คุณค่าข่าวในภาวะวิกฤตทางสังคม / เสริมศิริ นิลดำ.  (Text) (Text)

เสริมศิริ นิลดำ, 2517-
Call no.: PN4781 .ส843 2555Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555 [2012]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Description: 198 หน้า : ภาพประกอบNotes: หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงจากวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยา่ลัย ปีการศึกษา 2551, วิทยานิพนธ์ยอดเยี่ยม รางวัล "กำพล วัชรพล" ประจำปี 2551, วิทยานิพนธ์ดีเด่น สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ จากสำนักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปี 2552.ISBN: 9879740330332Subject(s): ผู้สื่อข่าวและการสื่อข่าวสื่อมวลชน -- แง่สังคมLOC classification: PN4781 | .ส843 2555
Contents:"ข่าว" บทบาทต่อวิกฤตการณ์ทางสังคม -- วิธีคิดของสื่อมวลชนต่อข่าวที่มี "คุณค่า" -- "คุณค่าข่าว" กับกระบวนทัศน์ในการสื่อสาร -- กำเนิดและพัฒนาการของ "คุณค่าข่าว" -- วิกฤตการณ์สังคมกับการสื่อข่าว -- วิธีหาความรู้ว่าด้วยเรื่องคุณค่าข่าว -- คุณค่าข่าวในวิกฤตการณ์ที่มนุษย์สร้างขึ้น -- คุณค่าข่าวในวิกฤตการณ์ภัยธรรมชาติ -- บทสังเคราะห์: "คุณค่าข่าว" ในภาวะวิกฤตทางสังคม.
แสดงรายการนี้ใน: New Books 2017-11(Thai)
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks PN4781 .ส843 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 05/05/2021 31379008825821
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks PN4781 .ส843 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379008825813
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks PN4781 .ส843 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013291597
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks PN4781 .ส843 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013291605
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
PN4781 .ส836 ข่าวสืบสวน / PN4781 .ส836 ข่าวสืบสวน / PN4781 .ส843 2555 คุณค่าข่าวในภาวะวิกฤตทางสังคม / PN4781 .ส843 2555 คุณค่าข่าวในภาวะวิกฤตทางสังคม / PN4781 .ส846 ทัศนะต่อความน่าเชื่อถือของข่าวสารที่ส่งมาทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ = PN4781 .ส846 ทัศนะต่อความน่าเชื่อถือของข่าวสารที่ส่งมาทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ = PN4781 .อ85 2556 เปรียบเทียบมุมมองการนำเสนอข่าวของสำนักข่าวรัสเซียและสำนักข่าวตะวันตก : กรณีศึกษาการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและประธานาธิบดีรัสเซีย ปี ค.ศ. 2011-2012 = A comparison of perspectives on news presentation of ITARR-TASS and Reuters news agencies : a case study of Russia's parliamentary and presidential election in 2011-2012 /

หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงจากวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยา่ลัย ปีการศึกษา 2551, วิทยานิพนธ์ยอดเยี่ยม รางวัล "กำพล วัชรพล" ประจำปี 2551, วิทยานิพนธ์ดีเด่น สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ จากสำนักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปี 2552.

"ข่าว" บทบาทต่อวิกฤตการณ์ทางสังคม -- วิธีคิดของสื่อมวลชนต่อข่าวที่มี "คุณค่า" -- "คุณค่าข่าว" กับกระบวนทัศน์ในการสื่อสาร -- กำเนิดและพัฒนาการของ "คุณค่าข่าว" -- วิกฤตการณ์สังคมกับการสื่อข่าว -- วิธีหาความรู้ว่าด้วยเรื่องคุณค่าข่าว -- คุณค่าข่าวในวิกฤตการณ์ที่มนุษย์สร้างขึ้น -- คุณค่าข่าวในวิกฤตการณ์ภัยธรรมชาติ -- บทสังเคราะห์: "คุณค่าข่าว" ในภาวะวิกฤตทางสังคม.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544