คู่มือการศึกษาวิธีการชั่วคราวและการบังคับคดีแพ่ง = Provisional measures and civil execution / เอื้อน ขุนแก้ว.  (Text) (Text)

เอื้อน ขุนแก้ว
Call no.: KPT1728 .อ83 2556Publication: [กรุงเทพฯ] : บริษัท กรุงสยาม พับลิชชิ่ง จำกัด, 2556 [2013]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, (แก้ไขเพิ่มเติม)Description: 401 หน้า : ภาพประกอบNotes: แก้ไขเพิ่มเติมจาก: คู่มือการศึกษาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 4 : ว่าด้วยวิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาและการบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง.ISBN: 9786163214379Other title: วิธีการชั่วคราวและการบังคับคดีแพ่ง [Portion of title] | Provisional measures and civil execution [Parallel title]Subject(s): วิธีการก่อนพิจารณาและตัดสินคดี -- ไทยวิธีพิจารณาความแพ่ง -- ไทยLOC classification: KPT1728 | .อ83 2556
Contents:ส่วนที่ 1 วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา -- บทที่ 1 จำเลยขอให้โจทก์วางเงินหรือหาประกัน -- บทที่ 2 โจทก์ขอคุ้มครองชั่วคราว -- บทที่ 3 คำขอในเหตุฉุกเฉิน -- บทที่ 4 กระบวนพิจารณาภายหลังศาลมีคำสั่งตามวิธีการชั่วคราว -- บทที่ 5 คู่ความขอคุ้มครองประโยชน์ -- ส่วนที่ 2 การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง -- บทที่ 6 การบังคับคดี -- บทที่ 7 การประกันในศาล -- บทที่ 8 เจ้าพนักงานบังคับคดี -- บทที่ 9 ผู้มีส่วนได้เสีย -- บทที่ 10 การยึดและอายัด -- บทที่ 11 การบังคับคดี ขับไล่ รื้อถอน -- บทที่ 12 การบังคับคดีจับกุมและกักขัง -- ส่วนที่ 3 การคุ้มครองสิทธิบุคคลภายนอก -- บทที่ 13 การร้องสอดชั้นบังคับคดี -- บทที่ 14 การขอกันส่วน -- บทที่ 15 การร้องขัดทรัพย์ -- บทที่ 16 การขอรับชำระหนี้บุริมสิทธิ -- บทที่ 17 การขอเฉลี่ยทรัพย์ -- ส่วนที่ 4 กระบวนพิจารณาอื่น ๆ -- บทที่ 18 การงดการบังคับคดี -- บทที่ 19 การถอนการบังคับคดี -- บทที่ 20 การขายทอดตลาด -- บทที่ 21 การเพิกถอนการบังคับคดี -- บทที่ 22 การจ่ายเงิน -- บทที่ 23 ศาลที่มีอำนาจบังคับคดี -- ส่วนที่ 5 ตัวอย่างข้อสอบและธงคำตอบ เรียงตามกระบวนพิจารณา.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT1728 .อ83 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013886131
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT1728 .อ83 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013886149
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT1728 .อ83 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013886099
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT1728 .อ83 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013886107
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT1728 .อ83 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013886123
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT1728 .อ83 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013886115
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT1728 .อ83 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013886073
รายการจองทั้งหมด: 0

แก้ไขเพิ่มเติมจาก: คู่มือการศึกษาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 4 : ว่าด้วยวิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาและการบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง.

ส่วนที่ 1 วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา -- บทที่ 1 จำเลยขอให้โจทก์วางเงินหรือหาประกัน -- บทที่ 2 โจทก์ขอคุ้มครองชั่วคราว -- บทที่ 3 คำขอในเหตุฉุกเฉิน -- บทที่ 4 กระบวนพิจารณาภายหลังศาลมีคำสั่งตามวิธีการชั่วคราว -- บทที่ 5 คู่ความขอคุ้มครองประโยชน์ -- ส่วนที่ 2 การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง -- บทที่ 6 การบังคับคดี -- บทที่ 7 การประกันในศาล -- บทที่ 8 เจ้าพนักงานบังคับคดี -- บทที่ 9 ผู้มีส่วนได้เสีย -- บทที่ 10 การยึดและอายัด -- บทที่ 11 การบังคับคดี ขับไล่ รื้อถอน -- บทที่ 12 การบังคับคดีจับกุมและกักขัง -- ส่วนที่ 3 การคุ้มครองสิทธิบุคคลภายนอก -- บทที่ 13 การร้องสอดชั้นบังคับคดี -- บทที่ 14 การขอกันส่วน -- บทที่ 15 การร้องขัดทรัพย์ -- บทที่ 16 การขอรับชำระหนี้บุริมสิทธิ -- บทที่ 17 การขอเฉลี่ยทรัพย์ -- ส่วนที่ 4 กระบวนพิจารณาอื่น ๆ -- บทที่ 18 การงดการบังคับคดี -- บทที่ 19 การถอนการบังคับคดี -- บทที่ 20 การขายทอดตลาด -- บทที่ 21 การเพิกถอนการบังคับคดี -- บทที่ 22 การจ่ายเงิน -- บทที่ 23 ศาลที่มีอำนาจบังคับคดี -- ส่วนที่ 5 ตัวอย่างข้อสอบและธงคำตอบ เรียงตามกระบวนพิจารณา.

Auen Kunkaew

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544