การโฆษณา = Advertising / องอาจ ปทะวานิช.  (Text) (Text)

องอาจ ปทะวานิช, 2491-
Call no.: HF5823 .อ246 2555Publication: กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2555 [2012]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Description: 264 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9786165084703Other title: Advertising [Parallel title]Subject(s): โฆษณาLOC classification: HF5823 | .อ246 2555
Contents:บทที่ 1 การโฆษณาและความสำคัญของการส่งเสริมการตลาด -- บทที่ 2 กระบวนการสื่อสารทางการตลาด -- บทที่ 3 หน้าที่ ประเภทของการโฆษณา บริษัทตัวแทนโฆษณาและหน่วยงานบริการที่เกี่ยวข้อง -- บทที่ 4 การกำหนดวัตถุประสงค์และงบประมาณการโฆษณา -- บทที่ 5 การบริหารการโฆษณา และแผนการโฆษณา -- บทที่ 6 กลยุทธ์การสร้างสรรค์งานโฆษณาและยุทธวิธีการสร้างสรรค์ -- บทที่ 7 การวางแผนและกลยุทธ์สื่อโฆษณา -- บทที่ 8 การประเมินผลสื่อ ข้อมูลสื่อและการซื้อสื่อโฆษณา -- บทที่ 9 การวัดประสิทธิผลของการโฆษณา -- บทที่ 10 การตลาดทางตรงและการโฆษณาองค์การ -- บทที่ 11 สิ่งแวดล้อม จรรยาบรรณและบทบาทของรัฐต่อการควบคุมการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย -- ภาคผนวก ก สิทธิของผู้บริโภค -- ภาคผนวก ข กฎกระทรวงฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2534) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 -- ภาคผนวก ค ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา เรื่อง การโฆษณาสินค้าหรือบริการโดยใช้ข้อความโฆษณาที่มีลักษณะเป็นการยืนยันข้อเท็จจริงอันยากแก่การพิสูจน์ -- ภาคผนวก ง Advertising and sales promotion plan outline.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
    Average rating: 0.0 (0 votes)
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HF5823 .อ246 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379013896825
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HF5823 .อ246 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ 31379014320585
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HF5823 .อ246 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ 31379014320577
รายการจองทั้งหมด: 0

บทที่ 1 การโฆษณาและความสำคัญของการส่งเสริมการตลาด -- บทที่ 2 กระบวนการสื่อสารทางการตลาด -- บทที่ 3 หน้าที่ ประเภทของการโฆษณา บริษัทตัวแทนโฆษณาและหน่วยงานบริการที่เกี่ยวข้อง -- บทที่ 4 การกำหนดวัตถุประสงค์และงบประมาณการโฆษณา -- บทที่ 5 การบริหารการโฆษณา และแผนการโฆษณา -- บทที่ 6 กลยุทธ์การสร้างสรรค์งานโฆษณาและยุทธวิธีการสร้างสรรค์ -- บทที่ 7 การวางแผนและกลยุทธ์สื่อโฆษณา -- บทที่ 8 การประเมินผลสื่อ ข้อมูลสื่อและการซื้อสื่อโฆษณา -- บทที่ 9 การวัดประสิทธิผลของการโฆษณา -- บทที่ 10 การตลาดทางตรงและการโฆษณาองค์การ -- บทที่ 11 สิ่งแวดล้อม จรรยาบรรณและบทบาทของรัฐต่อการควบคุมการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย -- ภาคผนวก ก สิทธิของผู้บริโภค -- ภาคผนวก ข กฎกระทรวงฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2534) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 -- ภาคผนวก ค ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา เรื่อง การโฆษณาสินค้าหรือบริการโดยใช้ข้อความโฆษณาที่มีลักษณะเป็นการยืนยันข้อเท็จจริงอันยากแก่การพิสูจน์ -- ภาคผนวก ง Advertising and sales promotion plan outline.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544