มาตรฐานการจัดการที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย = Standard for low income housing management / กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ; คณะผู้จัดทำ วสันต์ วรรณวโรทร ... [และคนอื่น ๆ] ; คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ; คณะผู้จัดทำ บรรโศภิษณ์ เมฆวิชัย ... [และคนอื่น ๆ].  (Text) (Text)

วสันต์ วรรณวโรทร | บรรโศภิษณ์ เมฆวิชัย | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
Call no.: HD7287.96.ท9 ม634 2550Series: ลำดับที่ 212Publication: [กรุงเทพฯ] : กรม, [2550?] [2007?]Description: ก-ข, 126, [5] หน้า : ภาพประกอบOther title: Standard for low income housing management [Parallel title]Subject(s): การเคหะเพื่อผู้มีรายได้น้อย -- ไทยLOC classification: HD7287.96.ท9 | ม634 2550
Contents:บทที่ 1 บทนำ -- บทที่ 2 องค์ประกอบพื้นฐานเพื่อใช้กำหนดตัวชี้วัดด้านการจัดการที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย -- บทที่ 3 เกณฑ์มาตรฐานที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -- บทที่ 4 แนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย -- ภาคผนวก ก แบบบ้านมั่นคง -- ภาคผนวก ข ตัวอย่างการวางผังชุมชน -- ภาคผนวก ค มาตรฐานที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยของต่างประเทศ -- ภาคผนวก ง ตัวอย่างการจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน -- ภาคผนวก จ ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์ ตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542 -- ภาคผนวก ฉ ความรู้เรื่องการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ -- ภาคผนวก ช หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
    Average rating: 0.0 (0 votes)
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HD7287.96.ท9 ม634 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013854535
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HD7287.96.ท9 ม634 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013854543
รายการจองทั้งหมด: 0

บทที่ 1 บทนำ -- บทที่ 2 องค์ประกอบพื้นฐานเพื่อใช้กำหนดตัวชี้วัดด้านการจัดการที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย -- บทที่ 3 เกณฑ์มาตรฐานที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -- บทที่ 4 แนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย -- ภาคผนวก ก แบบบ้านมั่นคง -- ภาคผนวก ข ตัวอย่างการวางผังชุมชน -- ภาคผนวก ค มาตรฐานที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยของต่างประเทศ -- ภาคผนวก ง ตัวอย่างการจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน -- ภาคผนวก จ ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์ ตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542 -- ภาคผนวก ฉ ความรู้เรื่องการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ -- ภาคผนวก ช หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544