ตำนานใหม่ของขบวนการเสรีไทย : เรื่องราวของการต่อสู้เพื่อเอกราช สันติภาพ และประชาธิปไตยอย่างแท้จริง / โดย พ.ท. สรศักดิ์ งามขจรกุลกิจ.  (Text) (Text)

สรศักดิ์ งามขจรกุลกิจ, 2503-
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันเอเชียศึกษา
Call no.: DS583 .ส455 2555Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555 [2012]Description: viii, ก-ถ, 422 หน้าISBN: 9786165515399Subject(s): เสรีไทยไทย -- การเมืองและการปกครอง -- 2475-2499LOC classification: DS583 | .ส455 2555
Contents:ภาคที่ 1 -- บทที่ 1 บทนำ -- ภาคที่ 2 -- บทที่ 2 การทำความเข้าใจขบวนการเสรีไทยอย่างคนเข้าใจ -- ภาคที่ 3 "ถิ่นกำเนิด" ของขบวนการเสรีไทย : ปัญหาการเมืองไทยหลัง พ.ศ. 2475 และการก่อตัวของ "ระบอบพิบูลสงคราม" -- บทที่ 3 ความไร้เสถียรภาพของระบอบใหม่ : ความขัดแย้งและปัญหาภายในของกลุ่มผู้นำ -- บทที่ 4 "ระบอบพิบูลสงคราม" : บทบาททหารกับการปกป้องประชาธิปไตยและชาติในยามสงคราม -- บทที่ 5 การต่อสู้ทางการเมืองของกลุ่มผู้นำอีสาน : ปฏิกิริยาและข้อเรียกร้องของคนชายขอบต่อรัฐบาลกรุงเทพ -- บทที่ 6 ความขัดแย้งภายในกลุ่มผู้นำระบอบใหม่ : ในหมู่มิตรมีศัตรูและในหมู่ศัตรูก็มีมิตร -- ภาคที่ 4 การต่อต้าน "ระบอบพิบูลสงคราม" ในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง : ชัยชนะยกแรกของขบวนการเสรีไทย -- บทที่ 7 การปรับตัวของระบอบพิบูลสงคราม : ยุทธศาสตร์และยุทธวิธีของผู้นำทหาร -- บทที่ 8 การต่อต้านระบอบพิบูลสงครามและญี่ปุ่นผู้รุกราน : ยุทธศาสตร์และยุทธวิธีของพวกกลุ่มอำนาจเก่านิยมเจ้า -- บทที่ 9 การต่อต้านภายในกลุ่มผู้นำระบอบใหม่ : ยุทธศาสตร์และยุทธวิธีของฝ่ายนายปรีดี พนมยงค์ -- ภาคที่ 5 การขึ้นมามีอำนาจของขบวนการเสรีไทย : การแข่งขันและความล้มเหลวในระบบพรรคการเมือง -- บทที่ 10 การขึ้นมามีอำนาจของฝ่ายนายปรีดี พนมยงค์ : การแก้ไขปัญหาเอกราชและการริเริ่มการปฏิรูปการเมือง -- บทที่ 11 การเมืองในระบอบรัฐสภา : การแข่งขันและการแตกหักภายในขบวนการเสรีไทย -- บทที่ 12 การต่อต้านจากฝ่ายพรรคประชาธิปัตย์ : การปลุกระดมทหารและการผนึกกำลังของพลังอนุรักษ์นิยม -- ภาคที่ 6 การสลายตัวของขบวนการเสรีไทย : รัฐประหาร 2490 กับการก่อตัวของ "ระบอบพิบูลสงคราม 2" -- บทที่ 13 การหวนกลับมามีอำนาจของจอมพล ป. พิบูลสงคราม : การคืนชีพของ "ระบอบเผด็จการทหาร" -- บทที่ 14 การต่อต้านทางกำลังจากฝ่ายนายปรีดี พนงยงค์ : ความล้มเหลวและการถูกปราบปรามอย่างรุนแรง -- ภาคที่ 7 -- บทที่ 15 บทสรุป.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
    Average rating: 0.0 (0 votes)
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ หนังสืออ่านประกอบรายวิชา
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books Charnvit Kasetsiri Room DS583 .ส455 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 31/01/2021 31379014769658
Reserve Book (3 Days) Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reserve Books Circulation Counter DS583 .ส455 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013887238

การเมืองการปกครองไทย

Reserve Book (3 Days) Reserve Book (3 Days) Pridi Banomyong Library
Reserve Books DS583 .ส455 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 30/11/2020 31379013887220

การเมืองการปกครองไทย

รายการจองทั้งหมด: 0

ภาคที่ 1 -- บทที่ 1 บทนำ -- ภาคที่ 2 -- บทที่ 2 การทำความเข้าใจขบวนการเสรีไทยอย่างคนเข้าใจ -- ภาคที่ 3 "ถิ่นกำเนิด" ของขบวนการเสรีไทย : ปัญหาการเมืองไทยหลัง พ.ศ. 2475 และการก่อตัวของ "ระบอบพิบูลสงคราม" -- บทที่ 3 ความไร้เสถียรภาพของระบอบใหม่ : ความขัดแย้งและปัญหาภายในของกลุ่มผู้นำ -- บทที่ 4 "ระบอบพิบูลสงคราม" : บทบาททหารกับการปกป้องประชาธิปไตยและชาติในยามสงคราม -- บทที่ 5 การต่อสู้ทางการเมืองของกลุ่มผู้นำอีสาน : ปฏิกิริยาและข้อเรียกร้องของคนชายขอบต่อรัฐบาลกรุงเทพ -- บทที่ 6 ความขัดแย้งภายในกลุ่มผู้นำระบอบใหม่ : ในหมู่มิตรมีศัตรูและในหมู่ศัตรูก็มีมิตร -- ภาคที่ 4 การต่อต้าน "ระบอบพิบูลสงคราม" ในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง : ชัยชนะยกแรกของขบวนการเสรีไทย -- บทที่ 7 การปรับตัวของระบอบพิบูลสงคราม : ยุทธศาสตร์และยุทธวิธีของผู้นำทหาร -- บทที่ 8 การต่อต้านระบอบพิบูลสงครามและญี่ปุ่นผู้รุกราน : ยุทธศาสตร์และยุทธวิธีของพวกกลุ่มอำนาจเก่านิยมเจ้า -- บทที่ 9 การต่อต้านภายในกลุ่มผู้นำระบอบใหม่ : ยุทธศาสตร์และยุทธวิธีของฝ่ายนายปรีดี พนมยงค์ -- ภาคที่ 5 การขึ้นมามีอำนาจของขบวนการเสรีไทย : การแข่งขันและความล้มเหลวในระบบพรรคการเมือง -- บทที่ 10 การขึ้นมามีอำนาจของฝ่ายนายปรีดี พนมยงค์ : การแก้ไขปัญหาเอกราชและการริเริ่มการปฏิรูปการเมือง -- บทที่ 11 การเมืองในระบอบรัฐสภา : การแข่งขันและการแตกหักภายในขบวนการเสรีไทย -- บทที่ 12 การต่อต้านจากฝ่ายพรรคประชาธิปัตย์ : การปลุกระดมทหารและการผนึกกำลังของพลังอนุรักษ์นิยม -- ภาคที่ 6 การสลายตัวของขบวนการเสรีไทย : รัฐประหาร 2490 กับการก่อตัวของ "ระบอบพิบูลสงคราม 2" -- บทที่ 13 การหวนกลับมามีอำนาจของจอมพล ป. พิบูลสงคราม : การคืนชีพของ "ระบอบเผด็จการทหาร" -- บทที่ 14 การต่อต้านทางกำลังจากฝ่ายนายปรีดี พนงยงค์ : ความล้มเหลวและการถูกปราบปรามอย่างรุนแรง -- ภาคที่ 7 -- บทที่ 15 บทสรุป.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544