คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2544-2545 / [บรรณาธิการ ไพบูลย์ วราหะไพฑูรย์ ... [และคนอื่นๆ]] = The Constitutional Court Rulings 2001-2002 / editors, Paiboon Varahapaitoon ... [et al.].  (Text) (Text)

ไพบูลย์ วราหะไพฑูรย์, 2499- | Paiboon Varahapaitoon, 1956- | สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ | Thailand. Office of the Constitutional Court
Call no.: KPT2620.ก49 2546กPublication: Bangkok, Thailand : Office of the Constitutional Court, 2003 [2546]Description: 536 หน้าNotes: เนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย.ISBN: 9749205790Subject(s): กฎหมายรัฐธรรมนูญ -- ไทย -- คดีConstitutional law -- Thailand -- CasesLOC classification: KPT2620.ก49 | 2546ก
Contents:Summaries of the Constitutional Court Rulings for Year 2001 -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 1/2544 (Dated 11th January B.E. 2544 (2001)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 2/2544(Dated 11th January B.E. 2544 (2001)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 3/2544 (Dated 18th January B.E. 2544 (2001)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 4/2544 (Dated 6th February B.E. 2544 (2001)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 5/2544 (Dated 13th February B.E. 2544 (2001)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 6/2544 (Dated 15th February B.E. 2544 (2001)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 7/2544 (Dated 27th February B.E. 2544 (2001)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 8/2544 (Dated 27th February B.E. 2544 (2001)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 9-10/2544 (Dated 8th March B.E. 2544 (2001)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 11/2544 (Dated 20th March B.E. 2544 (2001)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 12/2544 (Dated 29th March B.E. 2544 (2001)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 13/2544 (Dated 29th March B.E. 2544 (2001)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 14/2544 (Dated 26th April B.E. 2544 (2001))Summary of the Constitutional Court Ruling No. 15/2544 (Dated 26th April B.E. 2544 (2001)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 16/2544 (Dated 2nd May B.E. 2544 (2001)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 17/2544 (Dated 10th May B.E. 2544 (2001)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 18/2544 (Dated 26th June B.E. 2544 (2001)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 19/2544 (Dated 3rd August B.E. 2544 (2001)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 20/2544 (Dated 3rd August B.E. 2544(2001)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 21/2544 (Dated 9th August B.E. 2544(2001)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 22/2544 (Dated 9th August B.E. 2544 (2001)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 23/2544 (Dated 9th August B.E. 2544 (2001)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 24/2544 (Dated 14th August B.E. 2544 (2001)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 25/2544 (Dated 16th August B.E. 2544 (2001)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 26 2544 (Dated 30th August B.E. 2544 (2001))Summary of the Constitutional Court Ruling No. 27/2544 (Dated 4th September B.E. 2544 (2001)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 28/2544 (Dated 6th September B.E. 2544 (2001)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 29/2544 (Dated 6th September B.E. 2544 (2001)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 30/2544 (Dated 13th September B.E. 2544 (2001)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 31/2544 (Dated 18th September B.E. 2544 (2001)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 32/2544 (Dated 9th October B.E. 2544 (2001)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 33/2544 (Dated 11th October B.E. 2544 (2001)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 34/2544 (Dated 16th October B.E. 2544 (2001)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 35-36/2544 (Dated 30th October B.E. 2544 (2001)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 37-39/2544 (Dated 1st November B.E. 2544 (2001)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 40-49/2544 (Dated 27th November B.E. 2544 (2001)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 50/2544 (Dated 27th November B.E. 2544 (2001)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 51/2544 (Dated 27th December B.E. 2544 (2001))Summaries of the Constitutional Court Rulings for Year 2002 -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 1/2545 (Dated 10th January B.E. 2545 (2002)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 2/2545 (Dated 17th January B.E. 2545 (2002)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 3-4/2545 (Dated 29th January B.E. 2545 (2002)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 5/2545 (Dated 31st January B.E. 2545 (2002)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 6/2545 (Dated 12th February B.E. 2545 (2002)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 7/2545 (Dated 19th February B.E. 2545 (2002)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 8/2545 (Dated 28th February B.E. 2545 (2002) ) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 9/2545 (Dated 12th March B.E. 2545 (2002)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 10/2545 (Dated 12th March B.E. 2545 (2002)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 11/2545 (Dated 28th March B.E. 2545 (2002)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 12/2545 (Dated 28th March B.E. 2545 (2002))Summary of the Constitutional Court Ruling No. 13/2545 (Dated 18th April B.E. 2545 (2002)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 14/2545 (Dated 18th April B.E. 2545 (2002)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 15/2545 (Dated 25th April B.E. 2545 (2002)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 16/2545 (Dated 30th April B.E. 2545 (2002)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 17/2545 (Dated 16th May B.E. 2545 (2002)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 18/2545 (Dated 16thMay B.E. 2545 (2002)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 19-22/2545 (Dated 30th May B.E. 2545 (2002)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 23/2545 (Dated 30th May B.E. 2545 (2002)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 24/2545 (Dated 4th June B.E. 2545 (2002)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 25/2545 (Dated 4th June B.E. 2545 (2002)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 26-34/2545 (Dated 4th June B.E. 2545 (2002)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 35/2545 (Dated 6th June B.E. 2545 (2002))Summary of the Constitutional Court Ruling No. 36/2545 (Dated 13th June B.E. 2545 (2002)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 37/2545 (Dated 18th June B.E. 2545 (2002)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 38/2545 (Dated 4th July B.E. 2545 (2002)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 39/2545 (Dated 9th July B.E. 2545 (2002)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 40/2545 (Dated 9th July B.E. 2545 (2002)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 41/2545 (Dated 16th July B.E. 2545 (2002)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 42/2545 (Dated 18th July B.E. 2545 (2002)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 43/2545 (Dated 23rd July B.E. 2545 (2002)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 44/2545 (Dated 1st August B.E. 2545 (2002)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 45/2545 (Dated 13th August B.E. 2545 (2002)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 46/2545 (Dated 13th August B.E. 2545 (2002)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 47/2545 (Dated 20th August B.E. 2545 (2002))Summary of the Constitutional Court Ruling No. 48/2545 (Dated 12th September B.E. 2545 (2002)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 49/2545 (Dated 12th September B.E. 2545 (2002)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 50/2545 (Dated 19th September B.E. 2545 (2002)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 51/2545 (Dated 23rd September B.E. 2545 (2002)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 52/2545 (Dated 24th September B.E. 2545 (2002)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 53/2545 (Dated 10th October B.E. 2545 (2002)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 54/2545 (Dated 22nd October B.E. 2545 (2002)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 55/2545(Dated 5th November B.E. 2545 (2002)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 56/2545 (Dated 5th November B.E. 2545 (2002)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 57/2545 (Dated 21st November B.E. 2545 (2002)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 58/2545 (Dated 21st November B.E. 2545 (2002))Summary of the Constitutional Court Ruling No. 59/2545 (Dated 26th November B.E. 2545 (2002)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 60/2545 (Dated 12th December B.E. 2545 (2002)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 61/2545 (Dated 12th December B.E. 2545 (2002)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 62/2545 (Dated 17th December B.E. 2545 (2002)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 63/2545 (Dated 24th December B.E. 2545 (2002)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 64/2545 (Dated 26th December B.E. 2545 (2002))สรุปคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2544 -- คำวินิจฉัยที่ 1/2544 (วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2544) -- คำวินิจฉัยที่ 2/2544 (วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2544) -- คำวินิจฉัยที่ 3/2544 (วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2544) -- คำวินิจฉัยที่ 4/2544 (วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544) -- คำวินิจฉัยที่ 5/2544 (วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544) -- คำวินิจฉัยที่ 6/2544 (วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544) -- คำวินิจฉัยที่ 7/2544 (วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544) -- คำวินิจฉัยที่ 8/2544 (วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544) -- คำวินิจฉัยที่ 9-10/2544 (วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2544) -- คำวินิจฉัยที่ 11/2544 (วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2544) -- คำวินิจฉัยที่ 12/2544 (วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2544) -- คำวินิจฉัยที่ 13/2544 (วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2544) -- คำวินิจฉัยที่ 14/2544 (วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2544) -- คำวินิจฉัยที่ 15/2544 (วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2544) -- คำวินิจฉัยที่ 16/2544 (วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2544) -- คำวินิจฉัยที่ 17/2544 (วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2544) -- คำวินิจฉัยที่ 18/2544 (วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2544) -- คำวินิจฉัยที่ 19/2544 (วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2544) -- คำวินิจฉัยที่ 20/2544 (วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2544) -- คำวินิจฉัยที่ 21/2544 (วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2544) -- คำวินิจฉัยที่ 22/2544 (วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2544) -- คำวินิจฉัยที่ 23/2544 (วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2544) -- คำวินิจฉัยที่ 24/2544 (วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2544) -- คำวินิจฉัยที่ 25/2544 (วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2544)คำวินิจฉัยที่ 26/2544 (วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2544) -- คำวินิจฉัยที่ 27/2544 (วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2544) -- คำวินิจฉัยที่ 28/2544 (วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2544) -- คำวินิจฉัยที่ 29/2544 (วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2544) -- คำวินิจฉัยที่ 30/2544 (วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2544) -- คำวินิจฉัยที่ 31/2544 (วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2544) -- คำวินิจฉัยที่ 32/2544 (วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2544) -- คำวินิจฉัยที่ 33/2544 (วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2544) -- คำวินิจฉัยที่ 34/2544 (วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2544) -- คำวินิจฉัยที่ 35-36/2544 (วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2544) -- คำวินิจฉัยที่ 37-39/2544 (วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544) -- คำวินิจฉัยที่ 40-49/2544 (วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544) -- คำวินิจฉัยที่ 50/2544 (วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544) -- คำวินิจฉัยที่ 51/2544 (วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2544) -- สรุปคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2545 -- คำวินิจฉัยที่ 1/2545 (วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2545) -- คำวินิจฉัยที่ 2/2545 (วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2545) -- คำวินิจฉัยที่ 3-4/2545 (วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2545) -- คำวินิจฉัยที่ 5/2545 (วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2545) -- คำวินิจฉัยที่ 6/2545 (วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545) -- คำวินิจฉัยที่ 7/2545 (วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545) -- คำวินิจฉัยที่ 8/2545 (วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545) -- คำวินิจฉัยที่ 9/2545 (วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2545) -- คำวินิจฉัยที่ 10/2545 (วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2545) -- คำวินิจฉัยที่ 11/2545 (วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2545)คำวินิจฉัยที่ 12/2545 (วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2545) -- คำวินิจฉัยที่ 13/2545 (วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2545) -- คำวินิจฉัยที่ 14/2545 (วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2545) -- คำวินิจฉัยที่ 15/2545 (วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2545) -- คำวินิจฉัยที่ 16/2545 (วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2545) -- คำวินิจฉัยที่ 17/2545 (วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2545) -- คำวินิจฉัยที่ 18/2545 (วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2545) -- คำวินิจฉัยที่ 19-22/2545 (วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2545) -- คำวินิจฉัยที่ 23/2545 (วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2545) -- คำวินิจฉัยที่ 24/2545 (วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2545) -- คำวินิจฉัยที่ 25/2545 (วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2545) -- คำวินิจฉัยที่ 26-34/2545 (วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2545) -- คำวินิจฉัยที่ 35/2545 (วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2545) -- คำวินิจฉัยที่ 36/2545 (วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2545) -- คำวินิจฉัยที่ 37/2545 (วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2545) -- คำวินิจฉัยที่ 38/2545 (วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2545) -- คำวินิจฉัยที่ 39/2545 (วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2545) -- คำวินิจฉัยที่ 40/2545 (วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2545) -- คำวินิจฉัยที่ 41/2545 (วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2545) -- คำวินิจฉัยที่ 42/2545 (วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2545) -- คำวินิจฉัยที่ 43/2545 (วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2545) -- คำวินิจฉัยที่ 44/2545 (วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2545) -- คำวินิจฉัยที่ 45/2545 (วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2545) -- คำวินิจฉัยที่ 46/2545 (วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2545) -- คำวินิจฉัยที่ 47/2545 (วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2545)คำวินิจฉัยที่ 48/2545 (วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2545) -- คำวินิจฉัยที่ 49/2545 (วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2545) -- คำวินิจฉัยที่ 50/2545 (วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2545) -- คำวินิจฉัยที่ 51/2545 (วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2545) -- คำวินิจฉัยที่ 52/2545 (วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2545) -- คำวินิจฉัยที่ 53/2545 (วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2545) -- คำวินิจฉัยที่ 54/2545 (วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2545) -- คำวินิจฉัยที่ 55/2545 (วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545) -- คำวินิจฉัยที่ 56/2545 (วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545) -- คำวินิจฉัยที่ 57/2545 (วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545) -- คำวินิจฉัยที่ 58/2545 (วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545) -- คำวินิจฉัยที่ 59/2545 (วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545) -- คำวินิจฉัยที่ 60/2545 (วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2545) -- คำวินิจฉัยที่ 61/2545 (วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2545) -- คำวินิจฉัยที่ 62/2545 (วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2545) -- คำวินิจฉัยที่ 63/2545 (วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2545) -- คำวินิจฉัยที่ 64/2545 (วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2545).
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2620.ก49 2546ก (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014317581
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2620.ก49 2546ก (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379009960916
รายการจองทั้งหมด: 0

เนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย.

Summaries of the Constitutional Court Rulings for Year 2001 -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 1/2544 (Dated 11th January B.E. 2544 (2001)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 2/2544(Dated 11th January B.E. 2544 (2001)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 3/2544 (Dated 18th January B.E. 2544 (2001)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 4/2544 (Dated 6th February B.E. 2544 (2001)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 5/2544 (Dated 13th February B.E. 2544 (2001)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 6/2544 (Dated 15th February B.E. 2544 (2001)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 7/2544 (Dated 27th February B.E. 2544 (2001)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 8/2544 (Dated 27th February B.E. 2544 (2001)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 9-10/2544 (Dated 8th March B.E. 2544 (2001)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 11/2544 (Dated 20th March B.E. 2544 (2001)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 12/2544 (Dated 29th March B.E. 2544 (2001)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 13/2544 (Dated 29th March B.E. 2544 (2001)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 14/2544 (Dated 26th April B.E. 2544 (2001))

Summary of the Constitutional Court Ruling No. 15/2544 (Dated 26th April B.E. 2544 (2001)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 16/2544 (Dated 2nd May B.E. 2544 (2001)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 17/2544 (Dated 10th May B.E. 2544 (2001)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 18/2544 (Dated 26th June B.E. 2544 (2001)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 19/2544 (Dated 3rd August B.E. 2544 (2001)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 20/2544 (Dated 3rd August B.E. 2544(2001)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 21/2544 (Dated 9th August B.E. 2544(2001)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 22/2544 (Dated 9th August B.E. 2544 (2001)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 23/2544 (Dated 9th August B.E. 2544 (2001)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 24/2544 (Dated 14th August B.E. 2544 (2001)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 25/2544 (Dated 16th August B.E. 2544 (2001)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 26 2544 (Dated 30th August B.E. 2544 (2001))

Summary of the Constitutional Court Ruling No. 27/2544 (Dated 4th September B.E. 2544 (2001)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 28/2544 (Dated 6th September B.E. 2544 (2001)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 29/2544 (Dated 6th September B.E. 2544 (2001)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 30/2544 (Dated 13th September B.E. 2544 (2001)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 31/2544 (Dated 18th September B.E. 2544 (2001)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 32/2544 (Dated 9th October B.E. 2544 (2001)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 33/2544 (Dated 11th October B.E. 2544 (2001)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 34/2544 (Dated 16th October B.E. 2544 (2001)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 35-36/2544 (Dated 30th October B.E. 2544 (2001)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 37-39/2544 (Dated 1st November B.E. 2544 (2001)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 40-49/2544 (Dated 27th November B.E. 2544 (2001)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 50/2544 (Dated 27th November B.E. 2544 (2001)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 51/2544 (Dated 27th December B.E. 2544 (2001))

Summaries of the Constitutional Court Rulings for Year 2002 -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 1/2545 (Dated 10th January B.E. 2545 (2002)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 2/2545 (Dated 17th January B.E. 2545 (2002)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 3-4/2545 (Dated 29th January B.E. 2545 (2002)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 5/2545 (Dated 31st January B.E. 2545 (2002)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 6/2545 (Dated 12th February B.E. 2545 (2002)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 7/2545 (Dated 19th February B.E. 2545 (2002)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 8/2545 (Dated 28th February B.E. 2545 (2002) ) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 9/2545 (Dated 12th March B.E. 2545 (2002)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 10/2545 (Dated 12th March B.E. 2545 (2002)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 11/2545 (Dated 28th March B.E. 2545 (2002)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 12/2545 (Dated 28th March B.E. 2545 (2002))

Summary of the Constitutional Court Ruling No. 13/2545 (Dated 18th April B.E. 2545 (2002)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 14/2545 (Dated 18th April B.E. 2545 (2002)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 15/2545 (Dated 25th April B.E. 2545 (2002)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 16/2545 (Dated 30th April B.E. 2545 (2002)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 17/2545 (Dated 16th May B.E. 2545 (2002)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 18/2545 (Dated 16thMay B.E. 2545 (2002)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 19-22/2545 (Dated 30th May B.E. 2545 (2002)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 23/2545 (Dated 30th May B.E. 2545 (2002)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 24/2545 (Dated 4th June B.E. 2545 (2002)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 25/2545 (Dated 4th June B.E. 2545 (2002)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 26-34/2545 (Dated 4th June B.E. 2545 (2002)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 35/2545 (Dated 6th June B.E. 2545 (2002))

Summary of the Constitutional Court Ruling No. 36/2545 (Dated 13th June B.E. 2545 (2002)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 37/2545 (Dated 18th June B.E. 2545 (2002)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 38/2545 (Dated 4th July B.E. 2545 (2002)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 39/2545 (Dated 9th July B.E. 2545 (2002)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 40/2545 (Dated 9th July B.E. 2545 (2002)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 41/2545 (Dated 16th July B.E. 2545 (2002)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 42/2545 (Dated 18th July B.E. 2545 (2002)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 43/2545 (Dated 23rd July B.E. 2545 (2002)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 44/2545 (Dated 1st August B.E. 2545 (2002)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 45/2545 (Dated 13th August B.E. 2545 (2002)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 46/2545 (Dated 13th August B.E. 2545 (2002)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 47/2545 (Dated 20th August B.E. 2545 (2002))

Summary of the Constitutional Court Ruling No. 48/2545 (Dated 12th September B.E. 2545 (2002)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 49/2545 (Dated 12th September B.E. 2545 (2002)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 50/2545 (Dated 19th September B.E. 2545 (2002)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 51/2545 (Dated 23rd September B.E. 2545 (2002)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 52/2545 (Dated 24th September B.E. 2545 (2002)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 53/2545 (Dated 10th October B.E. 2545 (2002)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 54/2545 (Dated 22nd October B.E. 2545 (2002)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 55/2545(Dated 5th November B.E. 2545 (2002)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 56/2545 (Dated 5th November B.E. 2545 (2002)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 57/2545 (Dated 21st November B.E. 2545 (2002)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 58/2545 (Dated 21st November B.E. 2545 (2002))

Summary of the Constitutional Court Ruling No. 59/2545 (Dated 26th November B.E. 2545 (2002)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 60/2545 (Dated 12th December B.E. 2545 (2002)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 61/2545 (Dated 12th December B.E. 2545 (2002)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 62/2545 (Dated 17th December B.E. 2545 (2002)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 63/2545 (Dated 24th December B.E. 2545 (2002)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 64/2545 (Dated 26th December B.E. 2545 (2002))

สรุปคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2544 -- คำวินิจฉัยที่ 1/2544 (วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2544) -- คำวินิจฉัยที่ 2/2544 (วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2544) -- คำวินิจฉัยที่ 3/2544 (วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2544) -- คำวินิจฉัยที่ 4/2544 (วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544) -- คำวินิจฉัยที่ 5/2544 (วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544) -- คำวินิจฉัยที่ 6/2544 (วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544) -- คำวินิจฉัยที่ 7/2544 (วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544) -- คำวินิจฉัยที่ 8/2544 (วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544) -- คำวินิจฉัยที่ 9-10/2544 (วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2544) -- คำวินิจฉัยที่ 11/2544 (วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2544) -- คำวินิจฉัยที่ 12/2544 (วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2544) -- คำวินิจฉัยที่ 13/2544 (วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2544) -- คำวินิจฉัยที่ 14/2544 (วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2544) -- คำวินิจฉัยที่ 15/2544 (วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2544) -- คำวินิจฉัยที่ 16/2544 (วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2544) -- คำวินิจฉัยที่ 17/2544 (วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2544) -- คำวินิจฉัยที่ 18/2544 (วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2544) -- คำวินิจฉัยที่ 19/2544 (วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2544) -- คำวินิจฉัยที่ 20/2544 (วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2544) -- คำวินิจฉัยที่ 21/2544 (วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2544) -- คำวินิจฉัยที่ 22/2544 (วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2544) -- คำวินิจฉัยที่ 23/2544 (วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2544) -- คำวินิจฉัยที่ 24/2544 (วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2544) -- คำวินิจฉัยที่ 25/2544 (วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2544)

คำวินิจฉัยที่ 26/2544 (วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2544) -- คำวินิจฉัยที่ 27/2544 (วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2544) -- คำวินิจฉัยที่ 28/2544 (วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2544) -- คำวินิจฉัยที่ 29/2544 (วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2544) -- คำวินิจฉัยที่ 30/2544 (วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2544) -- คำวินิจฉัยที่ 31/2544 (วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2544) -- คำวินิจฉัยที่ 32/2544 (วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2544) -- คำวินิจฉัยที่ 33/2544 (วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2544) -- คำวินิจฉัยที่ 34/2544 (วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2544) -- คำวินิจฉัยที่ 35-36/2544 (วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2544) -- คำวินิจฉัยที่ 37-39/2544 (วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544) -- คำวินิจฉัยที่ 40-49/2544 (วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544) -- คำวินิจฉัยที่ 50/2544 (วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544) -- คำวินิจฉัยที่ 51/2544 (วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2544) -- สรุปคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2545 -- คำวินิจฉัยที่ 1/2545 (วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2545) -- คำวินิจฉัยที่ 2/2545 (วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2545) -- คำวินิจฉัยที่ 3-4/2545 (วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2545) -- คำวินิจฉัยที่ 5/2545 (วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2545) -- คำวินิจฉัยที่ 6/2545 (วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545) -- คำวินิจฉัยที่ 7/2545 (วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545) -- คำวินิจฉัยที่ 8/2545 (วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545) -- คำวินิจฉัยที่ 9/2545 (วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2545) -- คำวินิจฉัยที่ 10/2545 (วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2545) -- คำวินิจฉัยที่ 11/2545 (วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2545)

คำวินิจฉัยที่ 12/2545 (วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2545) -- คำวินิจฉัยที่ 13/2545 (วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2545) -- คำวินิจฉัยที่ 14/2545 (วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2545) -- คำวินิจฉัยที่ 15/2545 (วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2545) -- คำวินิจฉัยที่ 16/2545 (วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2545) -- คำวินิจฉัยที่ 17/2545 (วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2545) -- คำวินิจฉัยที่ 18/2545 (วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2545) -- คำวินิจฉัยที่ 19-22/2545 (วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2545) -- คำวินิจฉัยที่ 23/2545 (วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2545) -- คำวินิจฉัยที่ 24/2545 (วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2545) -- คำวินิจฉัยที่ 25/2545 (วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2545) -- คำวินิจฉัยที่ 26-34/2545 (วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2545) -- คำวินิจฉัยที่ 35/2545 (วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2545) -- คำวินิจฉัยที่ 36/2545 (วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2545) -- คำวินิจฉัยที่ 37/2545 (วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2545) -- คำวินิจฉัยที่ 38/2545 (วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2545) -- คำวินิจฉัยที่ 39/2545 (วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2545) -- คำวินิจฉัยที่ 40/2545 (วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2545) -- คำวินิจฉัยที่ 41/2545 (วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2545) -- คำวินิจฉัยที่ 42/2545 (วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2545) -- คำวินิจฉัยที่ 43/2545 (วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2545) -- คำวินิจฉัยที่ 44/2545 (วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2545) -- คำวินิจฉัยที่ 45/2545 (วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2545) -- คำวินิจฉัยที่ 46/2545 (วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2545) -- คำวินิจฉัยที่ 47/2545 (วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2545)

คำวินิจฉัยที่ 48/2545 (วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2545) -- คำวินิจฉัยที่ 49/2545 (วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2545) -- คำวินิจฉัยที่ 50/2545 (วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2545) -- คำวินิจฉัยที่ 51/2545 (วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2545) -- คำวินิจฉัยที่ 52/2545 (วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2545) -- คำวินิจฉัยที่ 53/2545 (วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2545) -- คำวินิจฉัยที่ 54/2545 (วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2545) -- คำวินิจฉัยที่ 55/2545 (วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545) -- คำวินิจฉัยที่ 56/2545 (วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545) -- คำวินิจฉัยที่ 57/2545 (วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545) -- คำวินิจฉัยที่ 58/2545 (วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545) -- คำวินิจฉัยที่ 59/2545 (วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545) -- คำวินิจฉัยที่ 60/2545 (วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2545) -- คำวินิจฉัยที่ 61/2545 (วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2545) -- คำวินิจฉัยที่ 62/2545 (วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2545) -- คำวินิจฉัยที่ 63/2545 (วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2545) -- คำวินิจฉัยที่ 64/2545 (วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2545).

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544