คู่มือค่าเช่าบ้านข้าราชการ / รวบรวมโดย คณะกรรมการจัดทำหนังสือเพื่อจำหน่าย [กรมบัญชีกลาง].  (Text) (Text)

กรมบัญชีกลาง. คณะกรรมการจัดทำหนังสือเพื่อจำหน่าย
Call no.: KPT2978.4 .ค74 2553Publication: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ, 2553 [2010]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Description: 267 หน้าISBN: 9789747710441Subject(s): ประโยชน์เกื้อกูลลูกจ้าง -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยไทย -- ข้าราชการและพนักงาน -- สถานภาพทางกฎหมายLOC classification: KPT2978.4 | .ค74 2553
Contents:1 กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง -- 2 คำอธิบายสรุปสาระสำคัญของพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ -- 3 หนังสือเวียน -- 4 หนังสือตอบข้อหารือ.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2978.4 .ค74 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013894804
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2978.4 .ค74 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013894770
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2978.4 .ค74 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013894796
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2978.4 .ค74 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013894788
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT2978.4.ก33 2553 กฎหมายและข้อหารือเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญข้าราชการ : KPT2978.4.ก33 2553 กฎหมายและข้อหารือเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญข้าราชการ : KPT2978.4.ก312546ก4 2547 พระราชบัญญัติสงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2546 พร้อมทั้งประวัติ ความเป็นมา กระบวนการและขั้นตอนในการตราพระราชบัญญัติดังกล่าวของรัฐสภา. KPT2978.4 .ค74 2553 คู่มือค่าเช่าบ้านข้าราชการ / KPT2978.4 .พ464 2552 พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ / KPT2978.4 .พ464 2552 พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ / KPT2978.4 .ร63 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. 2547 พร้อมคำอธิบายและคำถาม-คำตอบ ฉบับแก้ไขปรับปรุง พ.ศ. 2547.

1 กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง -- 2 คำอธิบายสรุปสาระสำคัญของพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ -- 3 หนังสือเวียน -- 4 หนังสือตอบข้อหารือ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544