หมู่บ้านนี้ดี อยู่แล้วมีความสุข / สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ; ผู้รวบรวม/เรียบเรียง สุทธิพร สมแก้ว ... [และคนอื่น ๆ].  (Text) (Text)

สุทธิพร สมแก้ว | กรมการพัฒนาชุมชน. สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
Call no.: HN700.55.ฮ9พ6 ห457 2555Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนัก, 2555 [2012]Description: 166 หน้า : ภาพประกอบNotes: เอกสารประกอบนิทรรศการ สถานี GVH งาน 50 ปี กรมการพัฒนาชุมชน วันที่ 17-19 กันยายน 2555 ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ.Subject(s): การพัฒนาชุมชน -- ไทยเศรษฐกิจพอเพียง -- ไทยLOC classification: HN700.55.ฮ9พ6 | ห457 2555
Contents:ภาคเหนือ -- บ้านวัดขวาง ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก -- บ้านดงพิกุล ตำบลหนองกลกอง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี -- บ้านพญาแก้ว ตำบลพญาแก้ว อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน -- บ้านสุขใจ ตำบลแม่ลาหลวง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน -- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ -- บ้านห้วย ตำบลหนองโคน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ -- บ้านหนองเตา ตำบลหนองไฮ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ -- บ้านบึงสวางค์ ตำบลบึงเนียม อำเภอเมืองฯ จังหวัดขอนแก่น -- บ้านเหล่าน้อย ตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร -- บ้านโพนทอง ตำบลโพนทอง อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย -- ภาคกลาง (รวมตะวันตก/ตะวันออก) -- บ้านศาลาศักดิ์ ตำบลเริงราง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี -- บ้านวัดสะพาน ตำบลท่าชัย อำเภอเมืองฯ จังหวัดชัยนาท -- บ้านดอนกา ตำบลบางเตย อำเภอเมืองฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา -- บ้านสามทอง ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี -- บ้านดงไม้งาม ตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ -- บ้านดาวเรือง ตำบลพลับพลา อำเภอเมืองฯ จังหวัดจันทบุรี -- ภาคใต้ -- บ้านหนองเสาธง ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา -- บ้านนาทอน ตำบลขุนทะเล อำเภอลานสะกา จังหวัดนครศรีธรรมราช -- บ้านคลองยาง ตำบลคลองยาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ -- ภาคผนวก -- หลัก 23 ข้อ ในการทรงงานของในหลวง -- เกณฑ์ประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 6x2 -- การประเมินความ "อยู่เย็น เป็นสุข" หรือความสุขมวลรวมหมู่บ้าน/ชุมชน -- การประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบของกระทรวงมหาดไทย.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HN700.55.ฮ9พ6 ห457 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013856696
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HN700.55.ฮ9พ6 ห457 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013856704
รายการจองทั้งหมด: 0

เอกสารประกอบนิทรรศการ สถานี GVH งาน 50 ปี กรมการพัฒนาชุมชน วันที่ 17-19 กันยายน 2555 ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ.

ภาคเหนือ -- บ้านวัดขวาง ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก -- บ้านดงพิกุล ตำบลหนองกลกอง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี -- บ้านพญาแก้ว ตำบลพญาแก้ว อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน -- บ้านสุขใจ ตำบลแม่ลาหลวง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน -- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ -- บ้านห้วย ตำบลหนองโคน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ -- บ้านหนองเตา ตำบลหนองไฮ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ -- บ้านบึงสวางค์ ตำบลบึงเนียม อำเภอเมืองฯ จังหวัดขอนแก่น -- บ้านเหล่าน้อย ตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร -- บ้านโพนทอง ตำบลโพนทอง อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย -- ภาคกลาง (รวมตะวันตก/ตะวันออก) -- บ้านศาลาศักดิ์ ตำบลเริงราง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี -- บ้านวัดสะพาน ตำบลท่าชัย อำเภอเมืองฯ จังหวัดชัยนาท -- บ้านดอนกา ตำบลบางเตย อำเภอเมืองฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา -- บ้านสามทอง ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี -- บ้านดงไม้งาม ตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ -- บ้านดาวเรือง ตำบลพลับพลา อำเภอเมืองฯ จังหวัดจันทบุรี -- ภาคใต้ -- บ้านหนองเสาธง ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา -- บ้านนาทอน ตำบลขุนทะเล อำเภอลานสะกา จังหวัดนครศรีธรรมราช -- บ้านคลองยาง ตำบลคลองยาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ -- ภาคผนวก -- หลัก 23 ข้อ ในการทรงงานของในหลวง -- เกณฑ์ประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 6x2 -- การประเมินความ "อยู่เย็น เป็นสุข" หรือความสุขมวลรวมหมู่บ้าน/ชุมชน -- การประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบของกระทรวงมหาดไทย.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544