สัญญาทางปกครอง / สุรพล นิติไกรพจน์.  (Text) (Text)

สุรพล นิติไกรพจน์
Call no.: KPT2754 .ส726 2555Series: ธรรมศาสตรา เสริมอาวุธทางปัญญาสู่สังคมไทย: Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555 [2012]Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1Description: 15, 181 หน้าISBN: 9786163140098Subject(s): สัญญาของรัฐ -- ไทยสัญญาของรัฐLOC classification: KPT2754 | .ส726 2555
Contents:บทนำ -- บทที่ 1 ความสำคัญและลักษณะของสัญญาทางปกครอง -- บทที่ 2 ศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง -- บทที่ 3 หลักเกณฑ์ทางกฎหมายที่เกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง -- บทที่ 4 หลักเกณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองไทย -- บทที่ 5 บทสรุป.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2754 .ส726 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015880686
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2754 .ส726 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015880785
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2754 .ส726 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379008417348
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2754 .ส726 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013890349
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2754 .ส726 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013890307
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2754 .ส726 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 03/02/2022 31379013890315
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2754 .ส726 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015880678
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2754 .ส726 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015880660
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2754 .ส726 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379008417363
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2754 .ส726 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013890331
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2754 .ส726 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014182498
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2754 .ส726 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/08/2022 31379008418031
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2754 .ส726 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 23/02/2022 31379008417355
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2754 .ส726 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015375158
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2754 .ส726 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013866463
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2754 .ส726 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013866422
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2754 .ส726 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013866448
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2754 .ส726 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013866430
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
KPT2754 .ส65 2548 หลักเกณฑ์ว่าด้วยสัญญาทางปกครอง : ศึกษาเฉพาะกรณีสัญญาจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการ / KPT2754 .ส73 2564 การควบคุมตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างก่อนการทำสัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 : รายงานฉบับสมบูรณ์ / KPT2754 .ส677 2552 ปัญหาระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองต่อศาลปกครอง / KPT2754 .ส726 2555 สัญญาทางปกครอง / KPT2754 .ส726 2555 สัญญาทางปกครอง / KPT2754 .อ26 2552 ปัญหาข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาของฝ่ายปกครองที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาล : ศึกษากรณีการนำเครื่องจำหน่ายสลากอัตโนมัติมาใช้ในการจำหน่ายสลากบำรุงการกุศลและสลากกินแบ่งรัฐบาลของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล / KPT2757.ก23 2539 ความพร้อมในการใช้บังคับกฎหมาย :

บทนำ -- บทที่ 1 ความสำคัญและลักษณะของสัญญาทางปกครอง -- บทที่ 2 ศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง -- บทที่ 3 หลักเกณฑ์ทางกฎหมายที่เกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง -- บทที่ 4 หลักเกณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองไทย -- บทที่ 5 บทสรุป.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544