การศึกษาวิจัยเปรียบเทียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจจดหมายผู้ต้องขังในต่างประเทศ / คณะทำงานศึกษาการตรวจจดหมายผู้ต้องขังในต่างประเทศ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม.  (Text) (Text)

กรมราชทัณฑ์. คณะทำงานศึกษาการตรวจจดหมายผู้ต้องขังในต่างประเทศ
Call no.: K5519 .ก974 2551Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะทำงาน, 2551 [2008]Description: v, xiv, 90 หน้าOther title: กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจจดหมายผู้ต้องขังในต่างประเทศ [Portion of title]Subject(s): นักโทษ -- สถานภาพทางกฎหมายนักโทษ -- สิทธิพลเมืองLOC classification: K5519 | .ก974 2551
Contents:บทสรุปผู้บริหาร = Executive summary -- บทที่ 1 บทนำ -- บทที่ 2 กฎหมายที่เกี่ยวขัองกับการตรวจจดหมายผู้ต้องขังในต่างประเทศ -- บทที่ 3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบกฎหมายและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจจดหมายในต่างประเทศ -- บทที่ 4 กฎหมายและแนวทางการปฏิบัติในการตรวจจดหมายของไทย -- บทที่ 5 แนวทางการปรับปรุงกฎหมายและมาตรการเกี่ยวกับการตรวจจดหมายของไทย.
แสดงรายการนี้ใน: New Books 2016-10 (Foreign)
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K5519 .ก974 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013865887
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks K5519 .ก974 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013890299
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks K5519 .ก974 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013865879
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K5519 .ก974 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013865861
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
K5495 .ก7 2532 คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาว่าด้วย อุทธรณ์ ฎีกา / K5495 .ก7 2532 คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาว่าด้วย อุทธรณ์ ฎีกา / K5514 .R6 The treatment of prisoners under international law / K5519 .ก974 2551 การศึกษาวิจัยเปรียบเทียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจจดหมายผู้ต้องขังในต่างประเทศ / K5534 .N57 2021 L'indemnisation des accidents médicaux non fautifs en France et en Thailande : rapport de recherche = [การชดเชยความเสียหายทางการแพทย์โดยปราศจากความผิดในประเทศฝรั่งเศสและประเทศไทย] / K5540 .ธ445 การบังคับใช้สนธิสัญญาว่าด้วยความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องทางอาญาของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน : K5540 .ป464 ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐาน : ศึกษาเฉพาะกรณีค่าทนายความในคดีฟอกเงิน = Asset involved in predicate offenses : a case study on attorney's fee in money laundering /

บทสรุปผู้บริหาร = Executive summary -- บทที่ 1 บทนำ -- บทที่ 2 กฎหมายที่เกี่ยวขัองกับการตรวจจดหมายผู้ต้องขังในต่างประเทศ -- บทที่ 3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบกฎหมายและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจจดหมายในต่างประเทศ -- บทที่ 4 กฎหมายและแนวทางการปฏิบัติในการตรวจจดหมายของไทย -- บทที่ 5 แนวทางการปรับปรุงกฎหมายและมาตรการเกี่ยวกับการตรวจจดหมายของไทย.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544