คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2549 / [บรรณาธิการ ปัญญา อุดชาชน ... [และคนอื่นๆ]] = The Constitutional Court Rulings 2006 / editors, Punya Udchachon ... [et al.].  (Text) (Text)

ปัญญา อุดชาชน, 2499- | Punya Udchachon, 1956- | สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ | Thailand. Office of the Constitutional Court
Call no.: KPT2620.ก49 2553Publication: Bangkok, Thailand : Office of the Constitutional Court, 2010 [2553]Description: 124 หน้าNotes: เนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย.ISBN: 9789747725674Subject(s): กฎหมายรัฐธรรมนูญ -- ไทย -- คดีConstitutional law -- Thailand -- CasesLOC classification: KPT2620.ก49 | 2553
Contents:Summaries of the Constitutional Court Rulings for Year 2006 -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 1/2549 (Dated 10th January B.E. 2549 (2006)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 2/2549 (Dated 26th January B.E. 2549 (2006)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 3/2549 (Dated 9th February B.E. 2549 (2006)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 4/2549 (Dated 16th February B.E. 2549 (2006)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 5/2549 (Dated 9th March B.E. 2549 (2006)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 6/2549 (Dated 21st March B.E. 2549 (2006)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 7/2549 (Dated 18lh April B.E. 2549 (2006)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 8/2549 (Dated 18th April B.E. 2549 (2006))Summary of the Constitutional Court Ruling No. 9/2549 (Dated 8th May B.E. 2549 (2006)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 10/2549 (Dated 16th May B.E. 2549 (2006)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 11/2549 (Dated 23rd May B.E. 2549 (2006)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 12/2549 (Dated 22nd June B.E. 2549 (2006)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 13/2549 (Dated 6th July B.E. 2549 (2006)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 14/2549 (Dated 25th July B.E. 2549 (2006)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 15/2549 (Dated 22nd August B.E. 2549 (2006)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 16-17/2549 (Dated 7th September B.E. 2549 (2006))สรุปคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2549 -- คำวินิจฉัยที่ 1/2549 (วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2549) -- คำวินิจฉัยที่ 2/2549 (วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2549) -- คำวินิจฉัยที่ 3/2549 (วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549) -- คำวินิจฉัยที่ 4/2549 (วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549) -- คำวินิจฉัยที่ 5/2549 (วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2549) -- คำวินิจฉัยที่ 6/2549 (วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2549) -- คำวินิจฉัยที่ 7/2549 (วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2549) -- คำวินิจฉัยที่ 8/2549 (วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2549) -- คำวินิจฉัยที่ 9/2549 (วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2549) -- คำวินิจฉัยที่ 10/2549 (วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2549) -- คำวินิจฉัยที่ 11/2549 (วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2549) -- คำวินิจฉัยที่ 12/2549 (วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2549) -- คำวินิจฉัยที่ 13/2549 (วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2549) -- คำวินิจฉัยที่ 14/2549 (วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2549) -- คำวินิจฉัยที่ 15/2549 (วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2549) -- คำวินิจฉัยที่ 16-17/2549 (วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2549).
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2620.ก49 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012343258
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2620.ก49 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013857645
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks KPT2620.ก49 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013875894
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2620.ก49 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013857637
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2620.ก49 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013857629
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Sanya Dharmasakti Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT2620.ก49 2552 ประมวลแนวคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับวงงานรัฐสภา (ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550) / KPT2620.ก49 2552 ประมวลแนวคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับวงงานรัฐสภา (ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550) / KPT2620.ก49 2552ก คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2548 / KPT2620.ก49 2553 คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2549 / KPT2620.ก49 2553ก คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 / KPT2620.ก49 2553ข คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2551 / KPT2620.ก49 2554 รวมคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญกับการปฏิบัติตามพันธกิจ ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 212 /

เนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย.

Summaries of the Constitutional Court Rulings for Year 2006 -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 1/2549 (Dated 10th January B.E. 2549 (2006)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 2/2549 (Dated 26th January B.E. 2549 (2006)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 3/2549 (Dated 9th February B.E. 2549 (2006)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 4/2549 (Dated 16th February B.E. 2549 (2006)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 5/2549 (Dated 9th March B.E. 2549 (2006)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 6/2549 (Dated 21st March B.E. 2549 (2006)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 7/2549 (Dated 18lh April B.E. 2549 (2006)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 8/2549 (Dated 18th April B.E. 2549 (2006))

Summary of the Constitutional Court Ruling No. 9/2549 (Dated 8th May B.E. 2549 (2006)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 10/2549 (Dated 16th May B.E. 2549 (2006)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 11/2549 (Dated 23rd May B.E. 2549 (2006)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 12/2549 (Dated 22nd June B.E. 2549 (2006)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 13/2549 (Dated 6th July B.E. 2549 (2006)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 14/2549 (Dated 25th July B.E. 2549 (2006)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 15/2549 (Dated 22nd August B.E. 2549 (2006)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 16-17/2549 (Dated 7th September B.E. 2549 (2006))

สรุปคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2549 -- คำวินิจฉัยที่ 1/2549 (วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2549) -- คำวินิจฉัยที่ 2/2549 (วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2549) -- คำวินิจฉัยที่ 3/2549 (วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549) -- คำวินิจฉัยที่ 4/2549 (วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549) -- คำวินิจฉัยที่ 5/2549 (วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2549) -- คำวินิจฉัยที่ 6/2549 (วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2549) -- คำวินิจฉัยที่ 7/2549 (วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2549) -- คำวินิจฉัยที่ 8/2549 (วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2549) -- คำวินิจฉัยที่ 9/2549 (วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2549) -- คำวินิจฉัยที่ 10/2549 (วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2549) -- คำวินิจฉัยที่ 11/2549 (วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2549) -- คำวินิจฉัยที่ 12/2549 (วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2549) -- คำวินิจฉัยที่ 13/2549 (วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2549) -- คำวินิจฉัยที่ 14/2549 (วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2549) -- คำวินิจฉัยที่ 15/2549 (วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2549) -- คำวินิจฉัยที่ 16-17/2549 (วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2549).

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544