ทำอย่างไรให้กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตอบโจทย์การออมระยะยาวของคนไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ? / สุวิสาส์ เผ่าเหลืองทอง, ปติ พุทธวิบูลย์.  (Text) (Text)

สุวิสาส์ เผ่าเหลืองทอง
ปติ พุทธวิบูลย์ | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน
Call no.: HD7105.45.ท9 ส755 2555Series: เอกสารงานวิจัย (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน): ฉบับที่ 2/2555.Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน, 2555 [2012]Description: 47 แผ่น : ภาพประกอบSubject(s): กองทุนบำเหน็จบำนาญ -- ไทยการออมกับการลงทุน -- ไทยผู้สูงอายุ -- ไทยงานวิจัย / ResearchLOC classification: HD7105.45.ท9 | ส755 2555
Contents:บทสรุปผู้บริหาร -- บทนำ -- บทที่ 1 ภาพรวมระบบการออมของประเทศไทยและสถานการณ์ผู้สูงอายุ -- บทที่ 2 ความครอบคลุมและความเพียงพอของระบบการออมเพื่อการเกษียณอายุ : กรณีกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ -- บทที่ 3 ปัญหาและอุปสรรคของระบบการออมเพื่อการเกษียณอายุของไทย -- บทที่ 4 บทสรุปและข้อเสนอแนะ.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HD7105.45.ท9 ส755 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013850962
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HD7105.45.ท9 ส755 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013850970
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HD7105.45.ท9 ส755 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013850988
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HD7105.45.ท9 ส755 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013850996
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
HD7105.45.ท9 ศ26 2556 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกนโยบายการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงานธนาคารกรุงไทย เขตกรุงเทพมหานคร / HD7105.45.ท9 ส426 การบริหารจัดการความเสี่ยงของกองทุนประกันชราภาพในประเทศไทยและผู้จ่ายเงินสมทบและผลกระทบที่มีต่อการพัฒนาประเทศ : HD7105.45.ท9 ส736 2552 โครงการศึกษาระบบการกำกับดูแลกองทุนบำเหน็จบำนาญที่เหมาะสม : HD7105.45.ท9 ส755 2555 ทำอย่างไรให้กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตอบโจทย์การออมระยะยาวของคนไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ? / HD7105.45.ท9 ส755 2555 ทำอย่างไรให้กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตอบโจทย์การออมระยะยาวของคนไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ? / HD7105.45.ท9 อ43 2559 พฤติกรรมการออมในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของสมาชิก อ้างอิงการแก้ไขพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 / HD7105.45.ท9 อ64 RMF เกษียณแล้วรวย :

บทสรุปผู้บริหาร -- บทนำ -- บทที่ 1 ภาพรวมระบบการออมของประเทศไทยและสถานการณ์ผู้สูงอายุ -- บทที่ 2 ความครอบคลุมและความเพียงพอของระบบการออมเพื่อการเกษียณอายุ : กรณีกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ -- บทที่ 3 ปัญหาและอุปสรรคของระบบการออมเพื่อการเกษียณอายุของไทย -- บทที่ 4 บทสรุปและข้อเสนอแนะ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544