เส้นทางขนส่งสินค้าจากไทย) -- 2.9 ข้อตกลง/ความร่วมมือทางการค้ากับประเทศไทย -- 3 รายงานภาคการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของฟิลิปปินส์ --พืชผลทางการเกษตร -- ปศุสัตว์ -- สัตว์ปีก -- ประมง -- แร่ธาตุ --ถ่านหิน -- น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ -- 4 รายงานตลาด (รายสินค้า) ที่น่าสนใจในตลาดฟิลิปปินส์ -- 4.1 ภาวะตลาดสินค้าเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นในฟิลิปปินส์ -- 4.2 ภาวะตลาดสินค้าอะไหล่รถยนต์และชิ้นส่วนประกอบในฟิลิปปินส์ -- 4.3 ภาวะตลาดสินค้าวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างในฟิลิปปินส์ -- 4.4 ภาวะตลาดสินค้าเครื่องสำอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์ถนอมผิวในฟิลิปปินส์ -- 4.5 ภาวะตลาดสินค้าอาหารในฟิลิปปินส์ -- 4.6 ภาวะตลาดสินค้าของตกแต่งบ้านและเครื่องใช้ในครัวเรือนในฟิลิปปินส์ -- 4.7 ภาวะตลาดสินค้ายาและเวชภัณฑ์ในฟิลิปปินส์ -- 4.8 ภาวะตลาดสินค้าเม็ดพลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติกในฟิลิปปินส์5 การลงทุน -- 5.1 การลงทุนจากต่างประเทศ -- 5.2 สิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน -- 5.3 กฎระเบียบการลงทุน/นโยบายส่งเสริมการลงทุน -- 5.4 ประเภทของการจัดตั้งบริษัท -- 5.5 ระบบภาษีอากร -- 5.6 หลักเกณฑ์การนำเงินกลับประเทศ -- 6 ข้อเสนอแนะสำหรับนักลงทุน -- 7 คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการค้าการลงทุน (FAQ) -- 8 หน่วยงานติดต่อสำคัญ -- 8.1 หน่วยงานของฟิลิปปินส์ที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าและส่งออก -- 8.2 รายชื่อหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจไทย -- 8.3 รายชื่อผู้ผลิตผู้นำเข้าสินค้าในประเทศฟิลิปปินส์ -- 8.4 รายชื่อร้านอาหารไทยในฟิลิปปินส์.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HG5762 .ค747 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013846820
รายการจองทั้งหมด: 0

1 ข้อมูลพื้นฐาน -- 1.1 สภาพภูมิประเทศ -- 1.2 สภาพภูมิอากาศ -- 1.3 เมืองหลวง/เมืองสำคัญ/เมืองท่า -- 1.4 การแบ่งเขตการปกครอง -- 1.5 ระบบการปกครอง -- 1.6 ประชากร/สังคม/วัฒนธรรม -- 1.7 ภาษาราชการ -- 1.8 สกุลเงิน -- 1.9 เวลา -- 1.10 วันหยุดนักขัตฤกษ์ -- 1.11 เส้นทางคมนาคม -- 1.12 อื่นๆ - การเป็นสมาชิกขององค์กรระหว่างประเทศ -- 2 เศรษฐกิจการค้า -- 2.1 ภาวะเศรษฐกิจ -- 2.2 เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจสำคัญ -- 2.3 นโยบายด้านเศรษฐกิจการค้า -- 2.4 การค้าระหว่างประเทศ -- 2.5 การค้ากับประเทศไทย -- 2.6 กฎระเบียบการนำสินค้าเข้า -- 2.7 โอกาสทางการค้าและปัญหาอุปสรรค -- 2.8 ระบบโลจิสติกส์ การขนส่งสินค้า (เส้นทางขนส่งสินค้าจากไทย) -- 2.9 ข้อตกลง/ความร่วมมือทางการค้ากับประเทศไทย -- 3 รายงานภาคการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของฟิลิปปินส์ --พืชผลทางการเกษตร -- ปศุสัตว์ -- สัตว์ปีก -- ประมง -- แร่ธาตุ --ถ่านหิน -- น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ -- 4 รายงานตลาด (รายสินค้า) ที่น่าสนใจในตลาดฟิลิปปินส์ -- 4.1 ภาวะตลาดสินค้าเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นในฟิลิปปินส์ -- 4.2 ภาวะตลาดสินค้าอะไหล่รถยนต์และชิ้นส่วนประกอบในฟิลิปปินส์ -- 4.3 ภาวะตลาดสินค้าวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างในฟิลิปปินส์ -- 4.4 ภาวะตลาดสินค้าเครื่องสำอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์ถนอมผิวในฟิลิปปินส์ -- 4.5 ภาวะตลาดสินค้าอาหารในฟิลิปปินส์ -- 4.6 ภาวะตลาดสินค้าของตกแต่งบ้านและเครื่องใช้ในครัวเรือนในฟิลิปปินส์ -- 4.7 ภาวะตลาดสินค้ายาและเวชภัณฑ์ในฟิลิปปินส์ -- 4.8 ภาวะตลาดสินค้าเม็ดพลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติกในฟิลิปปินส์

5 การลงทุน -- 5.1 การลงทุนจากต่างประเทศ -- 5.2 สิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน -- 5.3 กฎระเบียบการลงทุน/นโยบายส่งเสริมการลงทุน -- 5.4 ประเภทของการจัดตั้งบริษัท -- 5.5 ระบบภาษีอากร -- 5.6 หลักเกณฑ์การนำเงินกลับประเทศ -- 6 ข้อเสนอแนะสำหรับนักลงทุน -- 7 คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการค้าการลงทุน (FAQ) -- 8 หน่วยงานติดต่อสำคัญ -- 8.1 หน่วยงานของฟิลิปปินส์ที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าและส่งออก -- 8.2 รายชื่อหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจไทย -- 8.3 รายชื่อผู้ผลิตผู้นำเข้าสินค้าในประเทศฟิลิปปินส์ -- 8.4 รายชื่อร้านอาหารไทยในฟิลิปปินส์.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544