คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2551 / [บรรณาธิการ ปัญญา อุดชาชน ... [และคนอื่นๆ]] = The Constitutional Court Rulings 2008 / editors, Punya Udchachon ... [et al.].  (Text) (Text)

ปัญญา อุดชาชน, 2499- | Punya Udchachon, 1956- | สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ | Thailand. Office of the Constitutional Court
Call no.: KPT2620.ก49 2553ขPublication: Bangkok, Thailand : Office of the Constitutional Court, 2010 [2553]Description: 283 หน้าNotes: เนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย.ISBN: 9789747725698Subject(s): กฎหมายรัฐธรรมนูญ -- ไทย -- คดีConstitutional law -- Thailand -- CasesLOC classification: KPT2620.ก49 | 2553ข
Contents:Summaries of the Constitutional Court Rulings for Year 2008 -- Summary of the Constitutional Ruling No. 1/2551 (Dated 14th February B.E. 2551 (2008)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 2/2551 (Dated 19th February B.E. 2551 (2008)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 3/2551 (Dated 19th February B.E. 2551 (2008)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 4/2551 (Dated 19th February B.E. 2551 (2008)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 5/2551 (Dated 30th June B.E. 2551 (2008)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 6-7/2551 (Dated 8th July B.E. 2551 (2008)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 8/2551 (Dated 8th July B.E. 2551 (2008)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 9/2551 -- (Dated 9th July B.E. 2551 (2008)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 10/2551 (Dated 22nd July B.E. 2551 (2008)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 11/2551 (Dated 5th August B.E. 2551 (2008)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 12-13/2551 (Dated 9th September B.E. 2551 (2008))Summary of the Constitutional Court Ruling No. 14/2551 (Dated 29th September B.E. 2551 (2008)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 15/2551 (Dated 22nd October B.E. 2551 (2008)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 16/2551 (Dated 6th November B.E. 2551 (2008)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 17/2551 (Dated 6th November B.E. 2551 (2008)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 18/2551 (Dated 2nd December B.E. 2551 (2008)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 19/2551 (Dated 2nd December B.E. 2551 (2008)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 20/2551 (Dated 2nd December B.E. 2551 (2008)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 21-23/2551 (Dated 26th December B.E. 2551 (2008)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 24-25/2551 (Dated 26th December B.E. 2551 (2008)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 26-27/2551 (Dated 26th December B.E. 2551 (2008))สรุปคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2551 -- คำวินิจฉัยที่ 1/2551 (วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551) -- คำวินิจฉัยที่ 2/2551 (วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551) -- คำวินิจฉัยที่ 3/2551 (วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551) -- คำวินิจฉัยที่ 4/2551 (วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551) -- คำวินิจฉัยที่ 5/2551 (วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551) -- คำวินิจฉัยที่ 6-7/2551 (วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2551) -- คำวินิจฉัยที่ 8/2551 (วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2551) -- คำวินิจฉัยที่ 9/2551 (วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2551) -- คำวินิจฉัยที่ 10/2551 (วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2551) -- คำวินิจฉัยที่ 11/2551 (วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2551) -- คำวินิจฉัยที่ 12-13/2551 (วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2551) -- คำวินิจฉัยที่ 14/2551 (วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2551) -- คำวินิจฉัยที่ 15/2551 (วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2551) -- คำวินิจฉัยที่ 16/2551 (วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551) -- คำวินิจฉัยที่ 17/2551 (วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551) -- คำวินิจฉัยที่ 18/2551 (วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551) -- คำวินิจฉัยที่ 19/2551 (วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551) -- คำวินิจฉัยที่ 20/2551 (วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551) -- คำวินิจฉัยที่ 21-23/2551 (วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2551) -- คำวินิจฉัยที่ 24-25/2551 (วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2551) -- คำวินิจฉัยที่ 26-27/2551 (วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2551).
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2620.ก49 2553ข (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012343274
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2620.ก49 2553ข (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013857413
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks KPT2620.ก49 2553ข (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013875910
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2620.ก49 2553ข (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013857405
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2620.ก49 2553ข (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013857397
รายการจองทั้งหมด: 0

เนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย.

Summaries of the Constitutional Court Rulings for Year 2008 -- Summary of the Constitutional Ruling No. 1/2551 (Dated 14th February B.E. 2551 (2008)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 2/2551 (Dated 19th February B.E. 2551 (2008)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 3/2551 (Dated 19th February B.E. 2551 (2008)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 4/2551 (Dated 19th February B.E. 2551 (2008)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 5/2551 (Dated 30th June B.E. 2551 (2008)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 6-7/2551 (Dated 8th July B.E. 2551 (2008)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 8/2551 (Dated 8th July B.E. 2551 (2008)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 9/2551 -- (Dated 9th July B.E. 2551 (2008)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 10/2551 (Dated 22nd July B.E. 2551 (2008)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 11/2551 (Dated 5th August B.E. 2551 (2008)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 12-13/2551 (Dated 9th September B.E. 2551 (2008))

Summary of the Constitutional Court Ruling No. 14/2551 (Dated 29th September B.E. 2551 (2008)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 15/2551 (Dated 22nd October B.E. 2551 (2008)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 16/2551 (Dated 6th November B.E. 2551 (2008)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 17/2551 (Dated 6th November B.E. 2551 (2008)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 18/2551 (Dated 2nd December B.E. 2551 (2008)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 19/2551 (Dated 2nd December B.E. 2551 (2008)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 20/2551 (Dated 2nd December B.E. 2551 (2008)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 21-23/2551 (Dated 26th December B.E. 2551 (2008)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 24-25/2551 (Dated 26th December B.E. 2551 (2008)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 26-27/2551 (Dated 26th December B.E. 2551 (2008))

สรุปคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2551 -- คำวินิจฉัยที่ 1/2551 (วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551) -- คำวินิจฉัยที่ 2/2551 (วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551) -- คำวินิจฉัยที่ 3/2551 (วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551) -- คำวินิจฉัยที่ 4/2551 (วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551) -- คำวินิจฉัยที่ 5/2551 (วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551) -- คำวินิจฉัยที่ 6-7/2551 (วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2551) -- คำวินิจฉัยที่ 8/2551 (วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2551) -- คำวินิจฉัยที่ 9/2551 (วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2551) -- คำวินิจฉัยที่ 10/2551 (วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2551) -- คำวินิจฉัยที่ 11/2551 (วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2551) -- คำวินิจฉัยที่ 12-13/2551 (วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2551) -- คำวินิจฉัยที่ 14/2551 (วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2551) -- คำวินิจฉัยที่ 15/2551 (วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2551) -- คำวินิจฉัยที่ 16/2551 (วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551) -- คำวินิจฉัยที่ 17/2551 (วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551) -- คำวินิจฉัยที่ 18/2551 (วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551) -- คำวินิจฉัยที่ 19/2551 (วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551) -- คำวินิจฉัยที่ 20/2551 (วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551) -- คำวินิจฉัยที่ 21-23/2551 (วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2551) -- คำวินิจฉัยที่ 24-25/2551 (วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2551) -- คำวินิจฉัยที่ 26-27/2551 (วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2551).

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544