กฎหมายปกครองของประเทศในยุโรป / ปิยบุตร แสงกนกกุล.  (Text) (Text)

ปิยบุตร แสงกนกกุล
Call no.: KJC5571 .ป64 2556Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Description: 240 หน้าISBN: 9789744666512Subject(s): กฎหมายปกครอง -- ยุโรปกฎหมายปกครอง -- ฝรั่งเศสกฎหมายปกครอง -- เยอรมันกฎหมายปกครอง -- อังกฤษLOC classification: KJC5571 | .ป64 2556
Contents:ภาค 1 พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของการเมืองการปกครอง การบริหารราชการแผ่นดินและกฎหมายปกครองของประเทศในยุโรป -- บทที่ 1 กฎหมายปกครองของกลุ่มฝรั่งเศส -- 1 กฎหมายปกครองฝรั่งเศส -- 2 กฎหมายปกครองเนเธอร์แลนด์ -- 3 กฎหมายปกครองเบลเยี่ยม -- 4 กฎหมายปกครองอิตาลี -- 5 กฎหมายปกครองกรีซ -- บทที่ 2 กฎหมายปกครองของกลุ่มเยอรมัน -- 1 กฎหมายปกครองเยอรมัน -- 2 กฎหมายปกครองออสเตรีย -- 3 กฎหมายปกครองสวิตเซอร์แลนด์ -- 4 กฎหมายปกครองโปแลนด์ -- บทที่ 3 กฎหมายปกครองของกลุ่มกึงฝรั่งเศสกึ่งเยอรมัน -- 1 กฎหมายปกครองสเปน -- 2 กฎหมายปกครองโปรตุเกส -- 3 กฎหมายปกครองสวีเดน -- 4 กฎหมายปกครองฟินแลนด์ -- บทที่ 4 กฎหมายปกครองของกลุ่มอังกฤษ -- 1 กฎหมายปกครองอังกฤษ -- 2 กฎหมายปกครองไอร์แลนด์ -- 3 กฎหมายปกครองเดนมาร์ก -- ภาค 2 หลักการพื้นฐานของกฎหมายปกครอง -- บทที่ 1 หลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำทางปกครอง -- 1 หลักไม่มีกฎหมาย ไม่มีอำนาจ -- 2 หลักการกระทำทางปกครองต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย -- บทที่ 2 หลักความมั่นคงแห่งนิติฐานะและหลักการคุ้มครองความเชื่อถือไว้วางใจ -- 1 เนื้อหาของหลักความมั่นคงแห่งนิติฐานะและหลักการคุ้มครองความเชื่อถือไว้วางใจ -- 2 หลักความมั่นคงแห่งนิติฐานะและหลักการคุ้มครองความเชื่อถือไว้วางใจในระบบกฎหมายปกครองของประเทศในยุโรป -- บทที่ 3 หลักความพอสมควรแก่เหตุ1 หลักความพอสมควรแก่เหตุในระบบกฎหมายของกลุ่มประเทศเยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ ออสเตรีย -- 2 หลักความพอสมควรแก่เหตุในระบบกฎหมายของกลุ่มประเทศฝรั่งเศส อิตาลี สเปน -- 3 หลักความพอสมควรแก่เหตุในระบบกฎหมายของกลุ่มประเทศอังกฤษ -- ภาค 3 คดีเพิกถอนคำสั่งทางปกครองหรือกฎ -- บทที่ 1 คดีเพิกถอนคำสั่งทางปกครองหรือกฎในรูปแบบฝรั่งเศส -- 1 คำฟ้องขอเพิกถอนคำสั่งทางปกครองหรือกฎหรือที่เรียกว่า "Recours pour exces de pouvoir" ในระบบกฎหมายฝรั่งเศส -- 2 คดีฟ้องขอเพิกถอนคำสั่งทางปกครองหรือกฎในระบบกฎหมายปกครองของประเทศที่รับอิทธิพลมาจากระบบกฎหมายฝรั่งเศส -- บทที่ 2 คดีเพิกถอนคำสั่งทางปกครองหรือขอให้สั่งให้ฝ่ายปกครองออกคำสั่งทางปกครองในรูปแบบเยอรมัน -- 1 คดีฟ้องขอเพิกถอนคำสั่งทางปกครองและคดีฟ้องกรณีฝ่ายปกครองละเลยหน้าที่ไม่ออกคำสั่งทางปกครองในระบบกฎหมายเยอรมัน -- 2 คดีฟ้องขอเพิกถอนคำสั่งทางปกครองและคดีฟ้องกรณีฝ่ายปกครองละเลยหน้าที่ไม่ออกคำสั่งทางปกครองในระบบกฎหมายปกครองของประเทศที่รับอิทธิพลมาจากเยอรมัน -- บทที่ 3 คดีเพิกถอนคำสั่งทางปกครองหรือกฎในรูปแบบอังกฤษ -- 1 คดีฟ้องขอให้ศาลตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำทางปกครองในระบบกฎหมายอังกฤษ -- 2 คดีฟ้องขอให้ศาลตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำทางปกครองในระบบกฎหมายไอร์แลนด์ -- สรุป.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ หนังสืออ่านประกอบรายวิชา
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KJC5571 .ป64 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/05/2022 31379013907879

ปก.223 ระบบกฎหมายและระบบยุติธรรมของไทย ภาคการศึกษาที่ 2

Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KJC5571 .ป64 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013907887

ปก.223 ระบบกฎหมายและระบบยุติธรรมของไทย ภาคการศึกษาที่ 2

Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KJC5571 .ป64 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013907853

ปก.223 ระบบกฎหมายและระบบยุติธรรมของไทย ภาคการศึกษาที่ 2

Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KJC5571 .ป64 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013907846

ปก.223 ระบบกฎหมายและระบบยุติธรรมของไทย ภาคการศึกษาที่ 2

Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KJC5571 .ป64 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/05/2022 31379013907911

ปก.223 ระบบกฎหมายและระบบยุติธรรมของไทย ภาคการศึกษาที่ 2

Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KJC5571 .ป64 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013907820

ปก.223 ระบบกฎหมายและระบบยุติธรรมของไทย ภาคการศึกษาที่ 2

Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KJC5571 .ป64 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013907903

ปก.223 ระบบกฎหมายและระบบยุติธรรมของไทย ภาคการศึกษาที่ 2

Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KJC5571 .ป64 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013907838

ปก.223 ระบบกฎหมายและระบบยุติธรรมของไทย ภาคการศึกษาที่ 2

Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KJC5571 .ป64 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013907861

ปก.223 ระบบกฎหมายและระบบยุติธรรมของไทย ภาคการศึกษาที่ 2

Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KJC5571 .ป64 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/05/2022 31379013907895

ปก.223 ระบบกฎหมายและระบบยุติธรรมของไทย ภาคการศึกษาที่ 2

Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KJC5571 .ป64 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 31/05/2022 31379013907770
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KJC5571 .ป64 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013907788
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KJC5571 .ป64 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013907762
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KJC5571 .ป64 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 31/05/2022 31379013907747
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KJC5571 .ป64 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 04/01/2022 31379013907721
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KJC5571 .ป64 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013907804
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books KJC5571 .ป64 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379013907754
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KJC5571 .ป64 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013907796
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KJC5571 .ป64 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013907812
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books KJC5571 .ป64 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/05/2022 31379014398466
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KJC5571 .ป64 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/05/2022 31379013907663
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KJC5571 .ป64 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/05/2022 31379013907630
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KJC5571 .ป64 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/05/2022 31379013907705
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KJC5571 .ป64 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/05/2022 31379013907655
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KJC5571 .ป64 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/05/2022 31379013907622
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KJC5571 .ป64 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/05/2022 31379013907689
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KJC5571 .ป64 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/05/2022 31379013907648
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KJC5571 .ป64 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/05/2022 31379013907713
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KJC5571 .ป64 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/05/2022 31379013907697
รายการจองทั้งหมด: 0

ภาค 1 พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของการเมืองการปกครอง การบริหารราชการแผ่นดินและกฎหมายปกครองของประเทศในยุโรป -- บทที่ 1 กฎหมายปกครองของกลุ่มฝรั่งเศส -- 1 กฎหมายปกครองฝรั่งเศส -- 2 กฎหมายปกครองเนเธอร์แลนด์ -- 3 กฎหมายปกครองเบลเยี่ยม -- 4 กฎหมายปกครองอิตาลี -- 5 กฎหมายปกครองกรีซ -- บทที่ 2 กฎหมายปกครองของกลุ่มเยอรมัน -- 1 กฎหมายปกครองเยอรมัน -- 2 กฎหมายปกครองออสเตรีย -- 3 กฎหมายปกครองสวิตเซอร์แลนด์ -- 4 กฎหมายปกครองโปแลนด์ -- บทที่ 3 กฎหมายปกครองของกลุ่มกึงฝรั่งเศสกึ่งเยอรมัน -- 1 กฎหมายปกครองสเปน -- 2 กฎหมายปกครองโปรตุเกส -- 3 กฎหมายปกครองสวีเดน -- 4 กฎหมายปกครองฟินแลนด์ -- บทที่ 4 กฎหมายปกครองของกลุ่มอังกฤษ -- 1 กฎหมายปกครองอังกฤษ -- 2 กฎหมายปกครองไอร์แลนด์ -- 3 กฎหมายปกครองเดนมาร์ก -- ภาค 2 หลักการพื้นฐานของกฎหมายปกครอง -- บทที่ 1 หลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำทางปกครอง -- 1 หลักไม่มีกฎหมาย ไม่มีอำนาจ -- 2 หลักการกระทำทางปกครองต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย -- บทที่ 2 หลักความมั่นคงแห่งนิติฐานะและหลักการคุ้มครองความเชื่อถือไว้วางใจ -- 1 เนื้อหาของหลักความมั่นคงแห่งนิติฐานะและหลักการคุ้มครองความเชื่อถือไว้วางใจ -- 2 หลักความมั่นคงแห่งนิติฐานะและหลักการคุ้มครองความเชื่อถือไว้วางใจในระบบกฎหมายปกครองของประเทศในยุโรป -- บทที่ 3 หลักความพอสมควรแก่เหตุ

1 หลักความพอสมควรแก่เหตุในระบบกฎหมายของกลุ่มประเทศเยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ ออสเตรีย -- 2 หลักความพอสมควรแก่เหตุในระบบกฎหมายของกลุ่มประเทศฝรั่งเศส อิตาลี สเปน -- 3 หลักความพอสมควรแก่เหตุในระบบกฎหมายของกลุ่มประเทศอังกฤษ -- ภาค 3 คดีเพิกถอนคำสั่งทางปกครองหรือกฎ -- บทที่ 1 คดีเพิกถอนคำสั่งทางปกครองหรือกฎในรูปแบบฝรั่งเศส -- 1 คำฟ้องขอเพิกถอนคำสั่งทางปกครองหรือกฎหรือที่เรียกว่า "Recours pour exces de pouvoir" ในระบบกฎหมายฝรั่งเศส -- 2 คดีฟ้องขอเพิกถอนคำสั่งทางปกครองหรือกฎในระบบกฎหมายปกครองของประเทศที่รับอิทธิพลมาจากระบบกฎหมายฝรั่งเศส -- บทที่ 2 คดีเพิกถอนคำสั่งทางปกครองหรือขอให้สั่งให้ฝ่ายปกครองออกคำสั่งทางปกครองในรูปแบบเยอรมัน -- 1 คดีฟ้องขอเพิกถอนคำสั่งทางปกครองและคดีฟ้องกรณีฝ่ายปกครองละเลยหน้าที่ไม่ออกคำสั่งทางปกครองในระบบกฎหมายเยอรมัน -- 2 คดีฟ้องขอเพิกถอนคำสั่งทางปกครองและคดีฟ้องกรณีฝ่ายปกครองละเลยหน้าที่ไม่ออกคำสั่งทางปกครองในระบบกฎหมายปกครองของประเทศที่รับอิทธิพลมาจากเยอรมัน -- บทที่ 3 คดีเพิกถอนคำสั่งทางปกครองหรือกฎในรูปแบบอังกฤษ -- 1 คดีฟ้องขอให้ศาลตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำทางปกครองในระบบกฎหมายอังกฤษ -- 2 คดีฟ้องขอให้ศาลตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำทางปกครองในระบบกฎหมายไอร์แลนด์ -- สรุป.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544