คำอธิบายยืม ฝากทรัพย์ / ไผทชิต เอกจริยกร.  (Text) (Text)

ไผทชิต เอกจริยกร, 2501-
Call no.: KPT890 .ผ932 2555Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2555 [2012]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 12, แก้ไขเพิ่มเติมDescription: 288 หน้าNotes: มีเอกสารฉบับเต็ม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องสมุดISBN: 9786162691225Subject(s): การกู้ยืม -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยการฝากทรัพย์ (กฎหมาย) -- ไทยLOC classification: KPT890 | .ผ932 2555
Contents:ยืม = Loan -- บททั่วไป -- ความหมายของสัญญายืม -- ลักษณะของสัญญายืม -- สัญญาจะให้ยืมมีได้หรือไม่ -- สัญญายืมใช้คงรูป = Loan for use -- ยืมใช้สิ้นเปลือง = Loan for consumption -- การกู้ยืมเงิน = Loan of money -- ฝากทรัพย์ = Deposit -- บททั่วไป -- ความหมายและสาระสำคัญของสัญญาฝากทรัพย์ -- ความแตกต่างระหว่างสัญญาฝากทรัพย์กับสัญญาอื่น ๆ -- หน้าที่ของผู้รับฝาก -- หน้าที่ของผู้ฝาก -- ความระงับของสัญญาฝากทรัพย์ -- อายุความ -- วิธีเฉพาะการฝากเงิน -- วิธีเฉพาะสำหรับเจ้าสำนักโรงแรม -- ภาคผนวก -- พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พุทธศักราช 2475 -- พระราชบัญญัติดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน พ.ศ. 2523.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT890 .ผ932 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012342060
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT890 .ผ932 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013894549
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT890 .ผ932 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013894564
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT890 .ผ932 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013894556
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT890 .ผ932 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013894523
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT890 .ผ932 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013894507
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT890 .ผ932 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 04/02/2022 31379013894515
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT890 .ผ932 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 04/02/2022 31379013894531
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT890 .ผ932 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013894440
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT890 .ผ932 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013894499
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT890 .ผ932 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013894473
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT890 .ผ932 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013894481
รายการจองทั้งหมด: 0

มีเอกสารฉบับเต็ม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องสมุด

ยืม = Loan -- บททั่วไป -- ความหมายของสัญญายืม -- ลักษณะของสัญญายืม -- สัญญาจะให้ยืมมีได้หรือไม่ -- สัญญายืมใช้คงรูป = Loan for use -- ยืมใช้สิ้นเปลือง = Loan for consumption -- การกู้ยืมเงิน = Loan of money -- ฝากทรัพย์ = Deposit -- บททั่วไป -- ความหมายและสาระสำคัญของสัญญาฝากทรัพย์ -- ความแตกต่างระหว่างสัญญาฝากทรัพย์กับสัญญาอื่น ๆ -- หน้าที่ของผู้รับฝาก -- หน้าที่ของผู้ฝาก -- ความระงับของสัญญาฝากทรัพย์ -- อายุความ -- วิธีเฉพาะการฝากเงิน -- วิธีเฉพาะสำหรับเจ้าสำนักโรงแรม -- ภาคผนวก -- พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พุทธศักราช 2475 -- พระราชบัญญัติดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน พ.ศ. 2523.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544