หลักกฎหมายหุ้นส่วนและบริษัท = Principle of law : partnerships and companies / พินิจ ทิพย์มณี.  (Text) (Text)

พินิจ ทิพย์มณี
Call no.: KPT1045 .พ638 2555Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2555 [2012]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7, แก้ไขเพิ่มเติมDescription: 310 หน้าISBN: 9786162691324Other title: Principle of law : partnerships and companies [Parallel title] | Principle of law : share and company laws [Other title]Subject(s): หุ้นส่วน -- ไทยกฎหมายบริษัท -- ไทยLOC classification: KPT1045 | .พ638 2555
Contents:หุ้นส่วน -- บทที่ 1 ลักษณะของห้างหุ้นส่วนและบริษัท -- บทที่ 2 การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท -- บทที่ 3 ห้างหุ้นส่วนสามัญ -- บทที่ 4 ความเกี่ยวพันระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนด้วยกันเอง -- บทที่ 5 ความเกี่ยวพันระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนกับบุคคลภายนอก -- บทที่ 6 การเลิกห้างหุ้นส่วนสามัญ -- บทที่ 7 การชำระบัญชีห้างหุ้นส่วนสามัญ (ไม่จดทะเบียน) -- บทที่ 8 ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล -- บทที่ 9 การควบห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลเข้าด้วยกัน -- บทที่ 10 ห้างหุ้นส่วนจำกัด -- บริษัท -- บทที่ 1 สภาพและการจัดตั้งบริษัทจำกัด -- บทที่ 2 หุ้นและผู้ถือหุ้น -- บทที่ 3 วิธีจัดการบริษัทจำกัด -- บทที่ 4 การสอบบัญชี บัญชีงบดุล เงินปันผล และเงินทุนสำรอง -- บทที่ 5 การเพิ่มทุนและการลดทุน -- บทที่ 6 การเลิกบริษัทและการชำระบัญชี -- บทที่ 7 การควบบริษัทเข้าด้วยกัน -- บทที่ 8 การแปรสภาพห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนและห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นบริษัทจำกัด -- บทที่ 9 การถอนทะเบียนห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด และบริษัทร้าง -- บทที่ 10 เปรียบเทียบข้อแตกต่างของบริษัทมหาชนจำกัดและบริษัทจำกัด.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT1045 .พ638 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012342193
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT1045 .พ638 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 01/06/2021 31379013895140
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT1045 .พ638 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013895132
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT1045 .พ638 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013895157
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT1045 .พ638 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013895116
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT1045 .พ638 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013895108
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT1045 .พ638 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013895090
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT1045 .พ638 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013895124
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT1045 .พ638 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013895082
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT1045 .พ638 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013895058
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT1045 .พ638 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013895033
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT1045 .พ638 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013895066
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT1045 .พ638 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013895074
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT1045 .พ638 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/08/2021 31379013895041
รายการจองทั้งหมด: 0

หุ้นส่วน -- บทที่ 1 ลักษณะของห้างหุ้นส่วนและบริษัท -- บทที่ 2 การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท -- บทที่ 3 ห้างหุ้นส่วนสามัญ -- บทที่ 4 ความเกี่ยวพันระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนด้วยกันเอง -- บทที่ 5 ความเกี่ยวพันระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนกับบุคคลภายนอก -- บทที่ 6 การเลิกห้างหุ้นส่วนสามัญ -- บทที่ 7 การชำระบัญชีห้างหุ้นส่วนสามัญ (ไม่จดทะเบียน) -- บทที่ 8 ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล -- บทที่ 9 การควบห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลเข้าด้วยกัน -- บทที่ 10 ห้างหุ้นส่วนจำกัด -- บริษัท -- บทที่ 1 สภาพและการจัดตั้งบริษัทจำกัด -- บทที่ 2 หุ้นและผู้ถือหุ้น -- บทที่ 3 วิธีจัดการบริษัทจำกัด -- บทที่ 4 การสอบบัญชี บัญชีงบดุล เงินปันผล และเงินทุนสำรอง -- บทที่ 5 การเพิ่มทุนและการลดทุน -- บทที่ 6 การเลิกบริษัทและการชำระบัญชี -- บทที่ 7 การควบบริษัทเข้าด้วยกัน -- บทที่ 8 การแปรสภาพห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนและห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นบริษัทจำกัด -- บทที่ 9 การถอนทะเบียนห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด และบริษัทร้าง -- บทที่ 10 เปรียบเทียบข้อแตกต่างของบริษัทมหาชนจำกัดและบริษัทจำกัด.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544