คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2548 / [บรรณาธิการ ปัญญา อุดชาชน ... [และคนอื่นๆ]] = The Constitutional Court Rulings 2005 / editors, Punya Udchachon ... [et al.].  (Text) (Text)

ปัญญา อุดชาชน, 2499- | Punya Udchachon, 1956- | สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ | Thailand. Office of the Constitutional Court
Call no.: KPT2620.ก49 2552กPublication: Bangkok, Thailand : Office of the Constitutional Court, 2009 [2552]Description: 275 หน้าNotes: เนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย.ISBN: 9789747725650Subject(s): กฎหมายรัฐธรรมนูญ -- ไทย -- คดีConstitutional law -- Thailand -- CasesLOC classification: KPT2620.ก49 | 2552ก
Contents:Summaries of the Constitutional Court Rulings for Year 2005 -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 1/2548 (Dated 6th January B.E. 2548 (2005)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 2/2548 (Dated 6th January B.E. 2548 (2005)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 3/2548 (Dated 6th January B.E. 2548 (2005)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 4/2548 (Dated 18th January B.E. 2548 (2005)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 5-26/2548 (Dated 20th January B.E. 2548 (2005)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 27-28/2548 (Dated 20th January B.E. 2548 (2005)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 29/2548 (Dated 1st February B.E. 2548 (2005)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 30/2548 (Dated 1st February B.E. 2548 (2005)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 31/2548 (Dated 8th February B.E. 2548 (2005)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 32/2548 (Dated 3rd March B.E. 2548 (2005)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 33/2548 (Dated 10th March B.E. 2548 (2005))Summary of the Constitutional Court Ruling No. 34/2548 (Dated 10th March B.E. 2548 (2005)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 35/2548 (Dated 22nd March B.E. 2548 (2005)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 36/2548 (Dated 29th March B.E. 2548 (2005)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 37/2548 (Dated 31st March B.E. 2548 (2005)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 38/2548 (Dated 31st March B.E. 2548 (2005)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 39/2548 (Dated 31st March B.E. 2548 (2005)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 40/2548 (Dated 5th April B.E. 2548 (2005)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 41/2548 (Dated 7th April B.E. 2548 (2005)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 42/2548 (Dated 7th April B.E. 2548 (2005)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 43/2548 (Dated 26th April B.E. 2548 (2005)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 44/2548 (Dated 26th April B.E. 2548 (2005))Summary of the Constitutional Court Ruling No. 45/2548 (Dated 26th May B.E. 2548 (2005)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 46/2548 (Dated 21s' June B.E. 2548 (2005)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 47/2548 (Dated 21st June B.E. 2548 (2005)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 48/2548 (Dated 21st June B.E. 2548 (2005)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 49-50/2548 (Dated 5th July B.E. 2548 (2005)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 51/2548 (Dated 26th July B.E. 2548 (2005)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 52/2548 (Dated 9th August B.E. 2548 (2005)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 53/2548 (Dated 16th August B.E. 2548 (2005)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 54/2548 (Dated 16th August B.E. 2548 (2005)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 55/2548 (Dated 30th August B.E. 2548 (2005)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 56/2548 (Dated 20th September B.E. 2548 (2005))Summary of the Constitutional Court Ruling No. 57/2548 (Dated 4th October B.E. 2548 (2005)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 58/2548 (Dated 13th October B.E. 2548 (2005)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 59/2548 (Dated 27th October B.E. 2548 (2005)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 60/2548 (Dated 4th November B.E. 2548 (2005)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 61/2548 (Dated 15th November B.E. 2548 (2005)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 62/2548 (Dated 8th December B.E. 2548 (2005)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 63/2548 (Dated 29th December B.E. 2548 (2005))สรุปคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2548 -- คำวินิจฉัยที่ 1/2548 (วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2548) -- คำวินิจฉัยที่ 2/2548 (วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2548) -- คำวินิจฉัยที่ 3/2548 (วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2548) -- คำวินิจฉัยที่ 4/2548 (วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548) -- คำวินิจฉัยที่ 5-26/2548 (วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2548) -- คำวินิจฉัยที่ 27-28/2548 (วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2548) -- คำวินิจฉัยที่ 29/2548 (วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548) -- คำวินิจฉัยที่ 30/2548 (วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548) -- คำวินิจฉัยที่ 31/2548 (วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548) -- คำวินิจฉัยที่ 32/2548 (วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2548) -- คำวินิจฉัยที่ 33/2548 (วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2548) -- คำวินิจฉัยที่ 34/2548 (วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2548) -- คำวินิจฉัยที่ 35/2548 (วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2548) -- คำวินิจฉัยที่ 36/2548 (วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2548) -- คำวินิจฉัยที่ 37/2548 (วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2548) -- คำวินิจฉัยที่ 38/2548 (วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2548) -- คำวินิจฉัยที่ 39/2548 (วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2548) -- คำวินิจฉัยที่ 40/2548 (วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2548) -- คำวินิจฉัยที่ 41/2548 (วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2548) -- คำวินิจฉัยที่ 42/2548 (วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2548) -- คำวินิจฉัยที่ 43/2548 (วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2548) -- คำวินิจฉัยที่ 44/2548 (วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2548) -- คำวินิจฉัยที่ 45/2548 (วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2548) -- คำวินิจฉัยที่ 46/2548 (วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2548)คำวินิจฉัยที่ 47/2548 (วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2548) -- คำวินิจฉัยที่ 48/2548 (วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2548) -- คำวินิจฉัยที่ 49-50/2548 (วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2548) -- คำวินิจฉัยที่ 51/2548 (วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2548) -- คำวินิจฉัยที่ 52/2548 (วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2548) -- คำวินิจฉัยที่ 53/2548 (วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2548) -- คำวินิจฉัยที่ 54/2548 (วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2548) -- คำวินิจฉัยที่ 55/2548 (วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2548) -- คำวินิจฉัยที่ 56/2548 (วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2548) -- คำวินิจฉัยที่ 57/2548 (วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2548) -- คำวินิจฉัยที่ 58/2548 (วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2548) -- คำวินิจฉัยที่ 59/2548 (วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2548) -- คำวินิจฉัยที่ 60/2548 (วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548) -- คำวินิจฉัยที่ 61/2548 (วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548) -- คำวินิจฉัยที่ 62/2548 (วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2548) -- คำวินิจฉัยที่ 63/2548 (วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2548).
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2620.ก49 2552ก (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012343241
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2620.ก49 2552ก (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013857538
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks KPT2620.ก49 2552ก (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013875886
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2620.ก49 2552ก (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013857520
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2620.ก49 2552ก (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013857512
รายการจองทั้งหมด: 0

เนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย.

Summaries of the Constitutional Court Rulings for Year 2005 -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 1/2548 (Dated 6th January B.E. 2548 (2005)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 2/2548 (Dated 6th January B.E. 2548 (2005)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 3/2548 (Dated 6th January B.E. 2548 (2005)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 4/2548 (Dated 18th January B.E. 2548 (2005)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 5-26/2548 (Dated 20th January B.E. 2548 (2005)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 27-28/2548 (Dated 20th January B.E. 2548 (2005)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 29/2548 (Dated 1st February B.E. 2548 (2005)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 30/2548 (Dated 1st February B.E. 2548 (2005)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 31/2548 (Dated 8th February B.E. 2548 (2005)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 32/2548 (Dated 3rd March B.E. 2548 (2005)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 33/2548 (Dated 10th March B.E. 2548 (2005))

Summary of the Constitutional Court Ruling No. 34/2548 (Dated 10th March B.E. 2548 (2005)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 35/2548 (Dated 22nd March B.E. 2548 (2005)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 36/2548 (Dated 29th March B.E. 2548 (2005)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 37/2548 (Dated 31st March B.E. 2548 (2005)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 38/2548 (Dated 31st March B.E. 2548 (2005)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 39/2548 (Dated 31st March B.E. 2548 (2005)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 40/2548 (Dated 5th April B.E. 2548 (2005)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 41/2548 (Dated 7th April B.E. 2548 (2005)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 42/2548 (Dated 7th April B.E. 2548 (2005)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 43/2548 (Dated 26th April B.E. 2548 (2005)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 44/2548 (Dated 26th April B.E. 2548 (2005))

Summary of the Constitutional Court Ruling No. 45/2548 (Dated 26th May B.E. 2548 (2005)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 46/2548 (Dated 21s' June B.E. 2548 (2005)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 47/2548 (Dated 21st June B.E. 2548 (2005)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 48/2548 (Dated 21st June B.E. 2548 (2005)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 49-50/2548 (Dated 5th July B.E. 2548 (2005)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 51/2548 (Dated 26th July B.E. 2548 (2005)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 52/2548 (Dated 9th August B.E. 2548 (2005)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 53/2548 (Dated 16th August B.E. 2548 (2005)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 54/2548 (Dated 16th August B.E. 2548 (2005)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 55/2548 (Dated 30th August B.E. 2548 (2005)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 56/2548 (Dated 20th September B.E. 2548 (2005))

Summary of the Constitutional Court Ruling No. 57/2548 (Dated 4th October B.E. 2548 (2005)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 58/2548 (Dated 13th October B.E. 2548 (2005)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 59/2548 (Dated 27th October B.E. 2548 (2005)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 60/2548 (Dated 4th November B.E. 2548 (2005)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 61/2548 (Dated 15th November B.E. 2548 (2005)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 62/2548 (Dated 8th December B.E. 2548 (2005)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 63/2548 (Dated 29th December B.E. 2548 (2005))

สรุปคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2548 -- คำวินิจฉัยที่ 1/2548 (วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2548) -- คำวินิจฉัยที่ 2/2548 (วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2548) -- คำวินิจฉัยที่ 3/2548 (วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2548) -- คำวินิจฉัยที่ 4/2548 (วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548) -- คำวินิจฉัยที่ 5-26/2548 (วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2548) -- คำวินิจฉัยที่ 27-28/2548 (วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2548) -- คำวินิจฉัยที่ 29/2548 (วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548) -- คำวินิจฉัยที่ 30/2548 (วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548) -- คำวินิจฉัยที่ 31/2548 (วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548) -- คำวินิจฉัยที่ 32/2548 (วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2548) -- คำวินิจฉัยที่ 33/2548 (วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2548) -- คำวินิจฉัยที่ 34/2548 (วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2548) -- คำวินิจฉัยที่ 35/2548 (วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2548) -- คำวินิจฉัยที่ 36/2548 (วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2548) -- คำวินิจฉัยที่ 37/2548 (วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2548) -- คำวินิจฉัยที่ 38/2548 (วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2548) -- คำวินิจฉัยที่ 39/2548 (วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2548) -- คำวินิจฉัยที่ 40/2548 (วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2548) -- คำวินิจฉัยที่ 41/2548 (วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2548) -- คำวินิจฉัยที่ 42/2548 (วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2548) -- คำวินิจฉัยที่ 43/2548 (วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2548) -- คำวินิจฉัยที่ 44/2548 (วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2548) -- คำวินิจฉัยที่ 45/2548 (วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2548) -- คำวินิจฉัยที่ 46/2548 (วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2548)

คำวินิจฉัยที่ 47/2548 (วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2548) -- คำวินิจฉัยที่ 48/2548 (วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2548) -- คำวินิจฉัยที่ 49-50/2548 (วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2548) -- คำวินิจฉัยที่ 51/2548 (วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2548) -- คำวินิจฉัยที่ 52/2548 (วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2548) -- คำวินิจฉัยที่ 53/2548 (วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2548) -- คำวินิจฉัยที่ 54/2548 (วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2548) -- คำวินิจฉัยที่ 55/2548 (วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2548) -- คำวินิจฉัยที่ 56/2548 (วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2548) -- คำวินิจฉัยที่ 57/2548 (วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2548) -- คำวินิจฉัยที่ 58/2548 (วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2548) -- คำวินิจฉัยที่ 59/2548 (วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2548) -- คำวินิจฉัยที่ 60/2548 (วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548) -- คำวินิจฉัยที่ 61/2548 (วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548) -- คำวินิจฉัยที่ 62/2548 (วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2548) -- คำวินิจฉัยที่ 63/2548 (วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2548).

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544