พลวัตนโยบายสาธารณะ : จากรัฐ เอกชน สู่ประชาชน : ประมวลผลงานทางวิชาการของ รองศาสตราจารย์ ดร. พัชรี สิโรรส / ธีรพัฒน์ อังศุชวาล บรรณาธิการ.  (Text) (Text)

พัชรี สิโรรส
ธีรพัฒน์ อังศุชวาล | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะรัฐศาสตร์
Call no.: H97 .พ632 2555Publication: กรุงเทพฯ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555 [2012]Description: 13, 328 หน้าNotes: หนังสืออนุสรณ์เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการของรองศาสตราจารย์ ดร. พัชรี สิโรรส.ISBN: 9786167150314Subject(s): นโยบายของรัฐนโยบายของรัฐ -- ไทยLOC classification: H97 | .พ632 2555
Contents:ส่วนที่ 1 การเมืองและการศึกษานโยบายสาธารณะ -- การเมืองของกระบวนการกำหนดนโยบาย -- การศึกษาเครือข่ายนโยบาย -- การใช้ Policy-making approach ศึกษาการเมืองไทย -- ส่วนที่ 2 นโยบายสาธารณะ : กรณีศึกษา ธนาคารชาติ รถยนต์ โทรศัพท์ -- การเมืองไทยกับธนาคารแห่งประเทศไทย -- การเมืองว่าด้วยการลงทุนของญี่ปุ่นและการกำหนดนโยบาย : วิเคราะห์อุตสาหกรรมการประกอบรถยนต์ในประเทศไทย -- จากอำมาตยาธิปไตยมาเป็นคู่สัญญา : ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐไทยกับธุรกิจในโครงการทางด่วนพิเศษขั้นที่ 2 และโครงการสัมปทานโทรศัพท์ 3 ล้านเลขหมาย -- ส่วนที่ 3 บทบาทและอำนาจของภาคประชาชนในกระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะ -- ประชาพิจารณ์ : สหรัฐอเมริกาและไทย -- การเสริมสร้างประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ -- ร่วมด้วยช่วยกันในการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม -- รองศาสตราจารย์ ดร. พัชรี สิโรรส กับการศึกษานโยบายสาธารณะ : ทัศนะจากศิษย์คนหนึ่ง.
แสดงรายการนี้ใน: New Books 2016-10 (Thai)
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ หนังสืออ่านประกอบรายวิชา
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks SOC H 2012 606148 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 05/02/2021 31379014305446
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks H97 .พ632 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013950523
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks H97 .พ632 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
หนังสือเปียกก่อนยืม (สุทัศน์ ) 08-07-2016 31379013950481
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks H97 .พ632 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 01/06/2021 31379013865762
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks H97 .พ632 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 01/06/2021 31379013875985
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks H97 .พ632 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013875944
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks H97 .พ632 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 01/06/2021 31379013875969

รบ.652 ภาคการศึกษาที่ 2

Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks H97 .พ632 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013875951
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks H97 .พ632 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013865754
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks H97 .พ632 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013950499
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks H97 .พ632 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013950473
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks H97 .พ632 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 01/06/2021 31379013950507
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks H97 .พ632 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013875977
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks H97 .พ632 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015284897
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks H97 .พ632 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013950515
รายการจองทั้งหมด: 0

หนังสืออนุสรณ์เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการของรองศาสตราจารย์ ดร. พัชรี สิโรรส.

ส่วนที่ 1 การเมืองและการศึกษานโยบายสาธารณะ -- การเมืองของกระบวนการกำหนดนโยบาย -- การศึกษาเครือข่ายนโยบาย -- การใช้ Policy-making approach ศึกษาการเมืองไทย -- ส่วนที่ 2 นโยบายสาธารณะ : กรณีศึกษา ธนาคารชาติ รถยนต์ โทรศัพท์ -- การเมืองไทยกับธนาคารแห่งประเทศไทย -- การเมืองว่าด้วยการลงทุนของญี่ปุ่นและการกำหนดนโยบาย : วิเคราะห์อุตสาหกรรมการประกอบรถยนต์ในประเทศไทย -- จากอำมาตยาธิปไตยมาเป็นคู่สัญญา : ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐไทยกับธุรกิจในโครงการทางด่วนพิเศษขั้นที่ 2 และโครงการสัมปทานโทรศัพท์ 3 ล้านเลขหมาย -- ส่วนที่ 3 บทบาทและอำนาจของภาคประชาชนในกระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะ -- ประชาพิจารณ์ : สหรัฐอเมริกาและไทย -- การเสริมสร้างประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ -- ร่วมด้วยช่วยกันในการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม -- รองศาสตราจารย์ ดร. พัชรี สิโรรส กับการศึกษานโยบายสาธารณะ : ทัศนะจากศิษย์คนหนึ่ง.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544