Acute care pediatrics / บรรณาธิการ ประพันธ์ อ่านเปรื่อง ... [และคนอื่น ๆ].  (Text) (Text)

ประพันธ์ อ่านเปรื่อง | คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
Call no.: WS200 .อ837 2554Publication: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, 2554 [2011]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Description: 552 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9789741114351Subject(s): กุมารเวชศาสตร์ภาวะฉุกเฉิน
Contents:Resuscitation -- Pediatric triage / สุรีย์ลักษณ์ สุจริตพงศ์ -- Clinical assessment in acute care pediatrics / สุรีย์ลักษณ์ สุจริตพงศ์ -- Pediatric advance life support 2010-2011 new AHA guideline recommendation / กฤตย์วิกรม ดุรงค์พิศิษฏ์กุล -- Neonatal cardiopulmonary resuscitation / รัชฎา กิจสมมารถ -- Shock / กวีวรรณ ลิ้มประยูร -- Shock in the newborn / ธราธิป โคละทัต -- สาขาวิชาโรคภูมิแพ้และอิมมูโนวิทยา -- Asthma attack / นวลอนงค์ วิศิษฏสุนทร -- Anaphylaxis / อรทัย พิบูลโภคานันท์ -- สาขาวิชาโรคหัวใจ -- Life threatening cardiac arrhythmia / จารุพิมพ์ สูงสว่าง -- Cardiogenic shock and obstructive shock / ประคัลภ์ จันทร์ทอง -- Congestive heart failure / ปวีณา จึงสมประสงค์ -- สาขาวิชาโรคไต -- Hematuria / อนิรุธ ภัทรากาญจน์ -- Hyponatremia / อนิรุธ ภัทรากาญจน์ -- Hypernatremia / อนิรุธ ภัทรากาญจน์ -- Hypertension / สุโรจน์ ศุภเวคิน -- Acute kidney injury / สุโรจน์ ศุภเวคิน -- สาขาวิชาทารกแรกเกิด -- Hypothermia and hyperthermia in neonate / เกรียงศักดิ์ จีระแพทย์ -- Feeding intolerance in newborn / พิมล วงศ์ศิริเดช -- Cyanosis in newborn / โสภาพรรณ เงินฉ่ำ -- Neonatal seizure / รัชฎา กิจสมมารถ -- สาขาวิชาต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม -- Hypoglycemia / ไพรัลยา นาควัชระ, จีรันดา สันติประภพ -- Diabetic ketoacidosis / จีรันดา สันติประภพ -- Adrenal crisis / ไพรัลยา นาควัชระDiabetes insipidus / พรรณทิพา เจือณรงค์ฤทธิ์, สุภาวดี ลิขิตมาศกุล -- Congenital hypothyroidism / ไพรัลยา นาควัชระ -- Hypocalcemia / จีรันดา สันติประภพ -- Hypercalcemia / พรรณทิพา เจือณรงค์ฤทธิ์, สุภาวดี ลิขิตมาศกุล -- สาขาวิชาจิตเวชเด็ก -- School refusal / จริยา ทะรักษา -- Physical abuse / วิฐารณ บุญสิทธิ -- Sexual abuse / วิฐารณ บุญสิทธิ -- Suicide attempts / ศศิธร จันทรทิณ -- สาขาวิชาโรคผิวหนัง -- Exanthematous fever / วาณี วิสุทธิ์เสรีวงศ์ -- สาขาวิชาโรคระบบทางเดินอาหาร -- Gastrointestinal hemorrhage / ประพันธ์ อ่านเปรื่อง -- สาขาวิชาโรคประสาทวิทยา -- Alteration of consciousness / สรวิศ วีรวรรณ -- Increased intracranial pressure / สรวิศ วีรวรรณ -- Status epilepticus / สรวิศ วีรวรรณ -- Traumatic brain injury / สรวิศ วีรวรรณ -- Headache / สุรชัย ลิขสิทธิ์วัฒนกุล -- Acute generalized weakness / สุรชัย ลิขสิทธิ์วัฒนกุล -- สาขาวิชาโลหิตวิทยาและอองโคโลยี -- Oncologic emergencies / กลีบสไบ สรรพกิจ -- Hematologic emergencies / บุญชู พงศ์ธนากุล -- สาขาวิชาโรคติดเชื้อ -- Fever without source in children / กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ, สำรวย ไตรติลานันท์ -- Pediatric sepsis : how to choose appropriate antibiotics / รัชนี ศักดิ์สวัสดิ์, วนัทปรียา พงษ์สามารถ -- สาขาวิชาโรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤต -- Acute upper ariway obstruction / กนกพร อุดมอิทธิพงศ์ -- Lower respiratory tract disease : acute bronchiolitis / จักรพันธ์ สุศิวะPneumonia / จักรพันธ์ สุศิวะ -- Pleural effusion / กนกพร อุดมอิทธิพงศ์ -- Submersion injury / กวีวรรณ ลิ้มประยูร -- Acute respiratory failure / กวีวรรณ ลิ้มประยูร -- Acute lung injury and ARDS / กวีวรรณ ลิ้มประยูร -- สาขากุมารเวชศาสตร์ทั่วไปและพิษวิทยา -- Emergency contraception and STD prophylaxis / บุญยิ่ง มานะบริบูรณ์ -- Lethal poisoning / จุฬธิดา โฉมฉาย -- สาขาวิชาเวชพันธุศาสตร์ -- Lethal genetic disorders : clinical management and counseling / อัจฉรา เสถียรกิจการชัย -- ภาวะฉุกเฉินทางศัลยศาสตร์ -- Acute abdomen in infants and children / มณวัฒน์ เงินฉ่ำ -- ภาวะฉุกเฉินทางจักษุวิทยา -- Ophthalmologic emergencies / ละอองศรี อัชชะนียะสกุล -- ภาวะฉุกเฉินทางกระดูกและข้อ -- Common pediatric fractures / จตุพร โชติกวณิชย์ -- Osteomyelitis and septic arthritis / พีระจิตร เอี่ยมโสภณา.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ หนังสืออ่านประกอบรายวิชา
Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Books General Stacks WS200 .อ837 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013910600

พย. 393

Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Books General Stacks WS200 .อ837 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013910576
Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Books General Stacks WS200 .อ837 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013910584
Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Books General Stacks WS200 .อ837 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013910592
Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Books General Stacks WS200 .อ837 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013910568
รายการจองทั้งหมด: 0

Resuscitation -- Pediatric triage / สุรีย์ลักษณ์ สุจริตพงศ์ -- Clinical assessment in acute care pediatrics / สุรีย์ลักษณ์ สุจริตพงศ์ -- Pediatric advance life support 2010-2011 new AHA guideline recommendation / กฤตย์วิกรม ดุรงค์พิศิษฏ์กุล -- Neonatal cardiopulmonary resuscitation / รัชฎา กิจสมมารถ -- Shock / กวีวรรณ ลิ้มประยูร -- Shock in the newborn / ธราธิป โคละทัต -- สาขาวิชาโรคภูมิแพ้และอิมมูโนวิทยา -- Asthma attack / นวลอนงค์ วิศิษฏสุนทร -- Anaphylaxis / อรทัย พิบูลโภคานันท์ -- สาขาวิชาโรคหัวใจ -- Life threatening cardiac arrhythmia / จารุพิมพ์ สูงสว่าง -- Cardiogenic shock and obstructive shock / ประคัลภ์ จันทร์ทอง -- Congestive heart failure / ปวีณา จึงสมประสงค์ -- สาขาวิชาโรคไต -- Hematuria / อนิรุธ ภัทรากาญจน์ -- Hyponatremia / อนิรุธ ภัทรากาญจน์ -- Hypernatremia / อนิรุธ ภัทรากาญจน์ -- Hypertension / สุโรจน์ ศุภเวคิน -- Acute kidney injury / สุโรจน์ ศุภเวคิน -- สาขาวิชาทารกแรกเกิด -- Hypothermia and hyperthermia in neonate / เกรียงศักดิ์ จีระแพทย์ -- Feeding intolerance in newborn / พิมล วงศ์ศิริเดช -- Cyanosis in newborn / โสภาพรรณ เงินฉ่ำ -- Neonatal seizure / รัชฎา กิจสมมารถ -- สาขาวิชาต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม -- Hypoglycemia / ไพรัลยา นาควัชระ, จีรันดา สันติประภพ -- Diabetic ketoacidosis / จีรันดา สันติประภพ -- Adrenal crisis / ไพรัลยา นาควัชระ

Diabetes insipidus / พรรณทิพา เจือณรงค์ฤทธิ์, สุภาวดี ลิขิตมาศกุล -- Congenital hypothyroidism / ไพรัลยา นาควัชระ -- Hypocalcemia / จีรันดา สันติประภพ -- Hypercalcemia / พรรณทิพา เจือณรงค์ฤทธิ์, สุภาวดี ลิขิตมาศกุล -- สาขาวิชาจิตเวชเด็ก -- School refusal / จริยา ทะรักษา -- Physical abuse / วิฐารณ บุญสิทธิ -- Sexual abuse / วิฐารณ บุญสิทธิ -- Suicide attempts / ศศิธร จันทรทิณ -- สาขาวิชาโรคผิวหนัง -- Exanthematous fever / วาณี วิสุทธิ์เสรีวงศ์ -- สาขาวิชาโรคระบบทางเดินอาหาร -- Gastrointestinal hemorrhage / ประพันธ์ อ่านเปรื่อง -- สาขาวิชาโรคประสาทวิทยา -- Alteration of consciousness / สรวิศ วีรวรรณ -- Increased intracranial pressure / สรวิศ วีรวรรณ -- Status epilepticus / สรวิศ วีรวรรณ -- Traumatic brain injury / สรวิศ วีรวรรณ -- Headache / สุรชัย ลิขสิทธิ์วัฒนกุล -- Acute generalized weakness / สุรชัย ลิขสิทธิ์วัฒนกุล -- สาขาวิชาโลหิตวิทยาและอองโคโลยี -- Oncologic emergencies / กลีบสไบ สรรพกิจ -- Hematologic emergencies / บุญชู พงศ์ธนากุล -- สาขาวิชาโรคติดเชื้อ -- Fever without source in children / กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ, สำรวย ไตรติลานันท์ -- Pediatric sepsis : how to choose appropriate antibiotics / รัชนี ศักดิ์สวัสดิ์, วนัทปรียา พงษ์สามารถ -- สาขาวิชาโรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤต -- Acute upper ariway obstruction / กนกพร อุดมอิทธิพงศ์ -- Lower respiratory tract disease : acute bronchiolitis / จักรพันธ์ สุศิวะ

Pneumonia / จักรพันธ์ สุศิวะ -- Pleural effusion / กนกพร อุดมอิทธิพงศ์ -- Submersion injury / กวีวรรณ ลิ้มประยูร -- Acute respiratory failure / กวีวรรณ ลิ้มประยูร -- Acute lung injury and ARDS / กวีวรรณ ลิ้มประยูร -- สาขากุมารเวชศาสตร์ทั่วไปและพิษวิทยา -- Emergency contraception and STD prophylaxis / บุญยิ่ง มานะบริบูรณ์ -- Lethal poisoning / จุฬธิดา โฉมฉาย -- สาขาวิชาเวชพันธุศาสตร์ -- Lethal genetic disorders : clinical management and counseling / อัจฉรา เสถียรกิจการชัย -- ภาวะฉุกเฉินทางศัลยศาสตร์ -- Acute abdomen in infants and children / มณวัฒน์ เงินฉ่ำ -- ภาวะฉุกเฉินทางจักษุวิทยา -- Ophthalmologic emergencies / ละอองศรี อัชชะนียะสกุล -- ภาวะฉุกเฉินทางกระดูกและข้อ -- Common pediatric fractures / จตุพร โชติกวณิชย์ -- Osteomyelitis and septic arthritis / พีระจิตร เอี่ยมโสภณา.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544