คู่มือการจัดระดับการกำกับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี = Good governance rating / จัดทำโดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ; คณะผู้จัดทำ วรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา สุทธปรีดา ... [และคนอื่น ๆ].  (Text) (Text)

วรรณพร สุทธปรีดา | สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
Call no.: JQ1745 .ค723 2552Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2552 [2009]Edition: พิมพ์ครั้งแรกDescription: 156 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)Notes: มีซีดี-รอม 1 แผ่นประกอบ. เก็บที่วัสดุลักษณะพิเศษ.ISBN: 9786167145136Other title: Good governance rating [Parallel title]Subject(s): การบริหารรัฐกิจ -- ไทยการควบคุมการบริหารองค์การ -- ไทยส่วนราชการ -- ไทย -- การจัดการLOC classification: JQ1745 | .ค723 2552
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Accompanying Material (General) Accompanying Material (General) Pridi Banomyong Library
Accompanying Materials Circulation Counter JQ1745 .ค723 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013870515
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1745 .ค723 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013870507
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JQ1745 .ค723 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013870523
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
JQ1745 .ค635 ปัญหาบ้านเมือง วิกฤตหลังวิกฤต / JQ1745 .ค637 2551 เริ่มต้น (การเมือง) ใหม่ / JQ1745 .ค723 2552 คู่มือการจัดระดับการกำกับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี = JQ1745 .ค723 2552 คู่มือการจัดระดับการกำกับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี = JQ1745 .ค726 คู่มือการดำเนินการจัดระบบบริการสำหรับงานที่มีความเชื่อมโยงหลายส่วนราชการ / JQ1745 .ค728 คู่มือการวางแผนและบริหารโครงการสำหรับส่วนราชการ / JQ1745 .ค746 2548 คู่มือแนวทางการดำเนินการในการบริการที่อำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน /

มีซีดี-รอม 1 แผ่นประกอบ. เก็บที่วัสดุลักษณะพิเศษ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544