บทบาทของฝ่ายปกครองในการรักษาสถานการณ์ดูแลบ้านเมือง : กรณีการก่อจลาจลเผาศาลากลางจังหวัด / สมาคมนักปกครองแห่งประเทศไทย.  (Text) (Text)

สมาคมนักปกครองแห่งประเทศไทย
Call no.: KPT2735 .บ336 2554Publication: [กรุงเทพฯ] : สมาคม, [2554] [2011]Description: 198 หน้าSubject(s): การกระทำในทางปกครอง -- ไทยการปกครองท้องถิ่น -- ไทยLOC classification: KPT2735 | .บ336 2554
Contents:ภาค 1 ความเป็นมา -- ภาค 2 ข้อมูลประกอบการศึกษา -- 1 การสั่งการของกระทรวงมหาดไทย -- 2 อำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดในการแก้ไขปัญหาและรักษาความสงบเรียบร้อย -- 3 ข้อมูลรายจังหวัดโดยมีพื้นฐานที่ได้รับจากจังหวัด จากการลงพื้นที่ และที่ได้จากการสัมภาษณ์จังหวัดที่เชิญมาให้ข้อมูล ณ สมาคมนักปกครองฯ -- ภาค 3 ส่วนวิเคราะห์ -- 1 สภาพพื้นฐานของจังหวัด -- 2 ยุทธศาสตร์ นโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย -- 3 ยุทธศาสตร์การดำเนินการของจังหวัด -- 4 ภาวะผู้นำของผู้ว่าราชการจังหวัด -- 5 ความร่วมมือของฝ่ายปกครอง -- 6 ความร่วมมือของส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ -- 7 ความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -- 8 ความร่วมมือของนักการเมือง -- 9 ความร่วมมือของประชาชน -- 10 สรุปผลการวิเคราะห์ -- 11 บทส่งท้าย.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks KPT2735 .บ336 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013881181
รายการจองทั้งหมด: 0

ภาค 1 ความเป็นมา -- ภาค 2 ข้อมูลประกอบการศึกษา -- 1 การสั่งการของกระทรวงมหาดไทย -- 2 อำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดในการแก้ไขปัญหาและรักษาความสงบเรียบร้อย -- 3 ข้อมูลรายจังหวัดโดยมีพื้นฐานที่ได้รับจากจังหวัด จากการลงพื้นที่ และที่ได้จากการสัมภาษณ์จังหวัดที่เชิญมาให้ข้อมูล ณ สมาคมนักปกครองฯ -- ภาค 3 ส่วนวิเคราะห์ -- 1 สภาพพื้นฐานของจังหวัด -- 2 ยุทธศาสตร์ นโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย -- 3 ยุทธศาสตร์การดำเนินการของจังหวัด -- 4 ภาวะผู้นำของผู้ว่าราชการจังหวัด -- 5 ความร่วมมือของฝ่ายปกครอง -- 6 ความร่วมมือของส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ -- 7 ความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -- 8 ความร่วมมือของนักการเมือง -- 9 ความร่วมมือของประชาชน -- 10 สรุปผลการวิเคราะห์ -- 11 บทส่งท้าย.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544